Kształcenie na studiach podyplomowych realizowanych w formule weekendowej odbywa się zazwyczaj co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zjazdy organizowane są w siedzibie Uczelni, lub w przypadku zajęć praktycznych w licznych instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego.
Nasza metodyka kształcenia zakłada przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych, personalnych i zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Formuła zajęć zakłada przede wszystkim pracę metodą warsztatów, projektów, wizyt studyjnych oraz case studies. Dzięki temu słuchacze rozwijają nie tylko swoją wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje które mogą wykorzystywać w praktyce.


Dolny pasek