3 semestry /2 900 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez uczestników wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Adresaci

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne.

W programie

Program studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Etyka życia rodzinnego
 • Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Komunikacja w rodzinie
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie uzyska:

 • przygotowanie do efektywnego nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie,

a także:

 • zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej,
 • wykształci postawy prorodzinne,
 • zapozna się ze skutecznymi metodami wspomagania ucznia w planowaniu rodziny w sferze procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • zostanie przygotowany do samodzielnego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Marzenna Piwowar-Zrazek

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie m.in.:

dr Teresa Janicka-Panek – Nauczyciel akademicki wykładający dydaktykę ogólną oraz dydaktyki szczegółowe (metodyki) oraz Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, Ergonomię i Higienę Pracy. Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, doświadczony szkoleniowiec, edukator z uprawnieniami do pracy z dorosłymi; ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych dla nauczycieli, autorka publikacji metodycznych i pedagogicznych.

mgr Marzenna Piwowar-Zrazek – Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Pielęgniarstwa. Nauczyciel akademicki. Ukończyła studia podyplomowe: Biologia i Promocja Zdrowia,  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Resocjalizacja Społecznie Niedostosowanych oraz studia Organizacja i Zarządzanie Oświatą, ukończyła studium przedmiotowo-metodyczne pielęgniarstwa chirurgicznego, odbyła staż zawodowy indywidualny z pielęgniarstwa chirurgicznego w oddziale torakochirurgii, edukator z uprawnieniami do pracy z dorosłymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych – Edukacja dla Bezpieczeństwa, prowadząc zajęcia w obszarze pierwszej pomocy i ratownictwa. Autorka publikacji metodycznych i materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

dr Leszek Putyński – Psycholog kliniczny, adiunkt Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i recenzent podręczników i publikacji z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego m. in.  na studiach podyplomowych – Wychowanie do życia w rodzinie.

dr Daria Modrzejewska – pedagog, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE. Pedagog-praktyk w zakresie planowania i realizowania profilaktyki pierwszorzędowej. Autor programów profilaktycznych (Manipulacji-Nie!!;  Stop-Przemocy w szkole!). Koordynator merytoryczny projektów międzynarodowych – DAPHNE; Grundtvig; Leonardo da Vinci, Comenius. Współautorka pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

mgr Agnieszka Napiórkowska – specjalista nauk o rodzinie. Ukończyła studia podyplomowe: Terapia systemowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w Poradni Rodzinnej z zakresu planowania rodziny i terapii rodzinnej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia na studiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia