ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

Umiejęnośći interpersonalne są kluczowym elementem kompetencji zawodowych

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w celu:
osiągnięcia oczekiwanej skuteczności (podejście związane z potrzebą władzy i statusu),
- inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji).
Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych. Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

To szkolenie dostarczy uczestnikom narzędzi, inspiracji i wiedzy umożliwiającej dokonanie analizy sytuacji i zastosowanie adekwatnej strategii postępowania oraz odpowiedniej postawy interpersonalnej nacechowanej pozytywnym nastawieniem do innych i do siebie.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik nauczy komunikowania się w sposób pozwalający zrozumieć się z odbiorcą mimo różnic i osiągnąć założonych celów
  • Porozumiewania się w sposób efektywny, z nastawieniem na słuchanie, zrozumienie i umiejętne przekazanie informacji zwrotnej
  • Budowania komunikatów zgodnych z intencją i rozumienia komunikatów nadawcy zgodnych z założeniem
  • Identyfikacji i analizy problemów, które rodzi brak komunikacji i współpracy
Tematyka kursu: 

I. Wprowadzenie do tematu
Cele komunikowania się?
Czym jest komunikacja w zespole?
Znaczenie komunikacji we współpracy i budowaniu relacji?

II. Jak się komunikować, aby osiągnąć porozumienie w zespole
Style społecznej komunikacji - określenie własnego stylu komunikacji
Indywidualne dostosowanie przekazu do stylu komunikacji odbiorcy
Sposoby odbioru typowych zachowań i styli komunikacji
komunikacja werbalna
komunikacja niewerbalna
stereotypy w komunikacji
Jak rozpoznać „trudny typ odbiorcy” i jakie są sposoby na
porozumienie się?
Jak przekazywać informacje, aby być zrozumiałym i profesjonalnym
– oddzielenie emocji od faktów

III. Strategia komunikowania się w praktyce
Aktywne słuchanie – jak słuchać, aby usłyszeć?
Techniki aktywnego słuchania – przytakiwanie, parafraza,
odzwierciedlanie, dopytywanie
Reakcja odbiorcy na techniki aktywnego słuchania
 
IV. Komunikacja niewerbalna

Funkcje komunikacji niewerbalnej
Komunikaty niewerbalne – ćwiczenie
Komunikaty interakcyjne
Emocje w komunikacji niewerbalnej: jak z nich korzystać
Zakłócenia komunikacji – ćwiczenie

V. Bariery w komunikacji społecznej i ich przezwyciężanie
Bariery komunikacyjne
Bariery utrudniające słuchanie – ćwiczenie
Zakłócenia komunikacji w bliskich relacjach
Techniki przezwyciężania barier w komunikacji
Przekonania ograniczające i wspierające
Umiejętności sprzyjających nieoceniającemu komunikowaniu

VI. Elementy asertywności w komunikacji
Asertywna odmowa, pochwała, krytyka – odgrywanie scenek
Asertywne wyrażanie próśb/ poleceń
Asertywne wyrażanie złości
Zastosowanie komunikatu typu ja w asertywnej komunikacji

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
1470 zł

Dolny pasek