2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 6 900 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom holistycznego podejścia do Zarządzania Projektami nie tylko od strony  umiejętności twardych takich jak zarządzanie zakresem, czy ryzykiem, lecz przede wszystkim przez kształcenie miękkich aspektów pracy Kierownika Projektu. Głównym celem studiów jest wyposażenie uczestników w gotowe narzędzia i techniki, które będą mogli zastosować praktycznie w swoich organizacjach od pierwszego dnia po ich poznaniu podczas zajęć.

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami wg standardu PMI to program kierowany do osób, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w Zarządzaniu Projektami,  natomiast z uwagi na rolę jaką objęli lub jaką w niedługim czasie obejmą, będą potrzebowali praktycznych użytecznych narzędzi, które pomogą im w codziennym wyzwaniach z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Na studia zapraszamy kandydatów posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

W programie

W trakcie studiów słuchacze poznają m.in.:

 • Specyfikę Zarządzania Projektami i wyzwania z tym związane.
 • Sposoby inicjowania Projektów oraz planowania sposobu zarządzania nimi.
 • Metody i narzędzia używane przez najlepszych Kierowników Projektów.

A ponadto:

 • Przygotowują się do efektywnego planowania, realizacji, monitorowania i kontrolowania realizacji Projektów.
 • Uczą się optymalnego dla organizacji zamykania Projektów z podkreśleniem korzyści z tego płynących.
 • Kształtują praktyczne umiejętności budowania zespołów projektowych, przewodzenia i motywowania.
 • Poszerzają wiedzę i umiejętności w obszarze efektywnej komunikacji w Projektach.
Korzyści

Ukończenie studiów pozwala na:

 • Poznanie wiodącego i uznanego na całym świecie podejścia do Zarządzania Projektami.
 • Poznanie praktycznych technik i narzędzi gotowych do użycia w codziennej pracy.
 • Ukierunkowanie na rozwój warsztatu umiejętności miękkich i pracę z ludźmi jako kluczowym czynnikiem sukcesu w Zarządzaniu Projektami. Unikalne w porównaniu z innymi studiami podyplomowymi z Zarządzania Projektami.

Pełne spełnienie kryteriów wejściowych niezbędnych do certyfikacji CAPM (Certified Associate in Project Management), lub częściowe w przypadku certyfikatu PMP (Project Management Professional).

Czas trwania

2 semestry – 208 godzin

Opiekun merytoryczny

Tadeusz Zabierowski, PMP, PMI-ACP, P2F, LIMC

Patronat merytoryczny nad programem studiów podyplomowych objął Project Management Institute Poland Chapter Oddział Łódź.
Project Management Institute (PMI) to wiodąca międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ekspertów zarządzania projektami. Opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP), promuje zwiększanie rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki. Na świecie jest ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów PMI. 

Kadra

Wykładowcy studiów podyplomowych to wieloletni praktycy i uznani eksperci w świecie Zarządzania Projektami, którzy na co dzień doradzają dużym firmom i szkolą przyszłych specjalistów w tej dziedzinie. Kadra wykładowców została dobrana tak aby spełniała wymogi PMI i AHE.

Wśród naszej kadry m.in.:

Tadeusz Zabierowski PMP, PMI-ACP, LIMC

Absolwent Politechniki Łódzkiej (International Faculty of Engineering) specjalności Telecommunications & Computer Science poszerzonej o Gestion et Technologie prowadzonych w języku angielskim i francuskim.  W 2015 ukończył elitarny program PMI Leadership Masterclass w USA. Doświadczony Project i Program Manager (Software Development, Integration & Delivery, Competence Transfer, Deployment, Data Migration). Skuteczny w zarządzaniu międzynarodowymi, rozproszonymi zespołami wewnętrznymi i klienckimi. Konsultant zarządzania i usprawniania procesów. Trener Zarządzania Projektami. Specjalista w dziedzinie Project/Program Recovery. Od ponad 15 lat związany z branżą IT/Telecom. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu Zarządzania Projektami znalazły swoje potwierdzenie w certyfikacji PMI (PMP) i APMG (PRINCE2).

 

Aleksander Czerwiński MSC, TSPM

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziałach Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznym. Menadżer i doświadczony w zarządzaniu Kierownik Projektów z branży energetycznej i finansowej. Specjalizuje się w budowaniu kompetencji zespołów PMO i wdrażaniu metodyk projektowych (m.in. PMBoK, Method123, TenStep, PRINCE2). Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii programów, portfeli, procesów zarządzania projektami. Uczestniczył we wdrażaniu systemu zarządzania rozwojem w Polskiej Grupie Energetycznej.
 

Jerzy Filipowicz P2P, ITIL Expert

Magister prawa, posiada szereg certyfikatów w obszarze zarządzania IT w tym zarządzania usługami, projektami, programami informatycznymi jak również zarządzania ryzykiem IT. Od kilkunastu lat aktywnie działa w branży IT pełniąc przede wszystkim role kierownika projektów, architekta rozwiązania, głównego analityka, analityka procesów biznesowych w projektach realizowanych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (np. TP S.A. PTC), ubezpieczeniowych (np. PZU), produkcyjnych, paliwowych i energetycznych (np. ORLEN, PGNiG) oraz w administracji publicznej na szczeblu rządowym centralnym i terenowym oraz samorządowym (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, GUS itp.). Wielokrotnie projektował architektury biznesowe i logiczne, analizował wymagania i modelował procesy biznesowe.  W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zdobył doświadczenie między innymi: w projektach wytwarzania oprogramowania, oceny poziomu dojrzałości organizacji z wykorzystaniem standardu COBIT, CMMI; ISO 20000, audytorskich, jak również w projektach wydawniczych i szkoleniowych. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami liczącymi się na polskim rynku, w tym m.in. AMG.net, Atos Polska, Infovide-Matrix S.A, CTPartners S.A, Polska Agencja Prasowa S.A.

 

Paweł Torój PMP

Założyciel i Prezes Zarządu firmy szkoleniowej Invictus Training (od 1998 roku).
Posiada certyfikat PMP (Project Management Professional) amerykańskiego Instytutu Zarządzania Projektami (PMI).  Oprócz codziennego zarządzania firmą, jest aktywnym doradcą, trenerem i coachem. Od kilku lat ściśle specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami.
Jest autorem kilkudziesięciu programów szkoleniowych z obszaru zarządzania projektami na każdym poziomie zaawansowania, doskonalenia kompetencji project managera oraz podnoszenia efektywności zespołów. W edukacji stawia na różnorodność i zaciekawienie dlatego stosuje wiele aktywizujących metod pracy. W pracy doradczej realizuje się pomagając przedsiębiorstwom w doskonaleniu metod realizacji projektów i podnoszenia ich profesjonalizmu w tym zakresie.

 

Paweł Karolewski

Mgr Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizacje: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Reklama i Marketing. Absolwent PRAECEPTOR - Rocznego Studium Trenerów NLP i Przywództwa.
Od 13 lat prowadzi i tworzy szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, od 11 lat zajmuje się rekrutacją metodą executive search i direct search. Trener NLP z certyfikatami Training Design Specialist (NLP), The Master Practitioner in the art of NLP , The Practitioner in the art of NLP. Specjalizuje się w szkoleniach związanych z wystąpieniami publicznymi oraz autoprezentacją. Prowadził wiele szkoleń z zakresu, motywowania pracowników, sprzedaży i obsługi klienta, inteligencji emocjonalnej, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania i organizacji.
W ramach projektów szkoleniowych współpracował z dużymi korporacjami jak i średnimi i małymi firmami. Szkolił pracowników z branż: IT, bankowość, produkcja, edukacja, medycyna i usługi.

 

Krzysztof Kowal

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Mechanicznego i Organizacji I Zarządzania. Master Black Belt metody Lean Six Sigma, specjalista w zakresie zarządzania jakością, produkcją oraz marketingu. Laureat konkursów „Mam świetny pomysł na biznes„ (1999, 2001) oraz konkursu Empirion na najlepszą polską strategię marketingową (1999). W swej 25 letniej karierze współpracował z sektorem AGD, obuwniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, budowlanym, chemicznym i petrochemicznym, maszynowym  zarówno w Polsce jak i w Europie. Obecnie niezależny konsultant i trener z zakresu lean six sigma i zarządzania jakością. Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz optymalizacji i jakości procesów.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami wg standardu PMI jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z PMI Poland Chapter

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek