Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Kierunek został nagrodzony Certyfikatem "Studia z Przyszłością" 2024r.

Psychodietetyka łączy elementy psychologii, dietetyki oraz medycyny, a ukierunkowana jest na pomoc pacjentom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania lub tkwiącym w błędnym kole odchudzania. Psychodietetyk w sposób całościowy ocenia przyczyny zaburzeń odżywiania, jak również chorób wynikających z niewłaściwego odżywiania. Stara się odnaleźć i usunąć przyczyny, a dopiero w dalszej kolejności zajmuje się samą dietą. Praca z klientem polega nie tylko na sformułowaniu najlepszych zaleceń dotyczących diety i aktywności fizycznej, ale także na pomocy we wdrażaniu zaleconych zmian w życie. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter zawodu, psychodietetyk doradza osobom, jakich zmian dokonać aby osiągnąć cel, ale również odpowiada na pytanie, w jaki sposób to zrobić. Absolwent psychodietetyki może pracować w poradni dietetycznej, poradni psychologicznej, klubie sportowym, domu pomocy społecznej, firmie gastronomicznej zajmującej się kuchnią dietetyczną oraz placówce szkoleniowej lub założyć własną działalność gospodarczą.

Korzyści

Absolwent zyska wiedzę i umiejętności umożliwiające:

 • prowadzenie edukacji i terapii żywieniowej dzieci i dorosłych,
 • wspomaganie leczenia zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości,
 • profilaktykę i żywieniowe wsparcie leczenia w chorobach dietozależnych
 • kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych
 • prowadzenie efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku samodzielnej działalności
 • podniesienie swoich kwalifikacji, które pozwolą na efektywniejszą pracę w swoim zawodzie lub zdobycie nowej kompetencji
Dla kogo?

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów posiadających dyplomy ukończenia szkół o profilach prozdrowotnych, medycznych czy pedagogicznych. Szczególnie zapraszamy dietetyków, pedagogów, pielęgniarki, nauczycieli, fizjoterapeutów, promotorów zdrowia, instruktorów, trenerów sportowych i edukatorów prozdrowotnych oraz osoby zainteresowane problematyką.

Program kształcenia

DIETETYKA

 • Podstawy żywienia
 • Żywienie człowieka w wybranych jednostkach chorobowych
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Układanie planu dietetycznego

PSYCHOLOGIA

 • Podstawy psychologii
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia osobowości,
 • Wyznaczanie celów
 • Psychologia zmiany; Etapy zmiany zachowania
 • Dialog motywujący
 • Interwencje psychologiczne w psychodietetyce (terapie- elementy CBT, wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Podstawy psychologii dziecięcej

PSYCHOLOGIA ŻYWIENIA

 • Emocjonalne funkcje jedzenia
 • Myśli i przekonania związane z dietą
 • Rozpoznawanie sygnałów z ciała
 • Psychologia jedzenia/uważność w jedzeniu - elementy mindfulness
 • Społeczny kontekst jedzenia
 • Praca z dzieckiem nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Nadwaga i otyłość - mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne,

FARMAKOLOGIA

 • Leki psychotropowe i neuroleptyczne a przyrost masy ciała
 • Redukcja masy ciała po leczeniu farmakologicznym
 • Zaburzenia metaboliczne związane ze stosowaniem leków psychoaktywnych/ przeciwdepresyjnych
 • Substancje psychoaktywne w produktach spożywczych
 • Leki i produkty farmaceutyczne zawierające substancje psychoaktywne
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka
 • Stosowanie leków a prawidłowa dieta
 • Leki wpływające na gospodarkę wodną organizmu
 • Leki stosowane w anoreksji/ obsesyjnym głodzeniu / bulimii
 • Suplementy diety stosowane w dietach odchudzających
 • Wpływ leków stosowanych w różnych schorzeniach na wzrost masy ciała
 • Dieta a leki przeciwzakrzepowe/ hormonalne / przeciwbólowe/
 • Wpływ jedzenia na skuteczność przyjmowanych leków
 • Dieta wpływająca na mikrobiom człowieka
 • Leki wpływające na ośrodek sytości
 • Surowce roślinne a diety odchudzające
 • O jakich lekach pacjent powinien powiedzieć dietetykowi?

TECHNIKI RELAKSACYJNE

 • Praca z ciałem
 • Techniki oddechowe
 • Podstawy medytacji

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 • Fizjologia aktywności fizycznej
 • Motywowanie do aktywności fizycznej
 • Praca z ciałem a stres

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

 • Etiopatogeneza zaburzeń odżywiania
 • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

PORADNICTWO PSYCHODIETETYCZNE

 • Wywiad z pacjentem
 • Dzienniczek żywieniowy
 • Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej
 • Zastosowania interwencji psychodietetycznych w pracy z osobami odchudzającymi się
 • Narzędzia do pracy z pacjentem w gabinecie i w domu
 • Wpływ zdrowia psychicznego na odżywianie się
 • Kompleksowość i interdyscyplinarność terapii

EDUKACJA ŻYWIENIOWA

 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Metody pracy w zakresie żywienia różnych grup

PRAWO I ETYKA

 • Etyka pracy psychodietetyka
 • Prawne aspekty pracy psychodietetyka

MARKETING

 • Podstawy projektowania usług psychodietetycznych

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr inż. Marzena Pałasz - Dietetyk i psychodietetyk z własną praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Dietetyka, Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, Technologię żywności i żywienie człowieka), Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku (Psychodietetyka), Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Techniczną w Koninie (Przygotowanie pedagogiczne) oraz liczne kursy i szkolenia. Autorka książek m.in.: "Jedz mądrze. Poradnik pozytywnego odżywiania" wyd. SBM 2018, „Atlas witamin” wyd. SBM 2018 oraz wielu publikacji. Dietetyk kliniczny w lekarskich poradniach specjalistycznych: w poradni chorób metabolicznych, w poradni diabetologicznej oraz w centrum rehabilitacji i fizykoterapii. Psychodietetyk w poradni psychologicznej. Dietetyk sportowy współpracują z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, ZSR Start Zielona Góra, w KKPK Medyk Konin oraz w KU AZS Zielona Góra, współpracująca m.in. z olimpijczykami i członkami Kadry Narodowej. Wykładowca, szkoleniowiec i edukator. Prowadzi kursy i szkolenia (dietetyka, psychodietetyka, żywienie człowieka, warsztaty zdrowego gotowania, kursy UEFA A i B, HACCP/GHP/GMP). Audytor wewnętrzny systemu HACCP/GHP/GMP. Doradca i ekspert w firmach gastronomicznych i przemysłu spożywczego.

Kadra

Dr Natalia Koperska

Psycholog sportu i e-sportu. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie) oraz studia podyplomowe i doktoranckie w AWF Warszawa. Jest trenerem umiejętności społecznych (TUS) i treningu zastępowania agresji (TZA). Jest również praktykiem Pozytywnej Dyscypliny, komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) oraz metody "Kids Skills. Dam radę!". Pracuje nurcie Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu wykorzystania coachingu oraz elementów terapii poznawczo-behawioralnej w pracy psychologa sportu, których elementy włącza do swojej pracy. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej, pracy z ciałem oraz metod radzenia sobie ze stresem. Jest dydaktykiem na Uniwersytecie SWPS, AWF Warszawa oraz w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki im Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Jest nominowany psychologiem sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). Posiadam Certyfikat Psychologa Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mgr inż. Lena Jagiełło

Dietetyk, psychodietetyk i technolog żywności. Ukończyła kierunek Żywienie Człowieka i Dietetyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Psychodietetykę na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada liczne certyfikaty. Pracuje jako dietetyk i psychodietetyk w Centrum Psychologicznym Sigma w Wieluniu, gdzie prowadzi konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne oraz warsztaty dietetyczno-psychologiczne wraz z psychologiem. Prowadzi konsultacje w Przychodni Medycznej w Pajęcznie, gdzie zajmuje się dietetyką kliniczną. Autorka publikacji (EBM) na specjalistycznym portalu Dietetycy.org.

Mgr Olga Mocek

Psycholog dziecięcy, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w: prywatnej praktyce, Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka im. Ewy Gordziej-Niewczyk, Fundacji Dzieci Wrzesińskich, Poradni Zdrowia Psychicznego, Szkołach, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Prowadzi konsultacje, udziela pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom i ich rodzicom w kontekście: radzenia sobie z emocjami, sytuacji okołorozwodowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, samooceny i trudności w relacjach rówieśniczych. Pracuje również z młodzieżą, która przechodzi przez okres rozwojowy.

