Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej

2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miastaStudia Online
50% On-Line
50% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Cel Studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresu ziołolecznictwa i farmakologii klinicznej. Przedstawienie roli pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce zmian chorobowych u pacjentów leczonych ambulatoryjnie lub hospitalizowanych poprzez stosowanie metod farmakologicznych i fitoterapii. Zapoznanie się z metodami bezpiecznego stosowania, przechowywania, aplikowania preparatów ziołowych i farmakologicznych. Zdobycia umiejętności w zakresie racjonalnego samoleczenia, interakcji między surowcami pochodzenia farmakologicznego a roślinnego. Przedstawienie receptariusza z zakresu surowców leczniczych, określenie podobieństw i różnic polegających na prowadzeniu terapii tych samych jednostek chorobowych środkami farmakologicznymi i ziołowym. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących receptury surowców leczniczych, sporządzanie mieszanek leczniczych oraz kosmetyków.

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pielęgniarek, personelu medycznego chcącego usystematyzować i zgłębić wiedzę z zakresu fitoterapii i farmakologii klinicznej.

W programie
 • Anatomia i fizjologia
 • Podstawy chemii i botaniki
 • Przygotowywanie receptury zielarskiej w zakresie wybranych jednostek chorobowych,
 • Przygotowywanie receptury kosmetycznej
 • Podstawy farmakognozji
 • Fitoterapia w wybranych jednostkach chorobowych
 • Interakcje farmo i farmakognostyczne w wybranych jednostek chorobowych
 • Podstawy dietetyki, konopie siewne w praktyce klinicznej
 • Racjonalna fito i farmakoterapia opieka nad pacjentami żywionymi pozajelitowo i dojelitowo
 • Fito i farmakoterapia w pediatrii
 • Rola pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce wybranych jednostek chorobowych
 • Samoleczenie i bezpieczna opieka nad pacjentami w praktyce pielęgniarskiej
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Uczestnicy kierunku nabędą w toku kształcenia:

 • Wiedzę w zakresie bezpieczeństwa stosowania fitoterapii;
 • interakcji, różnic między farmakologią, a fitoterapią, monitorowania działań niepożądanych farmakologicznych i fitoterapeutycznych;
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie żywienia pozajelitowego I dojelitowego oraz opieki nad pacjentem z uwzględnieniem surowców pochodzenia naturalnego;
 • wiedzę na temat farmakoterapii i fitoterapii kobiet w ciąży oraz dzieci;
 • wiedzę na temat podstaw botaniki, chemii, anatomii, fizjologii;
 • poznają wymogi i procedury, którym podlegają pracownie żywienia pozajelitowego;
 • poznają procedury zgłaszania działań niepożądanych, postępowania z lekiem niezgodnym, wydawania antybiotyków, gospodarki lekiem;
 • nabywają wiedzę w zakresie bezpiecznego leczenia, diagnozowania wybranych jednostek chorobowych, praktycznego samoleczenia.

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent kierunku:

 • Umie zdiagnozować wybraną jednostę chorobową;
 • potrafi świadomie i bezpiecznie dobierać schemat leczenia, biorąc pod uwagę interakcję ziół i leków syntetycznych;
 • potrafi samodzielnie sporządzać mieszanki ziołowe (odwary, napary, maści);
 • potrafi doradzać w zakresie profilaktyki stosowania ziół w wybranych jednostkach chorobowych;
 • potrafi zaproponować alternatywę dla terapii farmakologicznej;
 • potrafi trafnie dobierać dawki i przeparaty.
Czas trwania

2semestry (200 godzin)

Opiekun merytoryczny

dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska - farmaceuta, absolwentka Uniwersytety Medycznego w Łodzi. W 2012 r .obroniła doktorat na Wydziale Lekarskim, w 2017 r. ukończyła specjalizację w zakresie farmacji szpitalnej. Autorka programów kształcenia, promotor, recenzent prac dyplomowych w zakresie pielęgniarstwa, wykładowca. Od wielu lat związana z zielarstwem, fitoterapią w medycynie. Prowadzi szkolenia dla pielęgniarek w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej.

Kadra

W naszej kadrze znajdują się specjaliści z zakresu nauk medycznych i farmaceutycznych, praktycy, a także osoby związane z takimi instytucjami, jak Szpitale, POZ, Domy Opieki społecznej, Centra Rehabilitacji, Apteki.

mgr farm. Krzysztof Jóźwiak – Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego kierunek biologia, a także Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunek farmacja. Po ukończeniu studiów prowadził zajęcia na uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku biotechnologia z: Fizjologii porównawczej, Neurobiologii Molekularne, Metodologia Badań Klinicznych, jest współautorem skryptów w zakresie biotechnologi medycznej.

mgr farm. Sylwia Kosiada – Farmaceuta, absolwentka Uniwerytety Medycznego w Łodzi, Kierownik apteki. Od lat związana z medycyną naturalną, ziołolecznictwem. Ukończyła szkolenie w zakresie dietetyki, udziela porad i konsultuje pacjentów.

mgr farm. Anna Syska – Farmaceuta, absolwentka Uniwerytety Medycznego w Łodzi, Kierownik apteki. Wraz z dr n.med. Natalią Wysocką-Sendkowską prowadziła innowacyjny projekt dotyczący wpływu interakcji lekowych u pacjentów geriatrycznych. Od wielu lat związana z pomocą farmaceutyczną w Domach Opieki Społecznej, pasjonatka fitoterapii i zdrowego odżywiania.

mgr farm. Milena Korczak – Farmaceuta, wykładowca. Udziela porad pacjentom w aptece, szkoli personel medyczny. Obecnie kończy doktorat na Wydziale Farmaceutycznym. Jest kierownikiem hurtowni farmaceutycznej.

mgr Dorota Gruziel – Fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytety Medycznego w Łodzi, współautorka projektu badawczego z zakresu fizjoterapii pacjentów paliatywnych. Jest autorką artykułów w zakresie fizjologii człowieka i doktorantką na Wydziale Lekarskim.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek