2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miastaStudia Online
40% On-Line
60% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 7
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy.

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi adresujemy do:

 • pracowników działów HR
 • pracowników działów kadr i płac
 • członków zarządu i osób odpowiedzialnych w firmach za rozwój zasobów ludzkich
 • pracowników firm rekrutacyjnych
 • Head hunterzy i osoby zarządzające zespołami
 • osób planujących swoją karierę w HR
W programie

W programie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie zasobami ludzkimi m.in:

 • Trendy w nowoczesnym HR.
 • Rozwój kluczowych kompetencji HR-owca.
 • Strategiczne HR (w tym CSR).
 • Employer branding.
 • Prawo pracy i czas pracy.
 • Organizacja zarządzania kadrami w firmie.
 • Płace – rozliczanie, świadczenia, ubezpieczenia, podatki.
 • Budowanie motywującego systemu wynagrodzeń.
 • Talent Management – Szkolenia i rozwój pracowników.
 • Rekrutacja (w tym AC/DC).
 • Ocena pracowników.
 • New generation – dialog z nowym pokoleniem pracowników.
 • Social media w HR.
 • Psychologia w pracy HR.
 • Outplacement.
 • Gry scenariuszowe.
 • Negocjacje w środowisku pracy.
 • Team buliding – warsztat praktyczny.
 • Warsztaty prezentacji i przemówień publicznych.
Korzyści

Uczestnicy studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • zapoznają się z najnowszymi i najefektywniejszymi narzędziami rekrutacji oraz komunikacji z otoczeniem firmy 
 • w toku studiów uczestnicy poznają najnowsze regulacje z zakresu Prawa Pracy oraz plany zmian w najbliższych latach
 • dzięki praktycznym warsztatom poznają techniki negocjacji, prezentacji oraz wystąpień publicznych 
 • zajęcia zapewniają udział w warsztatach symulujących efektywne treningi Team buildingu
 • poszczególne moduły realizowane będą metodami wykładów, warsztatów, gier scenariuszowych oraz webinarów z możliwością odtworzenia zajęć i ściągnięcia prezentacji on-line.
Czas trwania

2 semestry – 210 godzin

Studia w formule Blended Learning. 40% zajęć prowadzona jest metodą e-learningową przy użyciu Platformy Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego i Webinarów, pozostałe 60% zajęć  będzie realizowana w formie zajęć stacjonarnych, realizowanych w weekendy.

Opiekun merytoryczny

mgr Adam Piasecki

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

Renata Komorowska – praktyk organizowania i zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach. Od ponad 15 lat kierownik i samodzielny specjalista w Telekomunikacji Polskiej oraz firmach branży paliwowej i budowlanej. Organizowała piony kadr i płac oraz zajmowała się rozwojem polityki personalnej. Absolwentka UMK w Toruniu oraz szkoleń z zakresu Controllingu personalnego czy Nowoczesnego funkcjonowania Pionu Personalnego. Specjalizuje się w organizowaniu zarządzania kadrami w strukturach firmowych. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z zakresu Budowania motywujących systemów wynagrodzeń, Obsługi płacowej oraz Organizacji systemu zarządzania kadrami.

Kamila Sieraczkiewicz – Dyrektor Zarządzający w firmie BNS IT, gdzie odpowiada za m.in. za zarządzanie procesami: rekrutacji, sprzedaży, organizacji szkoleń, zasobów ludzkich. Trener i Coach od 2002 roku z doświadczeniem z branż telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, IT. Konsultant zewnętrzny w projektach badania kompetencji i analizy stanowisk m.in. dla 160 pracowników PZU, firm Polkomtel czy Sephora. Absolwentka Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie Psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się procesach rekrutacji i motywacji pracowników budowanych w oparciu o cele strategiczne. Na studiach poprowadzi zajęcia Rozwoju kluczowych kompetencji, Rekrutacji i Oceny pracowników.

Adam Piasecki – praktyk, wykładowca i trener zarządzania. Realizator strategii CSR-u w Polskich organizacjach. Doświadczony negocjator, trener i doradca w zakresie negocjacji oraz przygotowania umów handlowych. W sierpniu 2010 roku założył firmę szkoleniową „Przerwa na kawę” realizując od tego czasu szkolenia i konsultacje dla firm branży bankowej, reklamowej, edukacyjnej oraz instytucji publicznych i non-profit. W latach 2011-2012 „Przerwa na kawę” przeszkoliła ponad 2000 osób m.in. w innowacyjnej metodzie „szkoleń made-to-measure” otrzymując referencje od takich firm jak: BRE Bank, MultiBank, Ocsso, Hotele Pro-Vita, CKK Profesja, Stowarzyszenia „Wiosna” czy Agencja Reklamowa „Grey Studio”. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kierowaniu i doradzaniu dużym przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w budowaniu struktur organizacyjnych, przygotowywaniu strategii rozwoju oraz komunikacji wewnętrznej. W ramach studiów poprowadzi zajęcia m.in. ze strategii HR, CSR, Employer Brandingu, Zarządzania talentami oraz tematyki współpracy w nowymi pokoleniami pracowników.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek