Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Lipiec 2022

Gabinety Terapeutyczne "LOREM"

30 godzin 720 zł / osobę

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z. problematyką zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci oraz nabycie umiejętności ich diagnozy u dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, rozwojowymi i trudnościami w funkcjonowaniu, zachowaniu i nauce. Umiejętność wykorzystywania codziennych sytuacji do terapii, a także zwykłych, dostępnych pomocy sensorycznych

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Efektywność terapii integracji sensorycznej wynika w głównej mierze z tego, że pod jej wpływem kształtują się nowe oraz reorganizują dotychczasowe połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

Tematyka kursu: 

•    Przyczyny powstawania zaburzeń sensorycznych, zaburzeń odczuwania bodźców.
•    Definicje integracji sensorycznej.
•    Diagnoza sensoryczna, znaczenie wczesnej diagnozy i wczesnej terapii dostosowanej do wieku rozwojowego i metrykalnego dziecka.
•    Jakie trudności w codziennym bytowaniu napotyka osoba z zaburzeniami sensorycznymi.
•    Układ prioprioceptywny. Dostateczne i niedostateczne dostarczanie bodźców i wrażeń.
•    Proces tzw „naprawy mózgu” tak by mógł on zarządzać bodźcami.
•    Techniki stosowane w SI
•    Pomoce i sprzęt przydatny podczas zajęć terapeutycznych.
•    Elementy aromaterapii, smakoterapii, sensoplastyki.
•    Planowanie terapii dla indywidualnego pacjenta.
•    Zajęcia praktyczne w naszej sali terapeutycznej.

 

Dolny pasek