• Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych Administracja publiczna i e-administracja jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, szeroko wykorzystującej różnorodne narzędzia informatyczne.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe Administracja samorządowa mają na celu przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty. Celem studiów podyplomowych z Arteterapii jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Przygotowanie kadry kształcącej tancerzy ludowych oraz choreografów zespołów ludowych.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych Diagnoza i terapia integracji sensorycznej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej, psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, psychopatologii itp.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Program studiów podyplomowych dotyczy rozwoju osobistego w obszarze kompetencji miękkich (kompetencji osobistych i kompetencji społecznych).
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe „Kosmetologia Estetyczna” mają na celu umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu planowania i przeprowadzania zabiegów opóźniających proces starzenia się skóry, jak również zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych w obrębie skóry.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy w komórkach logistycznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe „Medycyna Estetyczna” mają na celu umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu planowania i przeprowadzania zabiegów w obrębie skóry, opóźniających proces starzenia się skóry, jak również zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia o charakterze doskonalącym.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co ha
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Unikatowy i jedyny taki program program studiów podyplomowych w Polsce. A jeśli nie masz dyplomu ukończenia studiów wyższych, zapraszamy na nasz kurs - https://tiny.pl/c994m
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Uczestnicy studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej o
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwo
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Kierunek o profilu doskonalącym. Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera; Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD;
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie uczestników w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby z niepełnosprawnością, starsze, przewlekle chore).
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Celem studiów podyplomowych / kursu „Uprawa przetwórstwo i zastosowanie konopi” jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki, przetwórstwa i zastosowań konopi, zarówno do celów zdrowotnych jak i przemysłowych. Studia prowadzone są przez najlepszych specjalistów, praktyków i przed
Sprawdź więcej
 • Hybrydowe
Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej.
Sprawdź więcej