Kształcenie na studiach podyplomowych on-line realizowane jest w formule blended learningowej. Zajęcia realizowane są na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego .

W ramach studiów podyplomowych ONLINE mamy do wyboru:

 • studia online ze zjazdami w siedzibie AHE
 • studia 100% online

W trakcie studiów online ze zjazdami organizowane są weekendowe spotkania stacjonarne w siedzibie Uczelni. Liczba zjazdów stacjonarnych podana jest przy opisie każdego z kierunku studiów.

Część stacjonarna przy wyborze „Studia 100% online” realizowana jest w postaci webinarów.

Studia podyplomowe online to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających możliwości pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych z chęcią rozwoju zawodowego. Nasza Platforma Zdalnego Nauczania dostępna jest dla słuchacza 24 h/dobę, zatem miejsce i czas Twojego udziału w zajęciach jest wyłącznie Twoim wyborem. To model kształcenia, dzięki któremu pogodzisz rozwój zawodowy z innymi ważnymi obszarami Twojego życia.

 

Zobacz studia weekendowe Zobacz studia hybrydowe

 

 • Online
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności do pracy z wykorzystaniem baśni, opowieści w procesie terapeutycznym, rozwojowym i transformacyjnym.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BH
Sprawdź więcej
 • Online
Głównym celem studiów jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Online
Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicz
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia kryminologii i resocjalizacji umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej, praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczy
Sprawdź więcej
 • Online
Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje nawiązujące do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do przygotowania, udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.
Sprawdź więcej
 • Online
Kierunek został nagrodzony Certyfikatem "Studia z Przyszłością" 2024r.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią i ugruntują swoja wiedzę, zostaną też wyposażeni w niezbędne umiejętności do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi.
Sprawdź więcej
 • Online
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:
Sprawdź więcej
 • Online
Marzysz o tym, aby zostać Dyrektorem? – Zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.
Sprawdź więcej