Ochrona danych osobowych

2 semestry / Filia Sieradz / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Cel Studiów

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje nawiązujące do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Absolwent studiów będzie dysponował ekspercką wiedzą w zakresie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Adresaci

Studia skierowane są dla pracowników sektora publicznego i prywatnego oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

W programie
 • Organy i środki ochrony prawnej danych osobowych
 • Postępowanie sądowo – administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych – studium przypadku
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
 • Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach użyteczności publicznej
 • Prawo informacyjne i nowe technologie – wybrane zagadnienia
 • Bezpieczeństwo IT
 • Ochrona danych osobowych w rozumieniu prawa karnego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych
 • Psychologiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego
 • Ochrona danych osobowych na gruncie prawa konstytucyjnego
 • Dane osobowe w stosunkach pracy
 • Dokumenty i procedury w ochronie danych osobowych
Korzyści

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Eksperta ds. Ochrony Danych Osobowych, czy Administratora Systemów Informatycznych.

Absolwent zyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wymogów określonych przepisami prawa.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dziedziny ochrony danych osobowych (osoby obejmujące stanowisko  Inspektora Ochrony Danych Osobowych), a także nauczyciele akademiccy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i bezpieczeństwem informacji.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia organizowane sa przez Filie w Sieradzu wraz z Oficyną Wydawniczo-Edukacyjną "Notitia" z Bydgoszczy

NOTITIA Oficyna Wydawniczo – Edukacyjna Emilia Szczęsna
ul. Szarych Szeregów 13/40
85-829 Bydgoszcz

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek