Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową. Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty.

Korzyści

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa, zyskują kompetencje umożliwiające prace w bibliotekach poza systemem oświaty.

Dodatkowo w trakcie kształcenia uczestnicy poznają systemy komputerowe wspomagające pracę bibliotekarza oraz zdobywają wiedzę dotyczącą zabezpieczeń cyfrowych.

Ponadto uzyskują przygotowanie do wdrożenia i korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz zdobywają umiejętności projektowanie i realizacji projektów kulturalno-oświatowych.

Dla kogo?

Studia z Bibliotekoznawstwa kierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kompetencje do pracy w bibliotekach.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Trening myślenia twórczego
 • Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa
 • Biblioterapia rozwojowa
 • Konwersatorium – literatura współczesna
 • Literatura dzieci i młodzieży
 • Marketing w bibliotece
 • Zarządzanie informacją naukową
 • Podstawy pracy z bazami danych
 • Zabezpieczenia danych cyfrowych
 • Prawa autorskie i majątkowe do utworów
 • Realizacja projektów kulturalno-oświatowych w bibliotece
 • Komputerowe systemy wspomagające prace bibliotekarza
 • Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe
 • Warsztat metodyczny bibliotekarza
 • Praktyki
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry (310 godzin)

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.