2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 2 900 PLN

Dostępne miastaStudia Online
50% On-Line
50% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Cel Studiów

Celem studiów jest inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia – prowadzony zarówno w bezpośrednich spotkaniach mających charakter klubowo-warsztatowych dyskusji (zjazdy stacjonarne w formule Socrates Cafe) jak i w wirtualnej przestrzeni internetowej (zajęcia realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania). Studia „Filozofia dialogu. Sztuka życia” to doskonała okazja aby spotkać się i porozmawiać o istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach, poznać punkt widzenia reprezentowany przez innych, a także skonfrontować własne poglądy z koncepcjami filozofów. Uczestnicy będą mieli okazje podejmować żywiołowe dyskusje, prezentować swoje stanowiska i różne perspektywy rozumienia przekrojowych tematów przy jednoczesnej otwartości na punkty widzenia pozostałych uczestników.

Organizowany w ramach zajęć stacjonarnych klub  Socrates Cafe to formuła warsztatów dialogowych, w pozaakademickich przestrzeniach.  Zaprosimy do podjęcia rozważań i dyskusji w  muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjne organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania PUW.

Adresaci

Studia podyplomowe Filozofia dialogu. Sztuka życia przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje dialogiczne i wiedzę z zakresu filozofii
 • Osób z wykształceniem wyższym pragnących rozwijać swoje kompetencje społeczne przy jednoczesnym koncentrowaniu się na tematyce kluczowej dla filozofii.
W programie

Uczestnictwo w programie, to droga w poszukiwaniu odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Po co nam filozofia?
 • Czym jest twórczy rozwój człowieka?
 • Czy wszystko ma swoją przyczynę?
 • Jak religia kształtuje nasz „obraz świata”
 • Co to jest zło?
 • Czym różni się perswazja od manipulacji?
 • W jaki sposób poznajemy świat?
 • Jak rozbudzać ciekawość dzieci i młodzieży?
 • Jaką funkcję pełni dzisiaj sztuka?
 • Czym jest dialog?
 • Kim jest człowiek?
 • Jaki ustrój społeczny jest najlepszy? Czy demokracja jest tym ustrojem?

Tych i innych odpowiedzi będziemy szukali  na tle wiedzy przedmiotowej:

 • Historia filozofii
 • Historia filozofii średniowiecznej
 • Etyka
 • Logika i retoryka
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Metoda dociekania filozoficznego w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Estetyka
 • Filozofia dialogu
 • Filozofia człowieka
 • Współczesne  koncepcje filozofii i etyki
Korzyści

Studia podyplomowe Filozofia dialogu. Sztuka życia to unikatowa propozycja kształcenia, której istotą jest dialog prowadzony w obszarach kluczowych dla filozofii zarówno podczas:

 • bezpośrednich spotkań warsztatowych w ramach klubu dyskusyjnego Socrates Cafe  - tu czekają uczestników inspirujące rozmowy w kawiarniach, galeriach sztuki, salach kinowych

jak również w:

 • przestrzeni internetowej (czaty, fora dyskusyjne) organizowane na Platformie zdalnego nauczania PUW

Wykładowcy prowadzący zajęcia będą moderatorami i aktywnymi uczestnikami rozważań. Będą stymulowali uczestników do refleksji i zachęcali do przyglądania się innym poglądom.

W efekcie końcowym zdobędziesz wiedzę z obszaru filozofii, a ponadto rozwiniesz umiejętności interpersonalne – umiejętność prowadzenia pogłębionego dialogu zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i przestrzeni internetowej, która staje się naturalnym środowiskiem wymiany poglądów w XXI w.

Absolwent kierunku Filozofia dialogu. Sztuka życia:

 • rozwinie postawę dialogiczną
 • będzie  umiał formułować i uzasadniać własne stanowisko
 • rozwinie umiejętność rozumienia innych poglądów
 • zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu filozofii (historii filozofii, ontologii, epistemologii, aksjologii: etyki i estetyki, filozofii polityki, filozofii religii).
 • Weźmie udział w warsztatach filozoficznych Sokrates Cafe organizowanych w pozaakademickiej przestrzeni (galeriach sztuki, muzeach, kawiarniach, salach kinowych).
Czas trwania

2 semestry - 240 godzin

Opiekun merytoryczny

dr Łukasz Zaorski-Sikora

Kadra

Wśród naszej kardy m.in.:

studia podyplomowe filozofia dialogu ckpdr Łukasz Zaorski-Sikora - filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Sympatyk i praktyk e-learningu. Szkoleniowiec -  specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej AHE. Od kilku lat prowadzi także zajęcia ze studentami przy użyciu tej metody. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Autor i współautor książek: Etyka; Etyka w biznesie; Aksjologia życia publicznego; Wprowadzenie do filozofii; Podmiot, osoba, tożsamość. Redaktor monografii Filozofia woli oraz Filozofia zła. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach  AHE, WSB oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

 

 

studia podyplomowe filozofia dialogu ckpmgr Szymon Iwanowski - szkoleniowiec i nauczyciel akademicki; dydaktyk kursów etycznych i okołoetycznych od roku 2000. Sympatyk i praktyk e-learningu od 2003 roku (przeprowadzonych ponad sto kursów e-learningowych). Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (2005). Posiada kwalifikacje czynnego zawodowo nauczyciela (2006). Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów (roczny kurs trenerski, OPUS 2010). Od trzech lat współpracuje z III sektorem (szkolenia, koordynacje) – m.in. autor broszury i tematyki programów TV w ramach projektu Kształcenie ustawiczne – aktualne kompetencje i kwalifikacje (www.ksztalcsie.pl). Współautor artykułu E-filozofia: e-learning i b-learning w nauczaniu filozofii, w książce Filozofia. Edukacja interaktywna, pod red. A. Pobojewskiej (Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012).

 

studia podyplomowe filozofia dialogu ckpEdyta Pietrzak – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucje Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Autorka książek Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei (2014), Aksjologia życia publicznego (2011), Wolność równość i siostrzeństwo (2008), Podmiot osoba tożsamość (2007), Kobiety mówią o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świadomości (2006). Zajmuje się teoriami polityki globalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz peryferiami sfery publicznej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organziatorem studiów podyplomowych Filozofia dialogu. Sztuka życia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Zajęcia organizowane są w formule blended-learning.

 • Online – na platformie zdalnego nauczania
 • Stacjonarnie – 5 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele) w ramach klubu dyskusyjnego Sokrates Cafe. Zajęcia stacjonarne organizowane są również  w przestrzeni pozaakademickiej - w muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki.
Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!