KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 160 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 96 godzin
*zajęcia praktyczne – 64 godziny

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
08 października 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Cena: 
750 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Ustalanie diagnozy w zakresie możliwości samokontroli i samoopieki chorego na cukrzycę, jego rodziny i środowiska.
2. Metodyczne opracowanie i realizowanie edukacji terapeutycznej w oparciu o strukturę programową wobec chorych na cukrzycę: dorosłych i dzieci oraz kobiet w ciąży z uwzględnieniem edukacji ich rodzin/opiekunów.  
3. Określenie zapotrzebowania energetycznego chorych na cukrzycę dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży, zapotrzebowania na wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe oraz poradnictwo w zakresie żywienia na podstawie obowiązujących wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samokontroli i samoopieki oraz profilaktyki powikłań wobec chorego na cukrzycę dorosłego, dziecka i kobiety w ciąży.                           
5. Doraźna modyfikacja stałej dawki leczniczej insuliny szybko i krótko działającej oraz edukacja chorych i ich rodzin w tym zakresie.
6. Monitorowanie jakości życia chorych na cukrzycę.

Dolny pasek