2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 500 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Zdobycie umiejętności tworzenia scenariusza teatralnego i filmowego w pracy z grupami niezawodowymi.

Adresaci

Studia skierowane są do osób, które pracują teatralnie i filmowo z grupami niezawodowymi tj. z dziećmi, młodzieżą, seniorami, osobami z niepełnosprawnościami itp. Zapraszamy instruktorów teatralnych i filmowych, nauczycieli, terapeutów.

W programie

Program studiów obejmuje:

  • najważniejsze zagadnienia teoretyczne, tj. podstawy teorii literatury oraz przegląd najważniejszych dzieł historii literatury, dramatu i filmu pod kątem tworzenia scenariusza
  • praktyczne metody i elementarne zasady tworzenia scenariusza oraz analizy i interpretacji tekstów kultury
  • tworzenie scenariusza PODCZAS pracy z grupą niezawodową – tzw. pisanie na scenie
  • dwa warsztaty mistrzowskie z wybitnymi dramaturgami
  • seminarium dyplomowe, podczas którego student stworzy szczegółowy konspekt oraz eksplikację autorskiego scenariusza
Korzyści

Studia mają charakter wysoce praktyczny. Wszystkie przedmioty z siatki godzin przygotowują uczestnika do samodzielnego i profesjonalnego tworzenia scenariusza. Kończąc studia absolwent posiada komplet metod i narzędzi do samodzielnej pracy twórczej. W kwestiach scenariuszowych osoby pracujące z niezawodowymi grupami często czują się zagubione, co skutkuje nie zawsze przemyślanymi produkcjami teatralnymi, czy filmowymi. Program naszych studiów to bardzo konkretne sposoby podejścia do tworzenia scenariusza, które w sposób znaczący wpłyną na rozwój zawodowy oraz jakość i przede wszystkim komfort pracy naszych absolwentów.

Czas trwania

2 semestry, 198 godzin (w tym 32h zajęć stacjonarnych)

Opiekun merytoryczny

mgr Dorota Bielska

Kadra

Warsztat mistrzowski, Seminarium dyplomowe

Dr hab. Tomasz Man - dramatopisarz i reżyser, filolog polski, absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej. Jest autorem 20 dramatów: „Katarantka” „Historia pewnej miłości” „111”„3x2” „Dobrze” „Cięcie” „Eu”, „C(r)ash Europe”, „Świat jest skandalem” „Wszystko się uda”, „Idę tylko zimno mi w stopy”, „Moja Abba”, „Sex machine”, „Futbolistki”, „Idę tylko zimno mi w stopy”, „Nieczystość”, „Faust”, „Wojna Dziecko Matka”,„Mojżesz. Remiks”, „Hiob”, „Bóg i proch”, „Jezus przyszedł”, „Exodus”, „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Pięknie jest żyć”, „End of Tolerance”, „Gomora”, „Conrad / Wyspiański”, „Michał Anioł”. Jest autorem sztuk dla dzieci: „Zostań przyjacielem”, „Śpiąca królewna”, „Brygada Misiek”, „Aya znaczy miłość”, „Mit greckie”, „Gwiazdka i chłopiec”, „Królewna Śnieżka”. Jego sztuki są przetłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, czeski, węgierski i bułgarski. Sztuki autorskie miały swoje premiery w Niemczech, Francji, Rosji, Belgii, na Węgrzech i we Włoszech. Wyreżyserował ponad 50 spektakli na deskach polskich scen. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Lalkarskim  AST  we Wrocławiu ze stopniem profesora uczelnianego.

Schemat tworzenia scenariusza, Analiza tekstów kultury, Seminarium dyplomowe

mgr Dorota Bielska- reżyserka teatralna, teatrolożka, autorka książki: „Michał Milka. Łączę światy”. wykładała na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, reżyseruje spektakle dla dzieci i dla dorosłych w teatrach instytucjonalnych i instytucjach kultury, stypendystka programu MKiDN „Aktywność obywatelska”, pracowała jako dyrektor Centrum Kultury w Siechnicach oraz wicedyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi, autorka licznych scenariuszy teatralnych, artykułów, wykładów kulturoznawczych, tekstów piosenek, słuchowisk radiowych itp. W ramach swojej firmy prowadzi z dużymi sukcesami kursy literackie i reżyserskie dla osób pracujących z grupami niezawodowymi.

Scenariusz powstający w pracy z grupą niezawodową

mgr Jarosław Rebeliński - trener, teatrolog, edukator dramy i teatru. Absolwent AT w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Edukator Dramy i Teatru Forum (ODN w Warszawie, Polski Ośrodek ASSITEJ, Fundacja Drama Way, szkolenie „Rainbow of desire”). Był Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizował autorskie projekty: Projekt Drama, Teatr Forum, koordynował działania na rzecz mieszkańców dzielnic Gdańska, tworzył teatr ze społecznością lokalną. Wykładał w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki. Prowadzi szkolenia dla organizacji i instytucji publicznych. Od wielu lat zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzi Teatr Razem. Założyciel i dyrektor festiwalu Akcept.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek