2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miastaStudia Online


Liczba zjazdów: 1
Cel Studiów

Zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia gier komputerowych oraz organizowania procesu projektowego gry.

Adresaci

Studia adresujemy do osób zainteresowanych grafiką komputerową 2D i 3D, które chcą poszerzyć umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i tworzenia gier oraz do osób, które chcą podjąć pracę w branży gier komputerowych.

W programie

W programie m.in.:

 • Preprodukcja (design gier). Od pomysłu do powstania dokumentu projektowego (design doc)
 • Plan produkcyjny (pipeline)
 • Modelowanie (low poly, high poly)
 • Tworzenie obrazów 2D
 • Ilustracja (digital painting)
 • Elementy gier (asety)
 • Teksturowanie nowej generacji (nextgen texturing)
 • Przerywniki filmowe (cut scenes)
 • Modelowanie postaci 3D i ich animowanie (rigging, skinning)
 • Efekty specjalne (VFX)
 • Rendering

Przedmioty:

 • Produkcja gier
 • Grafika 2D
 • Grafika 3D
 • Animacja 2D i 3D oraz efekty specjalne
 • Projektowanie graficzne (interfejs)
 • Podstawy malarstwa i rysunku (wstęp do digital painting)
 • Projekt dyplomowy: portfolio graficzne
Korzyści

Nowoczesna oferta przedmiotów na studiach podyplomowych Grafika komputerowa z elementami produkcji gier  pozwoli uczestnikowi zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy grafika komputerowego, zdobyć umiejętność  projektowania i tworzenia gier oraz przygotować portfolio dla pracodawców z branży gier komputerowych. Dzięki zdobytym umiejętnościom projektowym absolwent zwiększy swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, mgr Piotr Kulbicki

Kadra

Współpracujemy ze specjalistami z branży gier komputerowych oraz filmu i efektów specjalnych.

Piotr Kulbicki - urodzony w Łodzi w 1983 roku. Specjalizuje się w tworzeniu grafiki 3D. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ w 2008. W 2010 ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Informatyki SWSPiZ. Od 2008 roku instruktor w pracowni Informatyki i Edytorów Obrazu na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Prof. AHE Włodzimierz Stelmaszczyk - urodzony w roku 1947 w Zielonej Górze. Studia w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem profesorów Romana Modzelewskiego (malarstwo). Ma w dorobku wystawy w kraju i za granicą. W latach 1999-2012 prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Wizualnej (obecnie Sztuk Wizualnych), w latach 2000-2005 był kuratorem Galerii Blok na ASP w Łodzi.

Konrad Marciniak - firma Superhot

Kadrę dopełniają Wykładowcy Szkoły Filmowej w Łodzi.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie Grafika komputerowa z elementami produkcji gier jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek