3 semestry / Łódź / Płatne w 10 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 800 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Cel Studiów

Celem głównym kształcenia na kierunku Coaching w modelu kreatywnym jest wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze coacha.

 Mapa edukacji coachingowej w modelu kreatywnym składa się z VI modułów.

Są to:

 • Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych – I sem.
 • Rozwój umiejętności kluczowych coacha – I i II sem.
 • Kreatywność człowieka – I, II i III sem.
 • Coaching – uczestniczenie i samodzielne prowadzenie coachingu – I, II i III sem.
 • Wybór specjalizacji – III sem.
 • Obrona własnych procesów coachingowych – IIII sem.

Program studiów jest tak ułożony, że od I semestru prowadzisz coaching z klientem.

Zapraszamy na niezwykłą podróż w głąb siebie.

Sprawdź, co kadra mówi o kierunku:

https://www.youtube.com/watch?v=ywa7HIX0RBc&ab_channel=ahewlodzi

Adresaci

Na studia Coaching w modelu kreatywnym, zapraszamy wszystkie osoby posiadające ukończone studia  I stopnia lub II stopnia, zainteresowane kształceniem w obszarze coachingu. 

Kierunek szczególnie polecamy

 • psychologom,
 • pedagogom,
 • menadżerom,

oraz wszystkim tym, którzy chcą pracować z klientem metodą coachingu.

W programie

Mapa podróży w edukacji coachingowej składa się z sześciu modułów.

Każdy z modułów to kolejny punkt na mapie edukacyjnej, poświęcony rozwojowi innych umiejętności i kompetencji, ale niezbędnych i integralnych w pracy coachingowej.

MODUŁ I – ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH 60h                      

I moduł – „Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych”, jest jednym z kluczowych modułów dla każdego, kto chce pracować w charakterze coacha. Moduł rozpoczyna się warsztatem integracji i komunikacji. Podczas warsztatu poznajesz grupę słuchaczy i doskonalisz umiejętności efektywnej komunikacji. Kolejno, uczestniczysz w treningu interpersonalnym. Trening interpersonalny to głębokie doświadczenie, dzięki któremu uczysz się rozumieć własne zachowania jak również zachowania innych osób. To tu uczysz się i trenujesz umiejętność wyrażania myśli i uczuć oraz nabywasz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Po 60 godzinach treningu i warsztatu, wyposażony w kluczowe umiejętności i kompetencje związane z Twoim rozwojem osobistym, będziesz gotowy wyruszyć w dalszą drogę edukacji coachingowej.              

Przedmioty w module I, realizowane w sem I:

 • Warsztat integracji i komunikacji
 • Trening interpersonalny

Na zajęciach I modułu spotkasz się z:

dr Sylwia Szymańska, mgr Daria Lizak-Grygier, mgr Kinga Kwiatkowska-Kuc

MODUŁ II – KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY COACHA 80h

II moduł kształcenia – „Kluczowe umiejętności w pracy coacha” jest 80h modułem poświęconym nabywaniu i doskonaleniu kluczowych umiejętności i kompetencji niezbędnych coachowi do prowadzenia procesów coachingowych. Moduł ten, realizowany jest wyłącznie w formule pracy warsztatowej, dzięki czemu nabywasz i doskonalisz kluczowe umiejętności, które później będziesz wykorzystywał jako coach.

Przedmioty modułu II, realizowane w sem I i II:

 • Zadawanie pytań. Pytania otwarte, pogłębione, doprecyzowania.
 • Aktywne słuchanie i praca z ciszą.
 • Odzwierciedlanie-nazywanie sytuacji i emocji. Praca z metaforą.
 • Wspieranie klienta postawą lub wiedzą.

Na zajęciach II modułu spotkasz się z:

dr Eliza Pilarz

MODUŁ III – KREATYWNOŚĆ CZŁOWIEKA 70h

Moduł III – „Kreatywność  człowieka” poświęcony jest zarówno do pobudzania potencjału twórczego klienta w procesie coachingu, jak również jest niezbędny do poszerzania twoich własnych kompetencji kreatywnych. Moduł kreatywności zaprojektowany jest tak, że najpierw poszerzasz swoje umiejętności kreatywne, aby kolejno uczyć się jak rozbudzać kreatywność u klienta w procesie coachingu. Tu doświadczysz, jak różnie można rozwiązywać ten sam problem oraz nauczysz się stymulować innych do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Moduł składa się z wykładu o kreatywności oraz bloku ćwiczeń, dzięki którym sam będziesz potrafił budować alternatywne, ponadstandardowe rozwiązania problemów.

Tu rozwiniesz swój osobisty potencjał kreatywny i nauczysz się jak zarażać kreatywnością klienta w procesie coachingu.

Przedmioty modułu III, realizowane są w sem I, II, III:

 • Teoria kreatywności.
 • Podstawy kreatywności-działania twórcze.
 • Praca z potencjałem twórczym klienta w procesie coachingu.

Na zajęciach III modułu spotkasz się z:

prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak, mgr Izabela Janowska, mgr Joanna Grzegorzewska-Sitek

MODUŁ IV – COACHING – uczestniczenie i samodzielne prowadzenie coachingu.120h

(w tym 60h praktyki w prowadzeniu coachingu sem I, II, III)

Moduł IV – „Coaching” to kluczowy moment Twojego rozwoju jako coacha. W tym module sam doświadczasz tego, jak to jest być klientem w procesie coachingu. Tu zanurzasz się w głębokie doświadczenie uczestnictwa w procesie, poprzez który rozwiązujesz swoje problemy i uczysz się jak rozwiązywać problemy innych. Poznajesz strukturę procesu coachingowego, a poprzez aktywne uczestnictwo w nim, uczysz się prowadzenia procesu z klientem. To kluczowy, niezwykle istotny moment edukacji coachingowej, w którym sam stawiasz pierwsze kroki jako coach i prowadzisz coaching z trzema klientami.

Przedmioty modułu IV, realizowane są w sem I, II, III:

 • Wybór klienta.
 • Zawiązywanie kontraktu.
 • Sformułowanie problemu.
 • Przeformułowanie problemu.
 • Rozwiązywanie problemu w nowym sformułowaniu.
 • Ewaluacja.
 • Praktyka coachingowa.

Na zajęciach IV modułu spotkasz się z:

prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak

MODUŁ V – SPECJALIZACJA50h

Moduł V – Na tym etapie edukacji jesteś już wyposażony w umiejętności rozwoju osobistego, kluczowe umiejętności coacha, rozwinąłeś swój potencjał kreatywny i nauczyłeś się jak rozwijać go u swoich klientów w procesie coachingu. Doświadczyłeś już procesu coachingowego na sobie. Masz już doświadczenia w prowadzeniu coachingu z klientem, a zatem czas wyruszyć w dalszą drogę, do przedostatniej już przystani na mapie edukacji coachingowej.

V moduł to moment w którym wybierasz swoją tożsamość jako coacha, tj określasz specjalizację.

Do wyboru proponujemy:

 • Life coaching – coaching całożyciowy
 • Coaching biznesowy

Life coaching, to specjalizacja skoncentrowana na coachingu całożyciowym. Tu szczególnie przygotujesz się do pracy coachingowej w obszarach pracy z rodziną, parami, pracy coachingowej z dzieckiem czy coachingu kariery.

Wybierając specjalizację Coaching biznesowy, poznasz tajniki pracy metodą coachingu w organizacji. Przygotujesz się szczególnie do pracy coachingowej jako menadżera zespołu oraz nauczysz się prowadzenia coachingu z kadrą zarządzającą tj. executive coaching.

Przedmioty V modułu, realizowane są w sem III:

 • Wybór specjalizacji: Life coaching lub Coaching biznesowy
 • Warsztat dyplomowy

Na zajęciach V modułu spotkasz się z:

prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak

MODUŁ VI – OBRONA SAMODZIELNIE PRZEPROWADZONYCH PROCESÓW COACHINGOWYCH

Moduł VI – tu Twoja podróż coachingowa dobiega końca. Dotarłeś do ostatniej przystani  – VI modułu, który jest czasem świętowania i celebrowania momentu, w którym staniesz się dyplomowanym coachem. Na tym etapie podróży coachingowej, prezentujesz przed Komisją swoje własne dokonania. Dzielisz się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, przemyśleniami i refleksjami. Opowiadasz o trudnościach i sukcesach których doświadczyłeś w procesie edukacji coachingowej oraz o tym czego nauczyłeś się od swojego klienta.

VI moduł, to czas w którym cieszymy się i świetujemy z Tobą. Jesteś coachem! Twoja podróż dobiegła końca. Cieszymy się, że mogliśmy Ci w niej towarzyszyć!

Podsumowanie:

W trakcie studiów słuchacze uczą się nowych zachowań, których wcześniej nie potrafili stosować w życiu codziennym. Kluczową częścią procesu edukacji, jest rozwój świadomości słuchacza. W trakcie procesu kształcenia uczestnicy uświadamiają sobie i dostrzegają zależności  jakie bezpośrednio zachodzą między stanami emocjonalnymi a zachowaniami drugiego człowieka. Uświadamiają sobie jak ważnym elementem procesu coachingowego jest odwaga do działania i umiejętność osiągania celów. Pracując nad rozwojem drugiego człowieka, słuchacz nieodmiennie uczy też sam siebie, zdając sobie w coraz większym stopniu sprawę z własnego stylu działania.

W efekcie końcowym absolwenci kierunku Coaching w modelu kreatywnym rozwijają swój potencjał osobowościowy. Ponadto, kształcenie coachingowe rozwija umiejętności stymulowania twórczego rozwoju drugiego człowieka. W efekcie tego rozwoju, coach potrafi pracować z deficytami klienta, tak aby ten efektywnie funkcjonował w podstawowych wymiarach swojej aktywności.

Korzyści

Absolwenci studiów Coaching w modelu kreatywnym uzyskują:

Dokumenty  potwierdzające twoje umiejętności i kompetencje tj:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Coaching w modelu kreatywnym”
 • Certyfikat nadający stopień coacha w modelu kreatywnym

Unikalne umiejętności i kompetencje:

 • Prowadzenia coachingu z klientem
 • Lepszego rozumienia własnych stanów emocjonalnych i ich wpływu na swoje zachowanie
 • Trafnego identyfikowania stanów emocjonalnych klienta procesu, które wpływają na jego zachowania
 • Umiejętności kluczowe do pracy w charakterze coacha
 • Umiejętność uruchamiania swojego własnego potencjału kreatywnego

Będziesz potrafił pobudzać i stymulować potencjał twórczy klienta w procesie coachingu.

Czas trwania

3 sem – 380 h w tym 60 h praktyk coachingowych

3800 PLN płatne w 10 ratach

UWAGA: 700 zł zniżki w czesnym wyłącznie na I edycję kształcenia. Cena później 4500zł!

Opiekun merytoryczny

prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

 • prof. AHE dr Makary Krzysztof Stasiak – trener, coach, V-ce Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórczości i Innowacji z siedzibą w Univercity of Twente, autor wielu książek związanych z tematyką rozwoju twórczości i kreatywności człowieka. Praktyk od 40 lat zajmuje się kreatywnym rozwojem człowieka, od 30 lat prowadzi warsztaty rozwoju osobowościowego zarówno dla biznesu jak i grup otwartych. Opiekun specjalności Coaching na kierunku Pedagogika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, trener i promotor 40 magistrantów specjalności coaching. Przeprowadził ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i grupowego zarówno w obszarze Life coachingu jak i coachingu biznesowego.
 • mgr Joanna Grzegorzewska-Sitek magister pedagogiki, trener rozwoju osobistego, Pracownik Instytutu Postępowania Twórczego w Łodzi. Od 12 lat prowadzi zajęcia z różnymi grupami-dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pracy z grupami w zakresie relaksacji, rozwijania kreatywności, świadomej pracy z ciałem, coachingu. Prowadzi warsztaty dla studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalizuje się w zajęciach z kreatywności, pracy z ciałem.
 • mgr Daria Lizak-Grygier Psychopedagog, trener osobisty i grupowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, zdobytej z różnymi grupami wiekowymi – od przedszkolaka, studenta, do kierownika wyższego szczebla. Miejsce pracy: Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości, współpracuje z Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 • mgr Izabela Janowska Wieloletni trener umiejętności miękkich i psychospołecznych w Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi. Współpracuje z uczelniami wyższymi i firmami w zakresie szkoleń rozwojowych. Posiada certyfikat coachingowy.
 • mgr Kinga Kwiatkowska-Kuc magister psychopedagogiki, pedagogiki podmiotowości i psychoedukacji Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, trener rozwoju podmiotowości i przedsiębiorczości. Współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje podmiotowe. Jest również trenerem współpracującym z firmami i instytucjami w zakresie szkoleń umiejętności miękkich np., komunikacja, budowanie zespołu, motywowanie zespołu, strategię rozwoju firm.
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia organizowanie są co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godzinach 9:00-17:00.

Uwaga moduł I kształcenia „Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych” prowadzony jest w całodniowych blokach. Zajęcia rozpoczynają się o godz 9:00 i kończą o godzinie 17:00.

Uczestnicy proszeni są o uczestnictwo w wygodnych, komfortowych strojach, przygotowani do pracy warsztatowej  i treningu.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Oferta walidacji:

Każdy, kto ma już doświadczenia w pracy metodą coachingu, może złożyć podanie o walidację swoich umiejętności i kompetencji coachingowych.

Komisja walidacyjna pod przewodnictwem kierownika merytorycznego studiów, prof. AHE dr Makarego Stasiaka, ocenia umiejętności i kompetencje kandydata wskazując na moduły, z których kandydat może być zwolniony.

 

 

 

Dolny pasek