2 semestry /3 200 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2
Cel Studiów

Podstawowym celem kształcenia jest poznanie zasad promocji regionów, miast i miejscowości, tworzenia atrakcji turystycznych w obszarze turystyki: dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków i sztuki, kulinariów i gastronomii oraz rekreacji i sportu. Istotne są również metody badań stosowane w turystyce, zasady tworzenia produktów turystycznych wraz z ich promocją i sprzedażą. Ponadto ważna jest również umiejętności przygotowywania i realizowania kampanii marketingowych w turystyce z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod, a także pozyskiwanie środków finansowych i realizowanie działań projektowych.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, związanych zawodowo z obszarem turystyki, rekreacji i sportu.
Studia podniosą kompetencje i kwalifikacje w obszarze działań projektowych w turystyce tworzenia i realizowania kampanii marketingowych i promocyjnych, opracowywania produktów turystycznych i tworzenia atrakcji turystycznych.
Studia szczególnie przydatne dla:

 • Pracowników jednostek samorządowych i instytucji związanych z turystyką regionalną, promocją miast, miejscowości, gmin itp.
 • Pracowników jednostek samorządowych i urzędów zajmujących się działaniami marketingowymi i promocyjnymi na obszarze województw, gmin, miast i miejscowości.
 • Osób działających w organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji,  turystyki, rekreacji i sportu.
 • Osób chcących rozwijać działalność marketingową i projektową w obszarze turystyki, przygotowywać produkty turystyczne, a także opracowywać strategie marketingowe oraz wizerunkowe dla regionów.
W programie

Realizowany program studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów:
Marketing i budowanie marki w turystyce:

 •         Marketing i reklama w turystyce
 •         Budowanie marki w turystyce
 •         Produkt turystyczny

Zasoby i walory turystyczne:

 •         Kulturowe aspekty turystyki – Szklaki kulturowe
 •         Zabytki kultury i sztuki
 •         Kulinaria i gastronomia  - szlaki kulinarne w turystyce
 •         Regiony turystyczne i ich potencjał – zasoby i walory turystyczne
 •         Dziedzictwo przyrodnicze i elementy ekologii

Zagadnienia finansowe i prawne:

 •         Finansowanie projektów turystycznych
 •         Projektowanie usług i imprez turystycznych
 •         Zagadnienia prawne w turystyce
Korzyści

Studia umożliwiają wielokierunkowe przygotowanie do podejmowania działań w obszarze turystyki. Pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu, reklamy i tworzenia produktów turystycznych. Umożliwiają poznanie na przykładach rozwiązań stosowanych w obszarze turystyki regionalnej, kulturowej, przyrodniczej oraz rekreacji i sportu. Ważne jest również zapoznanie się z przepisami prawnymi i możliwością pozyskiwania środków finansowych na działania w obszarze turystyki.
 

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Opiekun merytoryczny

dr Ewa Gałązka

Kadra

Planowana współpraca z Łódzką Organizacją Turystyczną, Regionalna Organizacją Turystyczną, Polską Izbą Turystyki Odział Łódzki.

Wykładowcy:

dr Maciej Kronenberg

dr Ewa Gałązka

dr Beata Lisowska

dr Katarzyna Najmrocka

dr hab. Marek Więckowski

Wymagane dokumenty
 •         podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 •         formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni