Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Lipiec 2022 Gabinety Terapeutyczne "LOREM" 15 godzin 420 zł / osobę

 

Zapoznanie słuchaczy z zasadami stosowania metody. Wyrabianie nawyku pracy bezpośrednio z podopiecznym. Rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia u osób prowadzących zajęcia z dziećmi. Ważne jest nabycie umiejętności podstawowego diagnozowania nieprawidłowości rozwojowych i adekwatny dobór ćwiczeń i aktywności.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.
Terapia ręki jako metoda wspomagająca terapię mowy, jako metoda wspomagająca ogólny rozwój i postawę ciała u dziecka z zaburzeniami rozwoju, jak i u dzieci w normie rozwojowej. Wspomagają lateralizację, rozwój obu półkul mózgowych.
Usprawnia ogólnorozwojowo, zarówno dzieci zdrowe jak i z niepełnosprawnościami. Zajęcia pozwalają na rozwój w sposób przyjemny z pogranicza zabawy ruchowej i dydaktycznej. Dzieci nie mają wrażenia że są to nudne ćwiczenia.
Metoda która jest z powodzeniem stosowana u osób starszych po udarach i wylewach.

 

Tematyka kursu: 

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.
Terapia ręki jako metoda wspomagająca terapię mowy, jako metoda wspomagająca ogólny rozwój i postawę ciała u dziecka z zaburzeniami rozwoju, jak i u dzieci w normie rozwojowej. Wspomagają lateralizację, rozwój obu półkul mózgowych.
Usprawnia ogólnorozwojowo, zarówno dzieci zdrowe jak i z niepełnosprawnościami. Zajęcia pozwalają na rozwój w sposób przyjemny z pogranicza zabawy ruchowej i dydaktycznej. Dzieci nie mają wrażenia że są to nudne ćwiczenia.
Metoda która jest z powodzeniem stosowana u osób starszych po udarach i wylewach.

Dolny pasek