3 semestry /socjoterapiaPłatne w 10 ratach
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii jest wyposażenie uczestników w specjalistyczne kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Adresaci

Na studia podyplomowe z Socjoterapii zapraszamy absolwentów studiów II stopnia zamierzających uzyskać przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

W programie

Program studiów podyplomowych Socjoterapia obejmuje następujące treści kształcenia:

 • trening rozwoju osobistego,
 • warsztat socjoterapeutyczny,
 • profilaktyka uzależnień,
 • metodyka pracy warsztatowej,
 • psychopedagogika niedostosowania społecznego,
 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
 • psychopatologia rozwoju i wychowania,
 • interwencja kryzysowa,
 • prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii,
 • socjoterapeutyczny projekt dyplomowy,
 • superwizja,
 • praktyki.
Korzyści

Znaczna część zajęć o profilu praktycznym – nacisk na przygotowanie metodyczne,

 • uzyskanie formalnych kwalifikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli - Dz. U. z 2009 r.  Nr 50, poz. 400),
 • studia wg. uaktualnionego programu – zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r.  w spr. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Czas trwania

3 semestry – 370 h w tym 120 h praktyk

Opiekun merytoryczny

mgr Krzysztof Wilski

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

mgr Krzysztof Wilski – psycholog, specjalista resocjalizacji, socjoterapeuta, mediator, trener treningu i warsztatu rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni praktyk jako wychowawca, psycholog, nauczycieli dyrektor pracujący z tzw. trudną młodzieżą w placówkach resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Doświadczony w szkoleniach pracowników szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz studentów.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: