2 semestry /doradztwo-podatkowePłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Studia podyplomowe Doradztwo podatkowe przygotowują nowoczesną i wszechstronnie wykształconą kadrę specjalistów z doradztwa podatkowego. Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu: rachunkowości, podatków państwowych, kontroli podatkowej, skarbowej itp.

 

Adresaci

Absolwent tych studiów podyplomowych Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej).

Studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego kierujemy do osób z wyższym wykształceniem (ukończone studia I lub II stopnia). Absolwent studiów podyplomowych podatki i prawa podatkowe, to specjalista w dziedzinie doradztwa podatkowego. 

W programie

Program studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • teoria prawa podatkowego
 • podatki państwowe
 • podatki samorządowe
 • przepisy o doradztwie podatkowym
 • postępowanie podatkowe
 • kontrola podatkowa i skarbowa
 • ewidencja i dokumentacja podatkowa
 • rachunkowość
 • wykładnia prawa podatkowego
 • konwersatorium z doradztwa podatkowego
Korzyści

Doradca podatkowy to zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji jak i w sektorze prywatnym. Studia podyplomowe wyposażą Cię w niezbędne kwalifikacje dla organów podatkowych (ministerstwo finansów, urzędy skarbowe, urzędy celne, organy kontroli skarbowej, organy finansowe samorządu terytorialnego, urzędy celne). W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w służbach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

Sędzia mgr Jędrzej Dzikowski

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie Doradztwa podatkowego m.in.:

 • Janusz Tkaczyński (radca prawny)
 • Jędrzej Dzikowski (sędzia)
 • Dariusz Barski (prokurator)
 • dr Lesław Góral (prawnik, pracownik naukowy, wykładowca)
 • dr Edward Georgjew (prawnik, pracownik naukowy, wykładowca).
Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: