2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 5500

Dostępne miastaStudia Online
47% On-Line
53% stacjonarnie
Liczba zjazdów: terminy na dole opisu studiów
Cel Studiów

Wykształcenie absolwenta świadomego roli sztuki i wyposażonego we wszystkie środki niezbędne do prowadzenia własnej działalności twórczej.

Adresaci

Adresatami kierunku są zarówno zawodowi artyści, którzy chcą wzbogacić swój warsztat, jak i fascynaci sztuki, jej wielbiciele, wykształceni w innych dziedzinach. Zróżnicowany program, stawiający na rozwój umiejętności twórczych, jak i zdobywanie wiedzy zarówno o prawnych aspektach działalności artystycznej, jak i roli słowa i wypowiedzi, czy aktualnych zagadnień sztuki współczesnej, pozwoli na przekucie często skrytego talentu, w pewnego siebie, niezależnego artystę. Studia ponadto przygotowują do tworzenia własnych kontekstów twórczych, pozyskiwania stypendiów i grantów, zarządzania sztuką, czy organizacji wystaw. Program skierowany jest także do świeżych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy nie otrzymawszy tej wiedzy, mają problemy ze stawianiem pierwszych kroków na niezależnej drodze artystycznej.

W programie

Nie oferujemy standardowych studiów podyplomowych, podobnych do tych na Akademiach Sztuk Pięknych. Decydując się na podjęcie kształcenia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej otrzymają Państwo interdyscyplinarną wiedzę i nabędą interdyscyplinarne zdolności, niezbędne do tworzenia w nurcie sztuki współczesnej. Nabędą Państwo narzędzia, które można zdobyć podczas studiów z zakresu sztuk pięknych. Będzie intensywnie i niełatwo, ale jakże twórczo! Nie znajdą Państwo czasu na nudę!

Dzięki rozbudowanemu programowi i kadrze artystów z międzynarodowymi sukcesami otrzymają Państwo zdolności do pracy twórczej metodą projektową, dzięki czemu samodzielnie będą mogli Państwo konstruować własne myśli twórcze, a co za tym idzie, także wystawy, stawiając siebie zarówno w roli kreatora i kuratora!

W programie zajęć przewidziano następujące przedmioty:

Wizualny język obrazu– zajęcia w pracowni skupią się na zgłębieniu roli obrazu w sztuce. Nie będzie to typowa pracownia malarstwa, lecz rodzaj laboratorium, gdzie to obraz będzie mógł być jakże szeroko interpretowany. Pierwszy semestr zostanie poświęcony badaniom umiejętności twórczych studentów, gdzie to każdy z nich, bazując na powstałych w pracowni instalacjach, będzie mógł odkryć swój indywidualny środek wyrazu, język jego sztuki, swój atrybut. Drugi semestr będzie stanowił rodzajpodążania za wypracowanymi wcześniej środkami, odchodząc jednak od obrazowania instalacji czy martwych natur. W tymże semestrze to student wybierze obiekt swych zainteresowań i to na ich bazie stworzona zostanie seria obrazów, czy też obrazu niemalarskiego – elektronicznego czy performatywnego.

Podstawowe formy rysunkowe i graficzne – zajęcia niesamowicie ekspresyjne. W przeciwieństwie do poprzedniej pracowni  porzucona  tu pozostanie treść znaczeniowa na rzecz poszukiwania formy. Szybkie szkice, niedokładne odbitki, ołówek, marker, węgiel, tusz. Istne szaleństwo i wiecznie brudne ręce – gwarantowane! Pracownia ta pozwoli na opracowanie indywidualnego środku wyrazu w rysunku i prostych formach graficznych. Ponadto magazynując wszystkie powstałe prace, których będą setki, będziemy próbować tworzyć na ich bazie kolejne warstwy wyrazu drogą kolażu, nad-malowywania wcześniej powstałych szkiców. Pracownia wykształci sposób patrzenia na własną twórczość tak, by każdy ze studentów, potrafił wyselekcjonować swe najlepsze prace. Stwierdzić, czy dane dzieło jest wybitne, do poprawy, czy do kosza.

Proste formy rzeźbiarskie– zajęcia skupią się wokół rzeźby nieoczywistej. Pierwszy semestr będzie stanowił rodzaj rozgrzewki – odnalezienia się w medium rzeźbiarskim, w pracy z przestrzenią 3D. Studenci zaczną swą rzeźbiarską przygodę ze standardowymi materiałami i realistyczną próbą rzeźbiarskiego odtworzenia danego przedmiotu. Drugi semestr z kolei zajmie się zagadnieniami  rzeźby współczesnej, gdzie to po konsultacjach z prowadzącą zajęcia, studenci będą tworzyć opracowane przez siebie formy z materiałów nieoczywistych, poszukując sensów znaczeniowych.

Formy scenograficzne i kostiumograficzne – pierwszy semestr zajęć zostanie poświęcony wizualnej pracy nad tekstem. Uczestnikom za zadanie zostanie postawione  sformułowanie projektów kostiumów i scenografii do wybranych przez nich fragmentów tekstów. Formułowanie książki projektowej i profesjonalnych moodboardów scenograficznych zarówno do przedstawień teatralnych , jak i filmowych, będzie tu codziennością. W drugim semestrze , we współpracy z pracownią fotografii, będziemy formułować realne obiekty scenograficzno-kostiumowe, które będą wykorzystywane podczas zajęć fotograficznych.

Fotografia użytkowa i artystyczna – zajęcia pełne  twórczego szaleństwa.  Każdy z uczestników, kończąc blok zajęć fotograficznych otrzyma pełną wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii użytkowej. Jednak prawdziwym sercem tych zajęć będzie fotografia artystyczna,  eksperymentalna, która to pozwoli na zrozumienie i odkrycie własnych zainteresowań i da możliwości ich wizualnie ciekawego przedstawienia. Uczestnicy otrzymają również wiedzę z zakresu fotografowania własnych prac malarskich, rysunkowych, czy rzeźbiarskich tak, by zdjęcia właściwej jakości mogły zostać umieszczone w portfolio każdego z artystów.

Podstawy projektowania graficznego oraz Grafika reklamowa i plakat – zajęcia, które w pierwszym semestrze przedstawią podstawowe możliwości wybranych programów graficznych, a w kolejnym skupią się na kreowaniu  obrazu graficznego osadzonego w odpowiednich, estetycznych ramach.  Dzięki nabytej wiedzy, uczestnicy zajęć będą posiadali umiejętności niezbędne do tworzenia grafiki reklamowej, użytkowej, plakatu, czy sformułowania własnego portfolio.

Animacja kultury – wykład pozwalający na nabycie kompetencji z pogranicza nauk humanistycznych, artystycznych i społecznych, skupiając się na zaangażowanych społecznie aktywnościach twórczych.

Performance and the New Media – wykład o świecie preformancu, przedstawiający różne drogi kreacji twórczej, odnoszący się do sztuki współczesnej, krytycznej i nieoczywistej. Ponadto poruszone zostaną tu tematy dotyczące Nowych Mediów,  dzięki którym studenci poznają różne sposoby wyrazu artystycznego, możliwość przedstawiania swych koncepcji i rejestracji poczynionych działań preformatywnych.

Estetyka  - wykład przedstawi podstawowe kierunki rozwoju, metody badania  oraz zagadnienia estetyki europejskiej. Przedstawione zostaną wybrane poglądy i teorie filozoficzne z odniesieniem się do ich genezy.

Aktualia sztuki – wykład, który w sposób poglądowy i obrazowy będzie przedstawiał współczesne zagadnienia sztuki najnowszej, prezentując wybrane dokonania artystyczne ostatnich 20 lat oraz trendy, panujące na rynku sztuki współczesnej.

Organizacja wystaw, ekspozycja i site-specific – wykład, przyjmujący nieraz formę ćwiczeń, gdzie to przedstawione studentom zostaną możliwości organizacji wystaw i pozyskiwania partnerów w Galeriach Sztuki i Centrach Kultury. Ponadto studenci otrzymają kompendium wiedzy dotyczące możliwości uczestnictwa w konkursach artystycznych i sposobów ich znajdywania. Część ćwiczeniowa zostanie poświęcona kreacji ekspozycji podczas wystawy – badania napięć między pracami i odpowiedniego przyciągania uwagi odbiorcy w odniesieniu do zastanej przestrzeni – cześć zajęć będzie realizowana poza budynkami AHE.

Pozyskiwanie grantów i stypendiów – wykład, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z metodami uzupełniania wniosków grantowych, poprawnym formułowaniem projektów, jak i przedstawione zostaną profile kilku funduszy aktywnie wspierających twórców kultury i sztuki.

Filozofia i etyka w sztuce – wykład odnoszący się do aspektów etycznych i filozoficznych w sztuce dawnej i współczesnej. Zajęcia pełne pytań o miejsca stawiania granic w sztuce i o zasadność ich istnienia. Pełen odniesień do literatury. Kompendium wiedzy.

Twórcze pisanie i retoryka wypowiedzi– wykład o sile słowa, uczący poprawnego konstruowania wypowiedzi artystycznej, tworzenia tekstów katalogowych i towarzyszących wystawom,  mówiący o znaczeniu i odpowiedniej formie wypowiedzi przy m.in. otwieraniu wystaw  sztuki czy przedstawianiu własnej osoby. Pełen odniesień do sprytnie ukrytej siły perswazji, skrywającej się za pewnymi formami wypowiedzi. Sztuka oratorstwa.

Wykład monograficzny – cykl spotkań z zagranicznymi artystami i kuratorami sztuki, przedstawiający środowiska artystyczne w różnych częściach kontynentu oraz zaplecze artystyczne w postaci galerii i muzeów, budujący sieć kontaktów artystycznych, pozwalających łatwiej budować swą ścieżkę zawodową. Przewidziano spotkania z 18 osobami z 13 krajów Europy i Azji, tym z m.in. przedstawicielami Centrum Kultury Budapesztu, Centrum Kultury ZIL w Moskwie, Narodowej Galerii Sztuki w Tiranie czy Akademii Sztuk Pięknych w Sarajewie.

Prawne aspekty działalności artystycznej – zajęcia zgłębiające tematykę prawa i działalności twórczej w jego aspekcie. Na zajęciach dowiesz się kiedy musisz założyć działalność gospodarczą, jak sprzedać obraz zgodnie z prawem, czy masz szanse na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego nie pracując na umowie o pracę i wiele innych.

Prawo autorskie – zajęcia dotyczące prawa autorskiego, patentowego i ochrony własności intelektualnej.

Ponadto Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi gwarantuje organizację trzech wystaw grupowych dla wszystkich uczestników studiów – dwie w Polsce, jeszcze podczas roku akademickiegoi jedną zagraniczną, w terminie do 4 miesięcy po ukończeniu studiów. Pozwoli to na trzy istotne wpisy do CV już po roku studiów i szybkie rozpoczęcie artystycznej kariery!

Korzyści

Absolwenci kierunku otrzymają szeroką wiedzę z zakresu sztuk wizualnych – malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii, scenografii i kostiumografii, działań performatywnych i Nowych Mediów, czy podstaw grafiki komputerowej. Podbudowa teoretyczna pozwoli na konstruowanie projektów, aplikowanie o stypendia i granty i świadomą organizację wystaw. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów, absolwent będzie mógł wybrać przedmioty wiodące, na podstawie których sformułuje pracę dyplomową, i w tym kierunku rozwinąć się najbardziej. Studia te pozwolą na wykształcenie w pełni niezależnego artysty, który będzie mógł prowadzić własną działalność twórczą, jak i podjąć pracę w instytucjach kultury w przeróżnych rolach: od kuratora, poprzez animatora czy grafika do scenografa czy rekwizytora, jak i działać przy produkcjach filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Uzyskanie w/w umiejętności pozwoli również na kontynuowanie ścieżki naukowej np. na studiach specjalistycznych, takich jak konserwatorstwo, czy projektowanie gier komputerowych.

Czas trwania

2 semestry, 342 godzin (180 godzin stacjonarnie)

Opiekun merytoryczny

Maksym Ostrowski

Kadra

Maksym Ostrowski- artysta sztuk wizualnych, który za główne medium stawia malarstwo, rysunek i projekty interdyscyplinarne. Absolwent studiów licencjackich na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w specjalności technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obronił w 2017 r. w trzech specjalnościach: malarstwie, rysunku i formach graficznych oraz scenografii i kostiumografii. Absolwent studiów magisterskich z zakresu malarstwa na Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Wizualnych (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)  w Kiszyniowie w Mołdawii jako stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego, realizując autorski projekt #ChisinauKeepSmiling. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i plenerów w Polsce, Albanii, Węgrzech czy Niemczech. Wystawiał swoje prace podczas 23 wystaw indywidualnych i 17 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą, między innymi w Centrum Kultury ZIL w Moskwie, Narodowej Galerii Sztuki w Tiranie, Galerii Art Plaza w Mumbaju, Termokiss w Kosowie, Fabrika Tbilisi w Tblisi, Centrum Kultury Budapesztu czy Galerii Starej Łódzkiego Domu Kultury. W 2017 roku realizował swój autorski projekt ''Wpływ walorów estetycznych, artystycznych, kulturowych i społecznych miasta na jakość życia mieszkańców. Badanie związków na przykładzie Łodzi i Tirany.'' w ramach stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii młody twórca, a w 2019 roku reprezentował Polskę w programie rezydencji artystycznych w zakresie sztuk performatywnych, przyznawanych przez Fundusz Wyszehradzki. Laureat konkursów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, m.in. The 12th International Open Air of Wicker Forms and Land Art 2017 czy International Competition of Art The Colors of Genocide In Memory of Victims of the Holocaust 2020. Odpowiadał również za projekt i realizację scenografii do filmu Nikotyna, w reżyserii Ewy Wikieł, realizowanego w ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i Deutsche Film-und Fernsehakademie w Berlinie. Pracował przy wielu projektach grantowych zdobywając doświadczenie dydaktyczne w roli wykładowcy w Polsce, Mołdawii i Węgrzech. Prace artysty znajdują się m.in. zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Galerii Sztuki w Korczy w Albanii i licznych kolekcjach prywatnych, głównie w Polsce, Azerbejdżanie i Czarnogórze.

Karolina Wojtas– jedna z czołowych polskich fotografek młodego pokolenia. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi oraz czeskiego Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Żyje w kolorowym świecie eksperymentu i niekończącej się zabawy. Czerpie z dziecięcych fantazji i wspomnień. Inspiracją mogą stać się dla niej bałagan w ogrodzie dziadka albo wielka ślizgawka. Przez jej wystawy nie da się przemknąć, bywają zasypane brokatem albo balonami, ale można poczuć się w niej dzieckiem – pobawić się, porzucać i pobazgrać. Dwukrotna laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pokazywała swoje prace podczas blisko pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, między innymi w Wiedniu, Bratysławie, Pekinie, Kopenhadze, czy Amsterdamie gdzie wygrała konkurs ING Unseen Talent Award 2019. W 2019  otworzyła swoje własne muzeum w rodzinnej wsi na Podkarpaciu. Twórczyni kampanii fotograficznej m.in. dla włoskiego domu mody MARNI. O jej twórczości rozpisują się media branżowe i topowe magazyny, m.in. Vogue Poland.

Barbara Olejarczyk– artystka malarka, graficzka komputerowa, aktywistka miejska i animatorka kultury. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (2018), dyplom zrealizowała w Pracowni Obrazu prof. Aleksandry Gieragi oraz Pracowni Intermediów prof. Wiesława Karolaka. W swoich działaniach skupia się na naturze, człowieku i miejscu. Maluje murale społecznie-zaangażowane z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Artystka w swoim malarstwie podejmuje temat widzenia pszczół, chromestezji oraz natury. Na koncie ma wiele wystaw indywidualnych oraz grupowych. Finalistka konkursów malarskich takich jak Bryły Platona, Grand Prix Fundacji im. F. Eibisch (2017) oraz Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2018). Nagrodzona trzecią nagrodą w konkursie na najlepsze dyplomy magisterskie zrealizowane w łódzkiej ASP - Prime Time 2018 (2019). Laureatka konkursu Armenia, tożsamość i miłość oraz Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi (2017). Zdobywczyni Punktu dla Łodzi za inicjatywę oddolną Krzyżówka (2018) i wymiany roślin na Starym Rynku (2020). Finalistka międzynarodowego konkursu wzorniczego Make.me! za oprawę graficzną książki „Zagrajmy w kolory”.

Magda Milewska- historyczka sztuki, kuratorka wystaw. Absolwentka kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła Studium Muzealnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalistka w dziale Komunikacji Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorka wielu tekstów w pismach branżowych z zakresu sztuki współczesnej. Posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu wykładów popularyzujących sztukę, kierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci i młodzieży. Założycielka i wieloletnia kuratorka jednej z najistotniejszych galerii offowej sztuki krytycznej w Łodzi – Punktu Odbioru Sztuki.

Aurora Kalemi- jedna z czołowych albańskich artystek współczesnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych (Universiteti i Arteve) w Tiranie. Jej praktyka artystyczna plasuje się pomiędzy medium Malarstwa i Sztuki Wideo. Kalemi należy do młodego pokolenia artystów, których można uznać za indywidualistów, którzy świadomie postanowili nie zajmować się bezpośrednio sztuką komercyjną, ale wpływem i konsekwencjami, jakie wydarzenia społeczno-polityczne wywierają na jednostki. Jej praktykę charakteryzuje indywidualne podejście do medium oraz sposób, w jaki proces pracy umożliwia radzenie sobie z indywidualnym postrzeganiem istnienia i rzeczywistości. Z nieskończoności wewnętrznego świata wyłaniają się idee, które poprzez proces malowania się urzeczywistniają i stają sposobem komunikacji z rzeczywistością. To właśnie w tym egzystencjalnym i indywidualnym dyskursie, między Byciem a Oddziaływaniem, wyłania się jej praktyka, którą by zrozumieć, należy odczytywać zarówno w treści, jak i formie. Brała udział w różnych działaniach artystycznych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, takich jak: Tirana Open Festival of Art and Literature w Albanii; Festiwal Wielokulturowości w Beracie w Albanii; Inside Out, Tirana Art Lab w Albanii; Art Vision Project w Wenecji i Apulii we Włoszech; Balkans Beyond Borders Film Festival w greckich Salonikach; Focus: Ex-Yugoslawia and Albania, viennacontemporary w Wiedniu w Austrii. Żyje, tworzy i pracuje w Tiranie.

Konstancja Bień- kostiumografka, rzeźbiarka oraz scenografka. W 2021 roku obroniła dyplom na Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi w specjalności Projekty Wizualne uzyskując tytuł magistry sztuki. Na pracę dyplomową składały się kostiumy sceniczne zrealizowane w Pracowni Scenografii i Kostiumu oraz utwór wideo zrealizowany w Pracowni Intermediów. Wideo oraz kostiumy prezentowane były na Festiwalu Scenografii i Kostiumu „Scena w Budowie” organizowanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  W 2018 roku ukończyła studia I stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w specjalności techniki teatralne filmowe i telewizyjne broniąc pracę dyplomową, na którą składała się praca rzeźbiarska, oraz kostiumy sceniczne. W 2019 roku instalacja rzeźbiarska pt „drzewo życia” wystawiana była w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z kolei kostiumy, będące częścią pracy licencjackiej, otrzymały nominację do nagrody scenograficznej im. J. Moskala, dzięki czemu można było je oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. Zdobyła doświadczenie w pracy jako scenograf oraz kostiumograf, pracując przy licznych filmach krótkometrażowych m.in. „Breath” reż. Y. Quarrak oraz „Zagraj ze mną” E. Dutkowskiej. W 2019 roku pracowała jako II kostiumograf przy produkcji spektaklu telewizyjnego dla TVP2 „Królewna Logorea i Niedźwiedź”. Uczestniczyła w Europejskim Programie Edukacyjnym Leonardo da Vinci w Austrii gdzie nabyła umiejętności posługiwania się nowoczesnymi, interaktywnymi technologiami cyfrowymi w obrazowaniu wizualnym. Prowadziła zajęcia z animacji płaskiej, przestrzennej oraz postprodukcji w Muzeum Animacji SEMAFOR oraz zajęcia rzeźbiarskie w Muzeum Figur Bajkowych.

Kinga Grzywacz- nauczycielka - polonistka w liceum ogólnokształcącym, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów podyplomowych w Toruniu. Od 20 lat z sukcesami wspiera swoich uczniów, inspirując do podejmowania wyzwań, ucząc jak efektywnie się uczyć. Interesuje się filozofią, antropologią i sztuką. Bacznie obserwuję życie społeczne. Jest miłośniczką podróży. Erudytka i oratorka.

Michał Jabłoński- absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2021). Autor referatów dotyczących prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii na ogólnopolskich konferencjach naukowych (m.in. „Sztuczna inteligencja w służbie twórcy”, „Prawna ochrona technologii kosmicznych”). Ukończył Kurs Prawa Porównawczego na WPiA UMK w Toruniu (2020 r.). Członek Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej oraz jeden z inicjatorów powstania Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego.

Gościnnie, w ramach wykładu monograficznego:

1. Tarana Veliyeva z Tarana's Small Gallery and Cafe w Baku, Azerbejdżan

2. Diana Bracanović z ARTICA MONTENEGRO w Podgoricy, Czarnogóra

3. Michael Sapunoff z Centrum Kultury ZILL w Moskwie, Rosja

4. Iris Çanaj z Reja.al przy Narodowej Galerii Sztuki w Tiranie, Albania

5. Krisztian Bako z Budapesztańskiego Centrum Kultury w Budapeszcie, Wegry

6. Ghadeer Hafez – artystka z Dżuddy, Arabia Saudyjska

7. Ewa Wikieł – reżyserka z Berlina, Niemcy

8. Varsha Jaiswar – artystka i aktywistka z New Dheli, Indie

9. Aurel Bala – Muzeum Sztuki Średniowiecznej z Korczy, Albania

10. Katja Galibej z Muzeum Sztuki Wschodu i Zachodu w Odessie, Ukraina

11. Lilia Dregneva z Centrum Sztuki Współczesnej [KSA:K] w Kiszyniowie, Mołdawia

12. Reprezentant stowarzyszenia TERMOKISS w Prisztinie, Kosowo

13. Ilona Gera – artystka z Kastorii, Grecja

14.Admir Mujkic z Akademii Sztuk Pięknych w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina

15. Yana Serikova – artystka sztuk plastycznych i muzycznych z Kiszyniowa, Mołdawia

16. David Utcai – artysta z Budapesztu, Węgry

17. Ramina Saadatkhan – artystka z Sarab, Azerbejdżan

18. Kristi Ktona z Muzeum Gjona Mili w Korczy, Albania

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Zajęcia w formie weekendowych zjazdów, realizowanych co dwa tygodnie. Sobotnie zajęcia warsztatowe realizowane stacjonarnie, niedzielne zajęcia wykładowe realizowane on-line

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek