2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 800 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami testowania w tym z nowoczesnymi metodami automatyzacji testów oprogramowania. Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności pisania scenariuszy testowych, tworzenia i rozwijania skryptów testujących (testów automatycznych).

 

Adresaci

Studia adresowane są dla osób, które chcą zmienić branżę na IT. Uczestnicy, którzy są zainteresowani pracy w działąch QA (Quality Assurace) firm lub korporacji IT, również chcący rozpocząć drogę zawodową związaną z automatyzacją testów. Studia kierujemy dla osób poszukujących rozwoju w zakresie metod zapewniania jakości w projektach informatycznych – chcących zmienić zawód lub rozwinąć umiejętności.

W programie
 • Podstawy testowania
 • Praca w konsoli systemu Linux
 • Podstawy programowania w języku Python
 • System kontroli wersji GIT - podstawy
 • Język zapytań SQL
 • Selenium Webdriver (podstawy oraz zagadnienia rozszerzające – POM/POP)
 • Nowoczesne frameworki automatyzacji testów (cypress.io)
 • Elementy metodyki DevOps
 • System kontroli wersji GIT – współpraca w projekcie oraz repozytoria zdalne
 • Testowanie backendu serwisów internetowych (REST)
 • Testowanie wydajności (jMeter)
 • Realizacja projektu testów automatycznych w metodyce Agile
 • Zagadnienia uzupełniające. Test zaliczeniowy. Prezentacja projektów
Korzyści

Aspekty dotyczące praktycznej wiedzy, umiejętności, możliwości przełożenia na rozwój zawodowy)

Praktyczny charakter programu studiów oparty jest o tworzenie testów automatycznych dla aplikacji internetowych (WEB) przy wykorzystaniu popularnego  Selenium Webdriver . Zakres studiów obejmuje również zagadnienia dotyczące pracy z konsolą, testowania baz danych, system kontroli wersji GIT , praca w zespołach projektowych oraz nowoczesne frameworki automatyzacji a także elementy DevOps , które również są ważne w pracy software testerów i testerów automatyzujących. Absolwent może podjąć prace w zawodach: QA Engineer, młodszy tester automatyzujący, automatyk testów, tester oprogramowania w firmach wytwarzających oprogramowania lub działach outsourcingu a także dużych korporacjach międzynarodowych.

Czas trwania

2 semestry;

11 zjazdów po 16 godzin = 176 godzin dydaktycznych

Opiekun merytoryczny

Kadra

mgr inż. Karol Kolański

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawodową przygodę z testowaniem oprogramowania rozpoczął w roku 2013. Posiada doświadczenie w implementacji testów automatycznych w języku Python w projektach embedded, web oraz mobile. Od ponad 2 lat dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia. Posiada certyfikat ISTQB. Obecnie pracuje na stanowisku Embedded Software Test Engineer w amerykańskiej firmie z branży automatyki przemysłowej.

mgr Łukasz Złocki

Absolwent Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. W technikum, o specjalności Systemy Komputerowe, poznał pierwsze tajniki informatyki a następnie pogłębiał ją na studiach. Od 13 lat pracuje w branży IT i od początku swojej kariery jest związany z projektowaniem i rozwojem zaawansowanych aplikacji internetowych. Pracował jako web developer, programista, tester i kierownik testów zdobywając na każdym z etapów kariery bogatą wiedzę i doświadczenie.

W dziedzinie testowania oprogramowania komputerowego i zapewniania jakości w projektach IT pracuje od ponad 6 lat. Jego bogata wiedza z tego zakresu jest potwierdzona uznanym certyfikatem ISTQB.

Swoje doświadczenie związane z testowaniem od kilku lat z sukcesem przenosi na szkolenia, warsztaty czy wykłady, które prowadzi głownie dla portalu testerzy.pl. Specjalizuje się głównie w tematyce związanej z narzędziami do testowania aplikacji internetowych jak Selenium, JMeter czy TestComplete.

dr inż. Tomasz Pietrusewicz

Senior Test Analyst, certyfikowany ISTQB Test Manager, absolwent Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada doświadczenie w pracy w projektach informatycznych zarówno w sektorze prywatnym (ponad 5 lat jako tester w projektach firm międzynarodowych) oraz publicznym (w tym naukowo-badawczym). Zdobył wiedzę praktyczną z zakresu kontroli jakości oprogramowania dla różnych zastosowań, w tym sektora finansowego, a także z zakresu zarządzania testami i tworzenia wymagań. Obronił doktorat w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Stale poszerza wiedzę o narzędziach i metodach na meet-up’ach, szkoleniach (m.in. software security) i studiach podyplomowych. Jest szczególnie zainteresowany polepszaniem procesu testowego, zarządzaniem uwzględniającym nowoczesne i praktyczne podejście oraz psychologią biznesu.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Zajęcia na laptopach własnych uczestników(wymagane min. 8GB pamięci RAM) w uczelnianej sali z dobrym internetem z WIFI oraz dobrym projektorem z gniazdkiem HDMI.

11 zjazdów po 16 godzin = 176 godzin dydaktycznych.

Organizatorem  studiów podyplomowych  jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 17 SIERPNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 10% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!