2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 400 PLN

Dostępne miastaStudia Online
50% On-Line
50% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5

Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami i prowadzenia projektów usprawniających procesy biznesowe oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie Lean Six Sigma Green Belt.

Adresaci

Specjaliści i menedżerowie średniego szczebla z przedsiębiorstw i organizacji realizujących procesy dla masowych klientów: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, branża finansowa, telekomunikacyjna, informatyczna, energetyczna, centra usług wspólnych, urzędy, organizacje pozarządowe, sklepy wielkopowierzchniowe itp.  

W programie

Część 1: STRATEGICZNE I OPERACYJNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 • Warsztat integracji i rozwoju umiejętności interpersonalnych
 • Metody realizacji strategii jakościowych przedsiębiorstw
 • Architektura procesów
 • Rodzaje przepływów, tworzenie map przepływów
 • Badania i analiza potrzeb, wymagań i satysfakcji klientów
 • Praktyczna realizacja projektów badania opinii klientów – Głos Klienta

 

Część 2: PROJEKTY USPRAWNIANIA JAKOŚCI I OPTYMALIZACJI EFEKTYWNOŚCIOWEJ PROCESÓW BIZNESOWYCH - METODY I TECHNIKI STOSOWANE W PROJEKTACH DMAIC LEAN SIX SIGMA

 • Definiowanie projektu usprawniającego proces
 • Realizacja pomiarów procesu
 • Praktyczne problemy dotyczące definiowania projektów usprawniających i zbierania danych na temat procesów
 • Statystyczna analiza danych
 • Identyfikacja możliwości usprawnienia procesu na podstawie wyników analiz
 • Kontrola procesu po wprowadzeniu usprawnień
 • Praktyczne wykorzystanie metod statystycznych w analizie procesu
 • Planowanie i praktyczna realizacja działań doskonalących
 • Podstawy metodyki Lean
 • Integracja wiedzy
Korzyści

Specjalizacja w zakresie zarządzania jakością i optymalizacji procesów jest szczególnie istotna w obecnych czasach, gdy wzrost poziomu konkurencji wymusza podjęcie skutecznych działań jakościowych i zwiększających efektywność sprzedażową i kosztową przedsiębiorstw.

Lean Six Sigma jest uznawana za najbardziej kompleksową, uniwersalną i skuteczną metodykę prowadzącą do poprawy jakości i zwiększenia efektywności w działalności biznesowej.

 

Absolwent po ukończeniu studiów uzyska:

 • Świadectwo ukończenia  certyfikowanego szkolenia Green Belt Lean Six Sigma, dającego praktyczną szansę zdobycia pracy lub awansu zawodowego
 • Możliwość pogłębienia uniwersalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w działach zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi jakości, procesów, efektywności, szczególnie w dużych organizacjach obsługujących klientów masowych
 • Kompleksową wiedzę na temat metod i narzędzi wykorzystywanych w ramach prac nad zarządzaniem operacyjnym i optymalizacją procesów oraz praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia projektów usprawniających procesy biznesowe
 • Umiejętności stosowania technik badania oczekiwań i satysfakcji klientów, odbiorców, pracowników i kierownictwa przedsiębiorstw
 • Pogłębione i bazujące na praktycznych przykładach umiejętności prowadzenia analizy procesów z wykorzystaniem metod statystycznych
 • Wiedzę na temat zasad identyfikacji procesów w organizacji oraz tworzenia architektury procesów a także praktyczne umiejętności modelowania procesów z wykorzystaniem notacji graficznej (BPMN) 
 • Wiedzę i możliwość praktycznego zastosowania najlepszych wzorców w zakresie projektowania procesów: metod i narzędzi Lean, 5S, Kaizen itp.
 • Pełne przygotowanie i możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania jakością na poziomie zaawansowanym: Black Belt Lean Six Sigma. Szansa rozpoczęcia lub ugruntowania uniwersalnej, użytecznej dla pracodawcy i ciekawej ścieżki rozwoju kariery zawodowej i awansu.
Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

Andrzej Kasiński ur. w 1967 r. posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w latach 1998 - 2007 w Raiffeisen Bank Polska S.A. i pomiędzy 2007 a rokiem 2012 jako dyrektor ds. zarządzania jakością w Banku Zachodnim WBK S.A. Od roku 2013 prowadzi działalność jako niezależny konsultant.

Od 1998 roku Jest audytorem wiodącym ISO 9001. Współpracował z renomowanymi organizacjami m.in. DNV i BV Certification. Audytował system zarządzania jakością w ponad stu organizacjach, w ramach doskonalenia umiejętności w tym zakresie uczestniczył w specjalnym programie szkoleniowym organizowanym przez Japoński Instytut Standaryzacji w Tokio.

Od 2004 r. współpracuje z Organizacją Firm Badania Opinii i Rynku gdzie prowadzi niezależne audyty procesów realizacji badań w ramach programu kontroli jakości pracy ankieterów tzw. PKJPA. Członkami tego programu są wszystkie wiodące firmy badawcze.

Począwszy od 2004 roku kierował projektami usprawniającymi procesy biznesowe jako tzw. Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska SA. Tytuł Black Belt Lean Six Sigma uzyskał w Raiffeisen International w Wiedniu. Był w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w banku. Polski oddział Raiffeisen, uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu pierwsze miejsce za skuteczność wdrożenia i efekty finansowe wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od roku 2011, absolwent programu Master Black Belt Lean Six Sigma organizowanego przez BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Kadra

Pani Katarzyna Furman-Kwiatkowska – poprowadzi zajęcia z zakresu: Badania i analiza potrzeb, wymagań i satysfakcji klientów oraz Praktyczna realizacja projektów badania klientów – Głos Klienta

 • magister ekonomii o specjalizacji Finanse i Bankowość, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • International Master of Business Administration (MBA), EHSAL Management School in Brussels
 • zawodowo zawiązana z badaniami społecznymi i marketingowymi od 2000 roku (przez 12 lat w TNS OBOP/ TNS Polska, od 2014 roku współpracuje z IQS Sp. z o.o.).  
 • Metodolog, analityk, konsultant
 • Ekspert badań Stakeholder Management, wspierający zarządy firm w budowaniu i zarządzaniu relacjami z klientami, pracownikami, dostawcami. Specjalizuje się w tematyce Customer Experience (satysfakcji, lojalności, retencji).
 • Współautor inicjatyw promujących dobre praktyki w obszarze budowania lojalności klientów oraz obsługi klientów: Przyjazny Bank Newsweeka, Firma Przyjazna Klientowi, Inwestor w Kapitał Ludzki, Grand Check.

Business Unit Manager w IQS sp. z o.o. jednej z wiodących na polskim rynku agencji badawczych. http://www.grupaiqs.pl/

Pan Michał Kossowski – poprowadzi zajęcia z zakresu: Architektura procesów oraz Rodzaje przepływów, tworzenie map przepływów

Od 2003 roku związany z Grupą BOC, kolejno na stanowiskach Konsultant, Starszy Konsultant oraz Prezes Zarządu polskiego oddziału Grupy. https://pl.boc-group.com/

Specjalista z zakresu zarządzania procesami, Six Sigma oraz zarządzania strategicznego z użyciem Balanced Scorecard. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji oraz narzędzi zarządzania procesami, a także prowadzenia szkoleń i warsztatów w obszarze BPM na różnych poziomach organizacji: od wdrożenia architektury procesów i metody zarządzania procesami, poprzez modelowanie i optymalizację wybranych procesów, aż po ich pomiar i generowanie dokumentacji procesowej. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów doradczych w organizacjach w Polsce, Austrii i Hiszpanii, a także projekty R&D finansowane w ramach Unijnych Programów Ramowych FP6, FP7 H2020.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, studiował również matematykę na Uniwersytecie w Hanowerze. Posiada certyfikat Six Sigma Black Belt.

Dr Józef Bielecki – poprowadzi wykład Metody realizacji strategii jakościowych przedsiębiorstw

Będzie on również członkiem komisji egzaminacyjnej Lean Six Sigma Green Belt.

Wykształcenie wyższe 1961-1966 WSE Sopot

1973: doktorat ze statystyki

1991: ukończona letnia szkoła biznesu w Durham Business School

1998-1999: ukończone szkolenia na Lean Six Sigma Black Belta i Master Black Belta.

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski.

Działalność zawodowa:

Od 2009 działalność doradcza i szkoleniowa w zakresie Lean Six Sigma i statystyka w biznesie

1998-2009 praca na stanowisku Menedżera Jakości (Master Black) Belt : GE Capital (5 lat) i Raiffeisen Bank Polska (6lat)

1992-1998: Dyrektor Marketingu i Rozwoju w Banku Gdańskim

1987-1992: praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Statystyki, Uniwersytet Gdański

1990 praca na stanowisku konsultanta statystycznego w Urzędzie Statystycznym w Georgetown (Kajmany)

1979-1987: praca na stanowisku eksperta statystycznego ONZ (Nowy Jork, Ekwador, Cayman Islands, Ekonomiczna Komisja Afryki w Addis Abebie)

1966-1979 praca w Katedrze Statystyki, WSE / Uniwersytet Gdański

1976 i 1979: prowadzenie wykładów z ekonometrii w Ecole Superieur des Science Economiques et Sociales w Cergy (Francja)

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Partnerem merytorycznym studiów jest BOC Information Technologies Consulting

Kontakt: Bezpośredni kontakt do Grupy BOC | BOC PL Grupa BOC

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek