REGULAMIN

PROMOCJA DLA PAR

Załącznik do Regulaminu
Promocje na studiach podyplomowych
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”
rekrutacja 2020/2021 lato

 1. „Promocja dla Par” obowiązuje w semestrze letnim 2020/2021 w dniach 12.02.2021r.-14.02.2021r.
 2. „Promocja dla Par” upoważnia do skorzystania ze zniżki 14% w opłacie za studia podyplomowe w semestrze letnim 2020/2021r.
 3. „Promocja dla Par” kierowana jest do kandydatów na studia podyplomowe, którzy dopełnią formalności rekrutacyjnych zgodnie z pkt. 5 i pkt. 6.
 4. „Para” rozumiana jest jako dwoje kandydatów.
 5. „Promocja dla Par” obowiązuje w semestrze letnim 2020/2021 i dotyczy studiów podyplomowych. Promocja obowiązuje kandydatów na studia podyplomowe, którzy zarejestrowali się poprzez stronę https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/ w dniach 12.02.2021r.-14.02.2021r. do godziny 23:59 i przesłali komplet dokumentów rekrutacyjnych (obowiązujących na dany kierunek) oraz Imię i Nazwisko swojej „Pary” na maila: rekrutacja.dok-ckp@ahe.lodz.pl do dnia 21.02.2021r. do godziny 23:59. Brak dopełnionych formalności przez kandydatów w terminie oznacza brak przyznania zniżki 14% w opłacie na studia podyplomowe.
 6. Osoby biorące udział w „Promocja dla Par”, zgodnie z pkt. 5, zobowiązane są do poinformowania drogą mailową na rekrutacja.dok-ckp@ahe.lodz.pl , z którą osobą chcą skorzystać ze zniżki 14% w czesnym na studia podyplomowe. Kandydaci powinni wysłać e-mail z dokumentami rekrutacyjnymi i w treści napisać IMIĘ i NAZWISKO „Pary”.
 7. Pracownicy administracyjni są zobowiązani potwierdzić kandydatom, że spełnili wymagane warunki dopełnienia formalności i każdemu z pary kandydatów została pryznana zniżka 14% w czesnym. Potwierdzenie wysyłane jest drogą poczty elektronicznej, na adres kandydata wskazany w procesie rekrutacyjnym.
 8. Zniżka 14% naliczana jest w systemie rekrutacyjnym. Kwota czesnego, po przyznaniu zniżki widoczna jest w Wirtualnym Pokoju Studenta.
 9. W sytuacji rezygnacji jednego z kandydatów z „Pary” z procesu rekrutacyjnego, w semestrze letnim 2020/2021, zniżka u drugiego kandydata zostaje anulowana. Kandydata obowiązuje promocja zgodna z regulaminem „Promocje - rekrutacja na semestr letni 2020/2021” dostępnym na stronie www.ckp-lodz.pl w zakładce Promocje.
 10. W sytuacji nieuruchomienia wybranego kierunku kandydat ma możliwość przeniesienia dokumentów na inny kierunek - z zachowaniem zniżki 14%.
 11. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.
 13. Regulamin „Promocja dla Par” jest dokumentem uzupełniającym „Regulamin promocji czesnego na studiach podyplomowych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” rekrutacja 2020/2021 lato. Ww. regulamin jest obowiązujący i dostępny na stronie www.ckp-lodz.pl w zakładce Promocje.