Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć uczestnikom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć uczestników w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

Korzyści
 • Przygotowanie do pracy w charakterze doradcy mentalnego/coacha sportowców oraz trenerów na wszystkich etapach rozwoju zawodniczego.
 • Zdobycie wiedzy specjalizacyjnej.
 • Umiejętność wytyczania praktycznych planów działania (PPD) w oparciu o metodologię psychologiczną wykorzystywaną w pracy z zawodnikami.
 • Wiedza i praktyczna umiejętność wytyczania optymalnych planów treningowych opartych o wytyczne teorii sportu.
 • Znajomość metod psychoregulacyjnych, kontroli emocji, wzmacniania pewności siebie, stawiania celów treningowych, pracy nad procesami poznawczymi.
 • Umiejętność zastosowania w praktyce treningów mentalnych.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu, zwiększania jego możliwości, budowania odporności psychosomatycznej.
 • Umiejętności skutecznego komunikowania się na linii zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener.
 • Znajomość i umiejętność przeciwdziałania wpływom psychospołecznym.
 • Umiejętność prowadzenia szybkiego doradztwa w sytuacjach kryzysowych.
Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Szczególnie zapraszamy obecnych lub przyszłych instruktorów oraz trenerów sportowych, menadżerów sportu, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników szkół o profilu sportowym (SMS), trenerów personalnych, zawodników różnych dyscyplin sportowych.

Program kształcenia
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej (zajęcia fakultatywne)
 • Podstawowe kompetencje psychologa sportu
 • Motywacja w działalności sportowej
 • Emocje w sporcie i metody ich kontroli
 • Sport dzieci i młodzieży
 • Socjologia sportu
 • Teoria sportu i treningu sportowego
 • Anatomia czynnościowa i topograficzna
 • Procesy poznawcze w sporcie
 • Osobowość a sport
 • Sport zespołowy
 • Warsztat trenera
 • Procesy i wpływ psychospołeczny w sporcie
 • Specyfika sportu kobiet
 • Fizjologia wysiłku fizycznego i wypoczynku
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki w klubach sportowych
Czas trwania

2 semestry - 225 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Ingarden

Kadra

W naszej kadrze znajdują się zarówno teoretycy sportu i psychologii sportowej – wykładowcy akademiccy, szkoleniowcy, jak i praktycy na co dzień pracujący z zawodnikami w klubach sportowych lub wykorzystujący metody psychologiczne w biznesie.

W kadrze studiów znajdują się m.in.:

prof. Szymon Krasicki – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz wieloletni kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportów Zimowych w tej uczelni. Główne zainteresowania badawcze dotyczą teorii i praktyki sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych, metodycznych. W młodości uprawiał biegi narciarskie zdobywając m. in. trzy medale podczas Uniwersjad Zimowych. Trener narciarstwa biegowego klasy Mistrzowskiej. Jako trener polskiej reprezentacji biegaczy/biegaczek narciarskich uczestniczył w zimowych igrzyskach olimpijskich (ZIO 1968, 1972), jako trener reprezentacji Jugosławii (ZIO 1984) oraz wielokrotnie w innych rolach, np. komentatora telewizyjnego. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz Małopolskiej Rady Olimpijskiej.

mgr Anna Ingarden – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze specjalizacją Psychologii Sportu oraz Psychologii Klinicznej. Zajmuje się mentalnym wspomaganiem sportowców dyscyplin zarówno drużynowych, jak indywidualnych, a także konsultacją, diagnozą oraz terapią osób dorosłych i młodzieży szkolnej, korzystając z doświadczenia nabytego podczas pracy na oddziale rehabilitacyjnym Szpitala im. Babińskiego w Krakowie, w Krakowskim Telefonie Zaufania, własnej prywatnej Praktyce Psychologicznej oraz współpracy z klubami sportowymi (m.in. TS Wisła Kraków, RzKS Juvenia Kraków, AZS AWF Kraków, CKiS Skawina, CDSport, polscy sędziowie EHF w piłce ręcznej). Prowadzi szkolenia wspomagające rozwój osobisty - treningi kompetencji społecznych, kontroli emocji, psychoregulacji. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych. Członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz Małopolskiej Rady Olimpijskiej. Właścicielka Szkoły Sportowej w Krakowie.

mgr Rafał Czarny – psycholog, trener biznesu, coach. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już podczas studiów zaczął praktykę związaną z motywowaniem ludzi do rozwoju i wzrostu. Posiada swoja praktykę psychologiczną, pracując nad motywacją swoich klientów do polepszania swojej efektywności w życiu prywatnym. Prowadzi treningi rozwijające tzw. kompetencje miękkie: sposoby motywowania pracowników, umiejętności komunikacyjnych, uczenie innych, zarządzanie stresem. Jest pasjonatem „grywalizacji”: motywowaniem ludzi poprzez wykorzystywanie mechanizmów podobnych do tych, wykorzystywanych w grach (planszowych, komputerowych, sporcie). Zawodnik i sędzia tenisa ziemnego.

mgr Mateusz Ingarden –absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorant socjologii na Uniwersytecie Jagielońskim - zajmuje się tematyką socjologii sportu. Od 2012 roku członek Małopolskiej Rady Olimpijskiej, a od 2014 także Polskiej Akademii Olimpijskiej. W 2014 roku uczestniczył w Europejskiej Sesji Młodych MKOl w Olimpii. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza zainteresowaniami naukowymi jest czynnym sportowcem, trenerem i instruktorem. Prowadzi Szkołę Sportową, gdzie zajmuje się m.in. nauczaniem tenisa ziemnego, narciarstwa zjazdowego i biegowego (instruktor SITN-PZN, IVSI). Jest wieloletnim zawodnikiem Rugby Union w krakowskiej Juvenii na najwyższym poziomie polskich rozgrywek. Zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w rugby w 2009 roku. Wielokrotnie reprezentował biało-czerwone barwy grając w reprezentacji polski U18, U20 oraz w seniorskiej kadrze Rugby 7. Trener rugby dzieci.

mgr Mateusz Polak – wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Autor licznych publikacji, w tym międzynarodowych, z zakresu psychologii poznawczej, psychologii pamięci oraz ekonomii behawioralnej. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET oraz szkoły International Max Planck Research School SuS w Jenie. Na co dzień zajmuje się problematyką efektu dezinformacji, konformizmu pamięci, podejmowania decyzji oraz ekonomii behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków eksperymentalnych.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresy kształcenia doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska de faworyzacji społecznej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Psychologia sportu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Garden Sport. Zajęcia 100% online, zajęcia stacjonarne przeniesione i realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym .

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 11)