KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 35 godzin
*zajęcia praktyczne – 55 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
15 października 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej

Cena: 
550 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Monitorowanie stanu płodu w czasie ciąży.
2. Monitorowanie stanu płodu podczas I i II okresu porodu.
3. Interpretacja zapisu KTG z uwzględnieniem stanu ogólnego i położniczego ciężarnej/rodzącej.  
4. Ocena profilu biofizycznego płodu.    
5. Wstępna ocena wyników EKG płodu.
6. Ocena wyników pulsoksymetri i płodowej.    
7. Planowanie monitorowania dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.
8. Dokonywanie wstępnej oceny stanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu na podstawie dostępnych badań.

Dolny pasek