Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 900 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Cel Studiów

Studia mają na celu przygotować Uczestników do pracy w środowiskach wykorzystujących zwinne metody wytwarzania produktów i usług. Uczestnicy poznają również współczesne metody zarządzania organizacjami oparte o metody samoorganizacji pracy i zwiększonej partycypacji pracowników w tworzeniu i zarządzaniu środowiskiem ich pracy.

Zajęcia powinny pozwolić na zapoznanie Uczestników z metodą zarządzania projektami w ujęciu zwinnym:

 • Zarządzanie projektami zwinne na podstawie metodologii Agile oraz przykłady (SCRUM);
 • Powiązania z metodą Lean oraz Kanban;
 • Agile vs metody sekwencyjne;
 • Struktura Agile, wizja, wartość dla biznesu, backlog;
 • Tworzenie MVP – Minimum Viable Product;
 • Zasady oraz role Scrum;
 • Zastosowania w biznesie;
 • Korzyści i problemy z wprowadzenia Agile;
 • Kultura organizacji a powodzenie wprowadzenia metod Agile.

Uczestnicy otrzymają konkretną wiedzę na temat zwinnych technik zarządzania projektami i wskazówki, jak ją zastosować w praktyce w swojej organizacji.

Adresaci

Studia dedykowane są osobom, które chcą uzupełnić swoje kompetencje w stopniu umożliwiającym prowadzenie projektów w oparciu o metodyki zwinne.  Zajęcia skierowane są do osób zarządzających projektami, Project Managerów,  kierowników projektów, specjalistów, osób zainteresowanych tematyką project management, członków zespołów projektowych, menadżerów, którzy zarządzają projektami i/lub programami, przedsiębiorców, startupowców.

W programie

I. Teoria systemów i złożoności (16 godzin):

 • Myślenie systemowe,
 • Systemy proste, skomplikowane, złożone i chaotyczne,
 • Kanban jako metoda;

II. Zarządzanie pracą przy wykorzystaniu procesów Samoorganizacji (48 godzin):

 • Modele zarządzania organizacjami - Turkusowe Organizacje w praktyce,
 • Zwinność (Agile) - geneza, założenia, pryncypia działania,
 • Scrum jako najbardziej popularna metoda zwinna;

III. Przywództwo i jego rola w budowie samoorganizacji (80 godzin):

 • Turkus - pełnia,
 • Rola trenera, mentora, coacha,
 • Proces grupowy,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Facylitacja i moderacja,
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Konstruktywna komunikacja,
 • Motywowanie,
 • Zarządzanie różnorodnością;
 • IV. Struktury (80 godzin):
 • Turkus – sens,
 • Kanban jako system,
 • Filozofia Lean – wartości,
 • Projekt, a produkt,
 • Zarządzanie zmianą - przykłady zwinnych transformacji

V. Narzędzia (48 godzin):

 • Filozofia Lean – metody (just-in-time, jidoka, gemba walk etc.),
 • Scrum – praktyki (dbanie o jakość, monitorowanie postępów, miary, etc.),
 • Turkus – praktyki (proces podejmowania decyzji, funkcje a nie stanowiska).
Korzyści

Absolwent po ukończeniu studiów pozyska podstawową wiedzę związaną z metodyką Agile, co umożliwi wprowadzenia jej zasad w organizacjach. Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, które sprawią, iż będą oni potrafili:

 • wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania projektami zwinnymi i przełożyć ją na realne sytuacje biznesowe;
 • dobrać i wykorzystać odpowiedni framework, w celu kierowania projektem;
 • pracować w zespole, pełniąc różne role;
 • podejmować i wyznaczania zadania oraz cele;
 • wykształcić umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań projektowych.
Czas trwania

2 semestry → 17 weekendów → 34 dni → 272 godziny

 

Opiekun merytoryczny

Milena Bodych-Biernacka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Master of Business Administration Polskiej Akademii Nauk, studiów podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” Akademii Leona Koźmińskiego i Studium Spraw Międzynarodowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Prawnik i wykładowca akademicki. Współpracowała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Stypendystka Universitetet i Bergen w Norwegii, Åbo Akademi w Finlandii, Labs na Universita di Trento we Włoszech. Laureatka licznych nagród i konkursów naukowych, przyznanych: m.in. przez prof. Jerzego Buzka, Orange Polska i Krajową Izbę Gospodarczą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Harvard Club of Poland.

 

Kadra

Wśród naszej kadry wykłady i warsztaty prowadzą eksperci w swoich dziedzinach. Każdy z prowadzących codziennie pracuje przy użyciu metod omawianych w ramach programu.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z  Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane w formule 100% online (80% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego a 20% zajęć prowadzona będzie w formie Webinarium).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!