Mgr Cezary Nożewski

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny i masażysta sportowy. Pracuje z pacjentem z wykorzystaniem osteopatii, terapii manualnej, chiropraktyki i fizjoterapii. Absolwent FICO-MUM Osteopathy Academy oraz Wyższej Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Ukończył liczne kursy i szkolenia. Posiada certyfikaty m.in. terapii manualnej wg. Kalternborn Evjenth AWS1 i 2, Nowej Manualnej Terapii Stawów Jean-Piere Barral - trzy stopnie, MTT REHA Lasse Thue, terapii manualnej wg. Kalternborn Evjenth OEX, UWS, OWS, AEX 1i 2, FDM BC, Analiza Radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, terapii manualnej wg. B Mulligana, Analiza dysfunkcji u niemowląt. Rodzaje zaburzeń, możliwości zapobiegania ich nasileniu, sposoby niwelacji, Rehabilitacji w uszkodzeniach więzadeł krzyżowych kolan, Neuromobilizacji wg. Butlera, Kinetic Control, Kinesiotapingu sportowego.

Mgr Sylwia Wałowska

Magister farmacji, specjalność farmacja apteczna. Ukończyła Akademię Medyczna w Poznaniu oraz szereg kursów i szkoleń dotyczących farmacji i fitoterapii. Jest kierownikiem aptek, nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem OKE w Poznaniu. Naucza przedmiotów zawodowych (technologii a postaci leków, farmakognozja, farmakologia i fitoterapia) oraz praktyk zawodowych w aptece. Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe w pracy farmaceuty.

Mec. Marcin Janiak

Radca Prawny. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Aplikację ukończył w poznańskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie administracyjnym. Dysponuje doświadczeniem w doradztwie na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ( PSPP ). Wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu- prawo pracy i bhp. W Kancelarii zajmuje się m.in. opiniowaniem i sporządzaniem umów, opinii prawnych, bieżącym doradztwem podmiotom gospodarczym oraz obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Mgr inż. Katarzyna Dzwonek

Product Manager w Allegro. Wykładowca w SWPS (UX Architecture oraz Realizacja i ewaluacja kampanii medialnej). Przez kilkanaście lat odpowiedzialna za kilkanaście aplikacji mobilnych dostarczonych na Androida i Platformy iOS. Obszary jej zainteresowań zawodowych to: Product Management, Agile/Scrum, Research, Prototyping, UI/UX Design, Data analysis. Ukończyła Projektowanie Usług na SWPS w Poznaniu, Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Matematykę Stosowaną na Politechnice Poznańskiej. Zależy jej na zrozumieniu i spełnieniu potrzeb użytkowników, które pomagają ulepszyć usługę czy produkt tak, aby biznes odnosił sukcesy.

Joanna Zajęcka

Psychoterapeutka Gestalt, Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie, Psychodietetyk, Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Trener Umiejętności Społecznych i Biznesowych oraz Mediator, Absolwentka kierunków MBA Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Mediacji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie Fitoterapeutka i Absolwentka Fitoterapii w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach.

Dr Agata Malecha

Psycholog kliniczny i osobowości dzieci i młodzieży- doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii. Ukończyła psychologię i otrzymała promocję doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Konsultantów Zarządzania w Collegium da Vinci. Przez lata współpracowała z Uniwersytetem Szczecińskim czy z SWPS w Poznaniu jako psycholog międzykulturowy. W trakcie certyfikacji w szkole psychoterapii systemowej WTTS w Poznaniu. Od kilku lat pomaga w roli terapeuty pacjentom - szczególnie dziecięcym i nastoletnim w szerokim spektrum problemów. Psycholog szkolny od 22 lat z doświadczeniem pracy w oddziałach integracyjnych i specjalnych, współpracująca z licznymi fundacjami na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Adiunkt w WASE w Środzie Wielkopolskiej. Główne obszary dydaktyczne to podstawy psychologii, psychologia kliniczna i psychopatologia.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Studia podyplomowe online są prowadzone w systemie zaocznym. Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.3
Średnia ocena: 4.3 (Liczba ocen: 35)