2 semestry / OR Grudziądz / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 2900 PLN

Dostępne miasta
Ośrodek Regionalny w Grudziądzu
ul. Sobieskiego 12
86-300 Grudziądz
+48 56 46 317 72
grudziadz@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Czas, jaki posiadamy do własnej dyspozycji po ukończeniu obowiązkowych zajęć, czyli czas wolny, wymaga odpowiedniego zagospodarowania. W dobie ruchomego czasu pracy i rosnących wymagań, animacja czasu wolnego staje się wyzwaniem, zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami starszymi.

Absolwent proponowanych studiów podyplomowych nie tylko wzbogaci swoją wiedzę z zakresu psychologii biegu życia, zadań rozwojowych i potrzeb osób w różnym wieku, ale również zyska warsztat pracy animatora czasu wolnego.

Pozna podstawowe techniki i metody pracy z grupą, w tym techniki arteterapeutyczne, muzykoterapeutyczne, ruchowe.

Nauczy się planować, prowadzić i ewaluować zajęcia według autorskich scenariuszy.

Celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności animowania czasu wolnego zarówno dzieci, jak i osób w wieku starszym. Zajęcia mają charakter praktyczny i realizowane są w zdecydowanej większości w formie treningu umiejętności animacyjnych.

Adresaci

Studia adresujemy do wszystkich osób pracujących bądź chcących pracować w obszarze animacji czasu wolnego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi. Zapraszamy osoby chcące doskonalić metody swojej pracy. Zapraszamy szczególnie pedagogów, wychowawców, instruktorów terapii zajęciowej, opiekunki, pracowników domów społecznych, placówek wsparcia dziennego, świetlic.

W programie

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 • Andragogika z elementami gerontologii
 • Zadania rozwojowe dzieci i młodzieży z elementami wspomagania rozwoju dziecka
 • Anatomia, fizjologia układu ruchu
 • Trening żywienia dzieci i osób dorosłych
 • Pierwsza pomoc w pracy animatora
 • Prawo w pracy animatora (prawne podstawy organizacji wypoczynku oraz odpowiedzialność prawna opiekuna)
 • Elementy arteterapii;
 • Projektowanie i prowadzenie gier terenowych;
 • Gry i zabawy muzyczne, podstawy muzykoterapii;
 • Budowanie zespołu, metody i techniki pracy z grupą.
Korzyści

Zajęcia mają charakter warsztatowo – treningowy, stąd absolwent zyska gruntowne przygotowanie nie tylko teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne w interdyscyplinarnym obszarze animacji czasu wolnego. Kompetencje uzyskane w toku studiów znajdują zastosowanie w wielu potencjalnych miejscach zatrudnienia. Praktyczny wymiar zajęć pozwala nabyć umiejętności gotowe do natychmiastowego wykorzystania od razu w miejscu pracy!

PAMIĘTAJ!

Animator czasu wolnego to aktualnie popularna i pożądana profesja na rynku pracy!

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Animator czasu wolnego z elementami arteterapii jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Filii w Grudziądzu.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek