Nowe perspektywy

Studia podyplomowe dla nauczycieli to możliwość zdobycia nowych umiejętności, uprawnień a nawet nowego zawodu. W związku ze zmianą przepisów w prawie oświatowym, nauczyciele zmuszeni są do całkowitej zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.  Studia nauczycielskie to szansa na przekwalifikowanie się i zdobycie nowych uprawnień oraz umiejętności.
 
Oferta Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi to: studia podyplomowe ale również szkolenia dla nauczycieli oraz kursy pedagogiczne. Tworząc naszą ofertę edukacyjną, bierzemy pod uwagę dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz zamiany ustawowe w edukacji.  Pedagogom, którzy pragną podnieść kwalifikacje nauczyciela lub zdobyć awans zawodowy oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe.
 
W związku z dynamicznymi zmianami w oświacie, posiadanie przez nauczycieli kilku specjalizacji, powoli staje się koniecznością. Wybierając studia podyplomowe w CKP-Łódź, zdobędziesz kwalifikacje nauczycieli języków obcych (żeby uzyskać pełne uprawnienia, absolwenci muszą podsiadać certyfikat językowy), uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, czy kompleksowe przygotowanie pedagogiczne.
 
Dlaczego CKP- Łódź?
Studia podyplomowe dla nauczycieli* w CKP- Łódź odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom pedagogicznym. Są przygotowane w oparciu o nowe wymagania zawodowe dla nauczycieli. Na bieżąco monitorujemy sytuację nauczycieli na rynku pracy, wszystko po to by ulepszać ofertę studiów podyplomowych i uruchamiać nowe kierunki podyplomowe dla nauczycieli. W Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi, kształcimy specjalistów pod okiem ekspertów i praktyków. 
 
Poznaj naszą ofertę:
 
 
 
 
 
 
 
*Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.