2 semestry /2 900 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Adresaci

Ofertę studiów kierujemy w szczególności do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, ale również nauczycielom i absolwentom wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych).

W programie

Program obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

 • Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki
 • Dydaktyka nauczania dorosłych
 • Praca z grupą
 • Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych
 • Prawo oświatowe
 • Higiena i emisja głosu
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych
 • Praca socjalna z dorosłymi
 • Psychologia rozwojowa dorosłych
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Praktyka pedagogiczna
Korzyści

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Andagogika jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni