2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

 

Cel Studiów

Wykształcenie specjalisty i eksperta, który będzie potrafił przygotować kadrę szkoły oraz firm/organizacji non-profit prowadzących pozaszkolne formy edukacji do realizacji edukacji przyszłości związanej z nauczaniem w modelu hybrydowym i zdalnym.

Adresaci
 • nauczyciel, wychowawca, psycholog, pedagog
 • trener, korepetytor prowadzący pozaszkolne formy edukacji
 • pracownik, współpracownik firm i organizacji realizujących wszelkie formy edukacyjne/ projekty edukacyjne formalne i pozaformalne
 • konsultant, doradca z ośrodków doskonalenia nauczycieli
 • pracownik domu kultury, animator kultury
 • dyrektor/ka, wicedyrektor/ka szkoły
 • szkolny lider transformacji cyfrowej
 • wychowawca świetlicy
 • wszystkie osoby zainteresowana wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii i narzędzi do pracy zdalnej w edukacji
W programie
 • Elementy pedagogiki i neurodydaktyki (jak uczy się mózg, metody zapamiętywania informacji, pokolenie XYZ). Cyfrowy dobrostan.
 • Metodyka pracy hybrydowej i zdalnej (definiowanie celów, planowanie i projektowanie procesów uczenia się, kursów online, edukacja zdalna i hybrydowa, homeschooling, ocenianie, ewaluacja)
 • Metody pracy (metody dostosowane do pracy hybrydowej i zdalnej, m.in. Project Based Learning, STEM, drama online, webquest, lekcja odwrócona)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (przywództwo, identyfikacja luk kompetencyjnych, potrzeb szkoleniowych kadry szkoły, uczniów, planowanie indywidualnego rozwoju, tworzenie sieci współpracy, motywowanie i wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, sztuka prezentacji, zarządzanie i organizacja pracy szkoły w systemie online i hybrydowym)
 • Zarządzanie wiedzą (tworzenie cyfrowych notesów lekcji, nagrywanie, montaż i publikowanie wideo, tworzenie treści multimedialnych z wykorzystaniem smartphona, tworzenie screencastów, realizacja podcastów edukacyjnych, modelowanie i druk 3D, tworzenie innych interaktywnych materiałów dydaktycznych, praca z dźwiękiem, światłem i obrazem, AR, VR, wyszukiwanie i korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych, prawo autorskie, licencje, tworzenie dostępnych materiałów edukacyjnych)
 • Zarządzanie technologią i infrastrukturą (fizyczne i wirtualne środowiska uczenia się, aplikacje TIK wspierające pracę dydaktyczną, audyt sprzętowy i programowy, badanie potrzeb w zakresie doboru urządzeń; przegląd bezpłatnych i płatnych programów wspierających realizację edukacji hybrydowej i zdalnej,  badanie potrzeb w zakresie doboru urządzeń i oprogramowania
 • Praca z grupą (proces grupowy, komunikacja, indywidualizacja, współpraca, motywacja)
 • Bezpieczeństwo w sieci (identyfikacja zagrożeń, monitoring, procedury reagowania)
 • Szkoła innowacyjna (budowanie wizerunku szkoły, promocja szkoły, marketing w sieci, organizacja wydarzeń online )
 • Studium przypadków

Studia kończą się projektem - podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach.

Korzyści

Uczestnik będzie świadomy:

 • konieczności wdrażania edukacji, która odpowiada na wyzwania Edukacji 4.0 i 5.0,
 • szans i zagrożeń edukacji hybrydowej i zdalnej,
 • znaczenia budowania dobrostanu ucznia i nauczyciela podczas edukacji hybrydowej i zdalnej,
 • konieczności działań projektowych w planowaniu edukacji hybrydowej i zdalnej w szkole.

Uczestnik będzie znał:

 • zasady profesjonalnego planowania oraz realizacji zmian w szkole i firmie,
 • mechanizmy uczenia się w różnych formach,
 • różne środowiska uczenia się i dostosowane do nich narzędzia.

Uczestnik będzie potrafił:

 • zorganizować system pracy zdalnej i hybrydowej w swojej szkole, firmie,
 • rozwijać kompetencje cyfrowe kadry,
 • zorganizować wydarzenia online: konferencję, wymianę doświadczeń między nauczycielami innych szkół,
 • budować wizerunek szkoły/firmy w sieci,
 • rozpoznać zagrożenia w sieci i właściwie na nie reagować,
 • dostosować sprzęt i narzędzia do potrzeb szkoły/firmy,
 • występować przed kamerą,
 • projektować i realizować proces uczenia się,
 • zarządzać własną wiedzą i wspierać uczniów/uczestników zajęć oraz innych nauczycieli/pracowników w takich działaniach,
 • zarządzać własnym dobrostanem.
Czas trwania

2 semestry, 180 godzin

Zjazdy stacjonarne zostaną zrealizowane za pomocą Webinariów na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

 

Opiekun merytoryczny

dr Danuta Kitowska

Kadra

Wśród kadry znajdziecie zarówno kadrę uczelni: dr Monikę Kłos, dr Adama Zemełkę i dr Danutę Kitowską (Nauczona.pl) oraz przede wszystkim nauczycieli-twórców w sieci, którzy jako pierwsi wspierali środowisko oświatowe w pracy zdalnej i hybrydowej, m.in.: Dawida Łasińskiego (Pan Belfer), Katarzynę Włodkowską (Facetka od Polaka), Izabellę Bartol (Polski z klasą), Jolantę Przygocką (Matlekcja), Zbygniewa Karwasińskiego (stemwszkole.pl), Łukasza Gierka (Gierek.edu.pl).

Dr Danuta Kitowska- nauczycielka chemii, dr pedagogiki. Autorka bloga Nauczona.pl. Współtwórczyni platformy Nauczycielwsieci.pl. Nauczycielka akademicka, trenerka, graphic recorderka, sketchnoterka, blogerka, twórczyni kursów dla uczniów z zakresu technik uczenia się. Autorka ebooka „Jak uczyć uczenia się?” oraz kursów dla nauczycieli.

Dr Monika Kłos- doktor ekonomii w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, magister zarządzania o specjalności finanse i rachunkowość absolwentka studiów podyplomowych z Neuroekonomii, Doradztwa Zawodowego, Projektów Badawczych oraz Europejskich Studiów Specjalnych, Certyfikowana Trenerka metodologii Structogram, która pozwala skuteczniej radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi, sprzedawać i zarządzać, Dyplomowana Coachka Akademii SET, Trenerka Racjonalnej Terapii Zachowania, Trenerka Metody Projektu, Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Doradczyni Zawodowa z uprawnieniami do Profilu Kompetencji Społecznych Prokos.

Dr Adam Zemełka- doktor nauk o zdrowiu oraz doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Zajmuje się psychologią stosowaną w obszarze biznesu, rozwoju osobistego człowieka oraz edukacji. Drugim obszarem jego zainteresowań jest neuronauka w jej praktycznych wymiarach, wśród których należy wymienić przede wszystkim neuromarketing. Od lat prowadzi zajęcia na warszawskich i poznańskich uczelniach. Współpracownik i trener w ogólnopolskich firmach szkoleniowych. Sprawował wyższe funkcje menedżerskie w organizacjach oświatowych. Autor książek i artykułów poświęconych neuronauce i psychologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu, członek International Society for Coaching Psychology, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor projektów: www.autoterapia.eu oraz www.neurohistory.com

Dawid Łasiński- dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkól im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra (www.panbelfer.pl) – nauczyciela z Internetów. Jego Fanpage ma ponad 26000 polubień, profil na Instagramie obserwuje ponad 3000 fanów, a kanał edukacyjny na YT “Pan Belfer” subskrybuje ponad 53 000 osób.

Finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019. Wpisany na Listę100 – listę osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Pomysłodawca konferencji „GO4EDU – z energią dla edukacji”. Jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce, został zaproszony w 2018 roku przez Microsoft, do udziału w międzynarodowej konferencji edukatorów “Educator Exchange” w Singapurze. Członek grupy SuperbelfrzyRP (grupy zrzeszającej 150 najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce). Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert. Pomysłodawca i współtwórca platformy Nauczyciel w sieci, wspierającej nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem w sieci (www.nauczycielwsieci.pl). Twórca bloga Chemia w szkole, wspierającego wymianę doświadczeń przez nauczycieli chemii (www.chemiawszkole.pl). Autor podręcznika do chemii dla uczniów szkoły podstawowej Wydawnictwa MAC. Pasjonat zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Twórca projektu CoolturalnaTV – Młodzieżowa Telewizja Kulturalna Gminy Czerwonak.

Zbigniew Karwasiński- jest konsultantem ds. edukacji i kompetencji cyfrowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym. Koordynatorem projektów edukacyjnych. Aktualnie inspiruje do działania uczestników programów TuEuropeana i Intel ® AI for Youth Coach. Odpowiadał również za współpracę z Urzędem Miasta Poznania w realizacji międzynarodowego pilotażowego projektu ON_BOARD_Connecting cities through Education prowadzonego w jeżyckich szkołach. Bierze udział w rozwijaniu e-usług i e-narzędzi chmury edukacyjnej PIONIER Research & Classroom. Koordynuje działania w ramach Laboratorium usług e-szkoleń w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią oraz w ramach Laboratorium Innowacyjnej Edukacji. Trener, zaangażowany w realizację usług szkoleniowych nauczycieli, trenerów i uczniów oraz testowania nowych rozwiązań m. in. dla MEN, KO Poznań, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli, FINA, Firm Intel, BeCreo technologies, w projektach KoderJunior i innych. Współtwórca gry Scottie Go! i zestawu do nauki podstaw programowania BeCreo. Był laureatem listy 100 osób, które przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce wyłanianego co roku przez Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jest fizykiem i informatykiem, pasjonatem nowoczesnych technologii. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Izabella Bartol- nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, socjoterapeutka, certyfikowany trener oświaty, Expert MIEE, ambasadorka ogólnopolskich programów edukacyjnych: eTwinning i Wiosna Edukacji; miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii i myślenia wizualnego w edukacji; realizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych; swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na blogu www.polskizklasa.pl; członkini grupy Superbelfrzy RP.

Katarzyna Włodkowska- eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradca metodyczny, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. Prelegentka na wielu ogólnopolskich konferencjach. Wyróżniona w konkursie “Wielkopolski Nauczyciel Roku”, w 2018 roku znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w Polsce, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski. Od 15 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego.

Jolanta Przygocka- nauczycielka z kwalifikacjami do nauczanie matematyki, fizyki, informatyki. Przez wiele lat wicedyrektor w gimnazjum. Dzieli się swoim doświadczeniem w nauczaniu matematyki na blogu Matlekcja.pl, podczas wystąpień on-line i różnych konferencji, jest autorem kursów online dla nauczycieli.

Łukasz Gierek- Gierek.edu.pl

Nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, trener edukacyjny, wykładowca akademicki. Microsoft Innovative Educator Expert, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – kryminologia stosowana. Wyróżniony i zaliczony do grona 100 osób, które w roku 2019 przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. W trakcie swojej przygody szkoleniowej współpracował z firmami Acer, Amazon, Dell, Microsoft, Wacom, na zlecenie Ambasady Amerykańskiej w Warszawie przygotował i prowadził cykl warsztatów „Cyfrowe narzędzia w Edukacji”, oraz "Cyberświadomość w sieci". W zakresie szkoleń z cyberbezpieczeństwa współpracuje z Sądem Rejonowym, Miejską oraz Mazowiecką Komendą Policji w Radomiu. W sieci prowadzi profil traktujący o nowoczesnych technologiach z zakresu AR i VR.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia podyplomowe organizowane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia kończą się projektem - podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach.

Partnerem studiów jest Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska

Informacje dodatkowe

ekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek