KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 302 godziny dydaktyczne:
*zajęcia teoretyczne – 190 godzin
*zajęcia praktyczne – 112 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
06 maja 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Udział w rejestracji zakażeń szpitalnych wg obowiązujących w szpitalu procedur oraz przepisów prawa.
2. Udział w opracowaniu i wdrażaniu instrukcji, procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych oraz nadzór nad ich realizacją.
3. Monitorowanie czynników ryzyka zakażeń w trakcie hospitalizacji, ich analiza, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
4. Monitorowanie procedur higieny rąk, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
5. Udział w planowaniu, organizowaniu szkoleń dla personelu medycznego i pomocniczego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz chorób zakaźnych.
6. Udział w opracowaniu ognisk epidemicznych i nadzorze nad realizacją działań przeciwepidemicznych.
7. Prowadzenie kontroli utrzymania czystości z dezynfekcją w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych i jej dokumentowanie.
8. Dokumentowanie prowadzonego nadzoru oraz kontroli.

Dolny pasek