Rolnictwo z pozyskiwaniem funduszy unijnych

2 semestry / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3600

Dostępne miastaStudia Online
Cel Studiów

Kwalifikacje rolnicze są jednym z kluczowych elementów wymaganych przy przejęciu lub nabyciu gospodarstwa rolnego, ich uzyskanie umożliwia ubieganie się o pomoc finansową z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (aktualnie PROW 2014-2020). Najbardziej optymalnym sposobem zdobycia kwalifikacji rolniczych dla absolwentów kierunków nierolniczych jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa (związanym z działalnością rolniczą)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a ich program obejmuje zagadnienia wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Adresaci

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo.

Absolwenci absolutnie wszystkich kierunków i uczelni, którzy tylko zamarzą o uzyskaniu statusu rolnika mogą dołączyć do uczestników studiów podyplomowych.

Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Uzyskane kwalifikacje pozwalą przejąć gospodarstwo po rodzicach, ale przede wszystkim umożliwia zakup gruntu, gospodarstwa rolnego, na którym, korzystając z wielu możliwości jakie daje PROW 2014-2020, nasz „świeżo upieczony” gospodarz może rozpocząć własną działalność rolniczą lub pozarolniczą. Może uzyskać różnego rodzaju dotacje, np.: dla młodych rolników (do 100 tys. zł!), na modernizację gospodarstw rolnych (dotacja na zakup maszyn rolniczych), na restrukturyzację małych gospodarstw, na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, na rolnictwo ekologiczne, na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, może wystąpić o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (dotacja na założenie firmy na wsi), na przetwórstwo i marketing produktów rolnych (dotacja na zakłady przetwórcze) i wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Właśnie w celu stworzenia szansy uzyskania statusu rolnika osobom, które mają wykształcenie wyższe, ale inne niż rolnicze i nie posiadają stażu pracy w rolnictwie, uwzględniając wszystkie ww. uwarunkowania prawne, powstał autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w danej Filii. Zajęcia on-line realizowane są na Platofrmie Zdalengo Nauczania.

Informacje dodatkowe

 

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!