Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne z elementami gier 2D i 3D - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 700 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Adresaci

Dla osób, które chcą zdobyć umiejętności tworzenia profesjonalnych materiałów i komunikatów wizualnych dla współczesnych mediów oraz wprowadzać do nich elementy interaktywnych gier 2D i 3D

W programie

Program obejmuje zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów z elementami projektowania gier 2D i 3D. Przedmioty:  wizualna, grafika 3D, multimedia i techniki cyfrowe, projektowanie gier 2D i 3D, struktura dzieła wizualnego, projektowanie graficzne w grach umożliwiają zdobycie umiejętności potrzebnych w pracy grafika, który projektuje dla współczesnych mediów.

Wykorzystywane programy to m.in. Adobe, Creative Cloud, Program 3D Max, Blender.

 

Korzyści

Rozwój internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem materiałów wizualnych, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, kreowaniem kampanii w Social Media, tworzeniem spotów reklamowych lub interaktywnych gier 2D i 3D. W specjalistycznym kształceniu student zapoznaje się z warsztatem grafika poprzez realizację konkretnych projektów. Studia przygotowują do kreatywnego podejmowania problemów projektowych, jak również do pracy w zespole kreatywnym. Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu dynamicznych mediów: od obróbki elektronicznej i przygotowania materiału audiowizualnego na potrzeby projektów multimedialnych, poprzez projektowanie architektury informacji, grafikę i animacje 2D, 3D, produkcję materiałów wideo, podstawy tworzenia gier i aplikacji na urządzenia mobilne.

 

Czas trwania

2 semestry, 130 godzin

Opiekun merytoryczny

dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska prof. AHE

Dziekan kierunku grafika, profesor nadzw. w katedrze sztuk pięknych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Specjalność grafika cyfrowa. Prowadzi pracownię grafiki warsztatowej na Wydziale Artystycznym oraz zajęcia z obszaru sztuk wizualnych dla studentów Wydziału Humanistycznego i programu Erasmus+. Z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym współpracuje od 2007 r. prowadząc zajęcia na platformie e-learningowej. Jako dydaktyk i pracownik merytoryczny bierze udział w projektach międzynarodowych, których celem jest popularyzacja sztuki oraz edukacja z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
Dorobek w zakresie grafiki artystycznej, udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą (European Biennal Competition for Graphic Art, Brugge, Belgium, International Biennale of Engraving and New Images of Sarcelles, France, International Exhibition of Small Form Electrographic Art, Budapest, Hungary, Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Łódź, Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia).
Absolwentka Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP), specjalność grafika warsztatowa. (Dyplom w pracowni prof. Andrzeja Bartczaka. Doktorat w 2008 r. i habilitacja w 2018 r. na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
W 2020 r. otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  w dziedzinie szkolnictwo artystyczne nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej: https://www.ahe.lodz.pl/grafika/dziekan-kierunku

Kadra

dr hab. Aleksandra Chrapowicka

dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska prof. AHE

mgr Piotr Gosławski

mgr inż. Piotr Kulbicki

mgr Filip Iwański

Igor Chrzanowski

 

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

 

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne z elementami gier 2D i 3D jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane są w 100% on-line. Zajęcia stacjonarne zostaną zrealizowane w postaci webinarów.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

 

Dolny pasek