Nowe perspektywy

Studia podyplomowe dla nauczycieli to możliwość zdobycia nowych umiejętności, uprawnień a nawet nowego zawodu. To szansa na przekwalifikowanie się i zdobycie nowych uprawnień oraz umiejętności.

W związku ze zmianą przepisów w prawie oświatowym, nauczyciele zmuszeni są do całkowitej zmiany swoich kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy świadomi, że od pedagogów coraz częściej wymaga się posiadania przynajmniej kilku specjalizacji. Wybierając studia podyplomowe w CKP, zdobędziesz m.in. kwalifikacje nauczyciela języków obcych (żeby uzyskać pełne uprawnienia, absolwenci muszą podsiadać certyfikat językowy), uprawnienie do nauczania drugiego przedmiotu, czy kompleksowe przygotowanie pedagogiczne.

Oferta Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi to: studia podyplomowe ale również szkolenia dla nauczycieli oraz kursy pedagogiczne - wszystkie kierunki prowadzone przez ekspertów i praktyków. Tworząc naszą ofertę edukacyjną, bierzemy pod zapotrzebowanie rynku oraz zamiany ustawowe w edukacji.Pedagogom, którzy pragną podnieść kwalifikacje nauczyciela lub zdobyć awans zawodowy oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2019 r., poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Wybierz formułę studiów pedagogicznych i poznaj naszą ofertę:
 
 
 
 
 

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!