2 semestry /5 500 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Rozwoju Biznesu

ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Partnerzy:

Cel Studiów

Studia podyplomowe „Menedżer operacyjny usług sprzątających” są organizowane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (AHE) we współpracy z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami. Patronem merytorycznym, jak i jednostką certyfikującą jest prestiżowe stowarzyszenie Polish Academy of Certification in Facility Management (PACFM).

Głównym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką usług sprzątających w różnego rodzaju nieruchomościach komercyjnych, przemysłowych, zabytkowych i użyteczności publicznej, szczegółowa analiza problematyki, a przede wszystkim wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć pułapek w zarządzaniu usługami sprzątającymi. Podczas zajęć przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu usługami infrastrukturalnymi w różnych typach nieruchomości: biurowych, handlowych (wielkopowierzchniowych i sieciowych), przemysłowych (różne gałęzie przemysłu), zabytkowych, logistycznych i użyteczności publicznej.

Studia podyplomowe „Menedżer operacyjny usług sprzątających” dotyczą profesjonalnych i specjalistycznych usług sprzątających. Słuchacze podczas studiów dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo i efektywnie zarządzać operacyjnie usługami, podległym personelem, szkolić z obszaru BHP i motywować do pracy, jak współpracować z działem handlowym i weryfikować budżet wycenianej usługi sprzątającej oraz jak prawidłowo przeprowadzać implementację usług w obiektach. Zapoznani również zostaną ze specyfiką specjalistycznego sektora. Słuchacze wdrożeni będą w standardy usług, jakie obowiązują w Polsce, USA, Europie Zachodniej oraz zdobędą wiedzę, jak utrzymywać standardy i normy ściśle określone przez lokalne i światowe korporacje. Studia podyplomowe mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania innowacyjnymi technologiami w usługach sprzątających, takimi jak.: robotyka usług porządkowych, obsługa systemów IT (kontrolowanie, raportowanie i archiwizacja). Ważnymi aspektami będą również zdobyte przez słuchaczy umiejętności klasyfikowania, analizy i doboru profesjonalnych środków chemicznych, higieny, maszyn i urządzeń. Odbiorcy studiów zdobędą wiedzę, jak poprawić ergonomię własnej pracy i podległego personelu w celu szybszego rozpoznawania, usuwania i zapobiegania występujących zabrudzeń. Usługi sprzątające (tzw. miękki FM) łączą różne dyscypliny obsługi nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości i estetyki, zapewnienia optymalnego komfortu użytkowania i funkcjonalności środowiska budynkowego, wdrożenia lub usprawnienia procesów innowacyjnej technologii i zwiększenia efektywności ochrony środowiska w budynku i dookoła otaczającej infrastruktury budynkowej (tereny zewnętrze utwardzone i zielone). Absolwenci studiów podyplomowych rozwiną swoje umiejętności menadżerskie w zakresie ogólnego zarządzania kompleksowymi usługami sprzątającymi oraz podległymi im pracownikami. Będą przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie specjalistycznej obsługi obiektu oraz zapoznani z  nowymi technologiami.

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, którzy są zainteresowani sektorem obsługi nieruchomości, w tym usługami infrastrukturalnymi (profesjonalnymi usługami sprzątającymi) oraz podwyższaniem swoich kompetencji zawodowych. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające możliwość pracy na stanowisku menadżera operacyjnego usług sprzątających w przedsiębiorstwach świadczących usługi zarządzania, jak i instytucjach sekcji administrowania nieruchomościami.

Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do osób zawodowo związanych
z zarządzaniem usługami infrastrukturalnymi obsługi nieruchomości (kompleksowych
i specjalistycznych usług sprzątających) lub zamierzających podjąć pracę w tym sektorze: kadry menadżerskiej,  administratora nieruchomości, menadżerów usług sprzątających. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach:

 • administrowania nieruchomościami,
 • obsługi technicznej nieruchomości,
 • usług infrastrukturalnych (specjalistyczne sektory sprzątania),
 • firmach sprzątających,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,
 • jednostkach administracji publicznej (m.in. dział administrowania i gospodarowania nieruchomościami).
W programie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) we współpracy z wieloma praktykami, instytutami i organizacjami zapewnia kadrę menadżerską, która przekaże słuchaczom studiów podyplomowych swoją wiedzę empiryczną. Po osiągnięciu wszystkich celów założonych w programie kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (AHE).

Wcześniej jednak słuchacze studiów podyplomowych są zobowiązani przystąpić na koniec II semestru do egzaminu przeprowadzonego przez komisję organizacji PACFM i AHE. Będzie miał on formę testu potwierdzającego zdobytą wiedzę z obszaru programu studiów. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 70% prawidłowych odpowiedzi. Certyfikat wydany przez PACFM wręczany będzie wraz ze świadectwami wydanymi przez AHE w Łodzi. Certyfikacja wliczona jest w cenę studiów. 

Korzyści

Studia podyplomowe „Menedżer operacyjny usług sprzątających” dotyczą profesjonalnych i specjalistycznych usług sprzątających. Słuchacze podczas studiów dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo i efektywnie zarządzać operacyjnie usługami, podległym personelem, szkolić z obszaru BHP i motywować do pracy, jak współpracować z działem handlowym i weryfikować budżet wycenianej usługi sprzątającej oraz jak prawidłowo przeprowadzać implementację usług w obiektach. Zapoznani również zostaną ze specyfiką specjalistycznego sektora. Słuchacze wdrożeni będą w standardy usług, jakie obowiązują w Polsce, USA, Europie Zachodniej oraz zdobędą wiedzę, jak utrzymywać standardy i normy ściśle określone przez lokalne i światowe korporacje. Studia podyplomowe mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania innowacyjnymi technologiami w usługach sprzątających, takimi jak.: robotyka usług porządkowych, obsługa systemów IT (kontrolowanie, raportowanie i archiwizacja). Ważnymi aspektami będą również zdobyte przez słuchaczy umiejętności klasyfikowania, analizy i doboru profesjonalnych środków chemicznych, higieny, maszyn i urządzeń. Odbiorcy studiów zdobędą wiedzę, jak poprawić ergonomię własnej pracy i podległego personelu w celu szybszego rozpoznawania, usuwania i zapobiegania występujących zabrudzeń. Usługi sprzątające (tzw. miękki FM) łączą różne dyscypliny obsługi nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości i estetyki, zapewnienia optymalnego komfortu użytkowania i funkcjonalności środowiska budynkowego, wdrożenia lub usprawnienia procesów innowacyjnej technologii i zwiększenia efektywności ochrony środowiska w budynku i dookoła otaczającej infrastruktury budynkowej (tereny zewnętrze utwardzone i zielone). Absolwenci studiów podyplomowych rozwiną swoje umiejętności menadżerskie w zakresie ogólnego zarządzania kompleksowymi usługami sprzątającymi oraz podległymi im pracownikami. Będą przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie specjalistycznej obsługi obiektu oraz zapoznania z nowymi technologiami.

 

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

Rafael Jaworski

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu AHE w Łodzi.

Partner merytoryczny: Polish Academy of Certification in Facility Management www.pacfm.org

Partnerzy:

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni