2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miastaStudia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Cel Studiów

Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy jak skutecznie, ale jednocześnie bezkonfliktowo odzyskiwać należności. Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności. Nabędą kompetencje konieczne do sprawnego używania tzw. miękkich narzędzi skutecznej windykacji, w szczególności zdobędą umiejętności prowadzenia negocjacjami i skutecznej perswazji.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo realizujących zadania związane z windykacją należności. Adresatami są osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami, księgowi, skarbnicy korporacyjni i osoby zatrudnione w departamentach finansowych i skarbowych, pracownicy działów egzekucyjnych. Ponadto jest to oferta kierowana również do wszystkich, którzy planują w przyszłości zajmować się zarządzaniem należnościami, windykacją i płynnością finansową. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

W programie

Program obejmuje m.in.:

 • Psychologia windykacji,
 • zarządzanie wierzytelnościami,
 • obrót wierzytelnościami,
 • outsourcing usług windykacyjnych,
 • negocjacje handlowe i windykacyjne,
 • techniki wywierania wpływu,
 • podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • wybrane elementy prawa cywilnego i rodzinnego,
 • podstawy postępowania cywilnego,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • podstawy prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • podstawy międzynarodowego postępowania egzekucyjnego,
 • metody zabezpieczania wykonania umów i porozumień windykacyjnych,
 • podstawy prawa karnego.
Korzyści

Absolwenci zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy w działach windykacyjnych,  księgowych i handlowych przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych jak również w innych instytucjach gdzie umiejętność skutecznej windykacji zobowiązań jest niezbędna do wykonywania pracy zawodowej. Uczestnicy nabędą znajomość zagadnień prawnych.

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

70% kształcenia prowadzona jest w formule online poprzez Platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 30% kształcenia realizowane jest podczas trzech zjazdów weekendowych organizowanych w trybie weekendowym Łodzi.

Opiekun merytoryczny

Mateusz Jagieła

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

 • dr hab. Justyna Jurewicz
 • mgr Mateusz Jagieła
 • dr Edward Georgiew
 • mgr Izabela Łaba-Waszczykowska
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek