Integracja sensoryczna

3 semestry /4 500 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 10 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów „Integracja sensoryczna” jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Adresaci

Studia kierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów.

W programie

W programie m.in.:

 • Psychologia rozwojowa
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Anatomia i fizjologia rozwoju
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego  
 • Problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami Si
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Organizacja terapii SI w różnych placówkach
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń SI
 • Programowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne
 • Sala doświadczeń świata
 • Stymulacja polisensoryczna  
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI w autyzmie
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w SI u dzieci z Zespołem Downa
Korzyści

Absolwent Podyplomowych Studiów „Integracja sensoryczna” uzyskuje uprawnienia terapeuty SI do pracy w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji. Ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet

Czas trwania

3 semestry - 350 godzin

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów II studia lub jednolitych 5-letnich
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni