2 semestry / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3500 PLN

Dostępne miasta
Ośrodek Regionalny w Wieluniu
ul. Śląska 23
98-300 Wieluń
+48 43 843 45 14
wielun@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym z ukierunkowaniem na obszar finansów.

W programie

W programie:

 • wprowadzenie do tematyki kontroli
 • standardy w zakresie kontroli
 • metodyka przeprowadzania kontroli
 • rachunkowość finansowa
 • podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • podstawy prawa podatkowego
 • rachunkowość podatkowa
 • podstawa pracy spółek
 • podstawy prawa zamówień publicznych
 • metodyka doboru próby w kontroli wewnętrznej
 • kontrola państwowa – rodzaje, zasady, metodyka
 • kontrola finansowa
 • kontrola systemów informatycznych
 • seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry

Kadra

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami kontrolnymi, planowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Wieluniu.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek