Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Marzysz o tym, aby zostać Dyrektorem? – Zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe online z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi. Absolwent studiów będzie mógł znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania oświatą jest niezbędne przy objęciu funkcji dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych w myśl Rozporządzenia MENiS z dnia 1.08.2017 r. Uczestnicy studiów podyplomowych, poznają teoretyczne i praktyczne sposoby zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi. Absolwent zdobędzie umiejętności zarządzania projektami, zespołem, organizacją oraz kwalifikacje potrzebne w zarządzaniu oświatą.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

Program kształcenia

W programie studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą m. in:

 • Projektowanie programu szkoły
 • Organizacja i kierowanie szkołą
 • Decyzje administracyjne Dyrektora
 • Organizacja pracy dyrektora
 • Systemy oceniania w edukacji
 • Innowacyjność w zarządzaniu
Czas trwania

2 semestry, 260 godzin (w tym 25h praktyk)

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Kadra
 • mgr Katarzyna Paliwoda
 • prof. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak
 • mgr Joanna Winiarska-Harbat
 • mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa
 • mgr Teresa Łęcka
 • mgr Lidia Mirowska
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.3
Średnia ocena: 4.3 (Liczba ocen: 19)