2 semestry / Filia Sieradz / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miasta
Filia w Sieradzu
ul. Mickiewicza 6
98-200 Sieradz
+48 43 828 63 03
sieradz@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni.

Adresaci

Studia adresowane są w gównej mierze do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne w  instytucjach publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstwach.

Na studia zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W programie
 • Teoria cyberprzestępczości
 • Przestępstwo komputerowe w rozumieniu prawa karnego i cywilnego
 • Cyberprzestępczość w ujęciu prawa międzynarodowego
 • Ochrona danych osobowych
 • Cloud computing, repozytoria danych
 • Informatyczne nośniki danych
 • Dowody cyfrowe
 • Bezpieczeństwo IT
 • Informatyka śledcza
 • Cyberterroryzm
 • Strategia zarządzania bezpieczeństwem informacji wewnątrz organizacji
 • Wywiad otwarto źródłowy
 • Analiza kryminalna w procesie wykrywania cyberprzestępców
 • Analiza meta danych plików, telefonicznych i danych z systemów geoinformacyjnych
 • Przestępczość gospodarcza
 • Zagrożenia dla elektronicznych systemów płatności
 • Informatyka śledcza, ślady cyfrowe – ujawnianie i zabezpieczanie
 • TOR, deepweb, darknet
Korzyści

Absolwent uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w cyberprzestrzeni oraz umiejętności praktyczne z zakresu wykrywania przestępczości komputerowej, prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, co stwarza szansę do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania, jak również w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych z ochroną danych
i bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dziedziny cyberprzestępczości (pracownicy służb specjalnych), a także nauczyciele akademiccy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem informatycznym.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia organizowane sa przez Filie w Sieradzu wraz z Oficyną Wydawniczo-Edukacyjną "Notitia" z Bydgoszczy

NOTITIA Oficyna Wydawniczo – Edukacyjna Emilia Szczęsna
ul. Szarych Szeregów 13/40
85-829 Bydgoszcz

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek