2 semestry /3 800 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów  „Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy” jest przygotowanie absolwentek i absolwentów do facylitowania i mediowania konfliktów, sporów w grupach rówieśniczych, w zespole pedagogicznym i w relacjach z rodzicami/opiekunami uczniów.

Studia rozwijają kompetencje z zakresu metod rozwiązywania konfliktów w idei sprawiedliwości naprawczej oraz prowadzenia dialogu w oparciu o Porozumienie bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Adresaci

Studia realizowane są we współpracy z Fundacją 4 KROKI. Przeznaczone są dla osób dorosłych, zainteresowanych nabyciem kompetencji  mediacyjnych pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów, jak również poznaniemsposobów wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych w budowaniu komunikacji opartej na szacunku i empatii.

Zapraszamy:  nauczycielki i nauczycieli, pedagożki i pedagogów, wychowawczynie i wychowawców, psycholożki i psychologów, pracownice i pracowników socjalnych, asystentki i asystentów rodzinnych, kuratorki i kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych oraz inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane obszarem tematycznym.

W programie
 • Język serca w praktyce  – jako eliminowanie przemocy słownej i profilaktyka konfliktów i sporów.
 • Konflikty – przyczyny, mechanizmy, wpływ na zachowania.
 • Minimediacje dedykowane konfliktom w grupach rówieśniczych.
 • Mikro Kręgi dedykowane konfliktom w grupach rówieśniczych.
 • Mediacje w relacjach z młodzieżą i dorosłymi.
 • Kręgi Naprawcze w relacjach z młodzieżą i dorosłymi.
 • Rozwiązania: jak wspierać w poszukiwaniu rozwiązań?
 • Samoregulacja mediatora / facylitatora
 • Rozwiązania systemowe w placówce – jak wprowadzać?
 • Praktyka 
Korzyści

Konflikty są nieodłączna częścią naszego życia. Uczestnicy studiów nauczą się czerpać z konfliktu i budować nową jakość relacji. Rozwiną kompetencje umożliwiające wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w  rozwiązywaniu konfliktów i szukaniu rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron.

Korzyści dla uczestniczek i uczestników Studiów:

 • Eliminują poczucie bezradności i bezsilności w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwijają w dzieciach i młodzieży poczucie wpływu i sprawczości
 • Współtworzą świat BEZ przemocy. Świat empatycznych i szczerych relacji.

Korzyści dla dzieci i młodzieży:

 • Potrafią słuchać także za trudnymi komunikatami - potrzeb i artykułować prośby.
 • Rozwijają odpowiedzialność – przestrzegają ustaleń, które same współtworzą.
 • Rozwijają odwagę w wyrażaniu siebie w miejsce tłamszenia, otwartość na innych, na różnice w opiniach i poglądach.
 • Uczą się szukać w sytuacjach konfliktów i sporów rozwiązań – zamiast szukania winnych.
Czas trwania

2 semestry (206 godzin)

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych znajdują się 2 mediatorki w idei porozumienia bez przemocy, specjalistki z komunikacji empatycznej.

Iza Nowaczyk - Coach certyfikowana przez ICC, Trenerka komunikacji empatycznej, Mediatorka w idei NVC.

Pomagam budować najważniejszy związek w życiu każdego z nas, związek z samym sobą. Wspieram ludzi w taki sposób aby samodzielnie znaleźli odpowiedzi w kwestii swojego życia, bez sugerowania rozwiązań co jest dla nich najlepsze. Ważny jest dla mnie szacunek i eliminowanie różnych form przemocy.

www.izanowaczyk.pl  www.4kroki.org

Beata Moczkowska– Coach, Trenerka komunikacji empatycznej, Mediatorka w idei NVC.

Wierzę, że jako ludzie mamy naturalną gotowość do współdziałania, wzbogacania życia innych i bycia razem w kontakcie. To okoliczności zewnętrzne sprawiają czasem, że ta gotowość zostaje „przykryta”. Wierzę, że można to zmienić, dlatego  wspieram ludzi w odkrywaniu swoich mocy i byciu ze sobą, a nie przeciw sobie.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Fundacją 4 KROKI.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia