2 SEMESTRY / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 2 800 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych (w tym - arteterapeutycznych) wobec osób starszych. Studia są odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Adresaci

Studia podyplomowe z gerontologii społecznej przeznaczone są dla osób, które już pracują z seniorami w placówkach pomocy społecznej i ze względu na zajmowane stanowisko, wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat starości, starzenia się, pracy z osobami starszymi. Kierowane są również do absolwentów wyższych uczelni chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna, animatora, edukatora osób starszych, organizatora opieki nad osobami starszymi, a także do pozostałych osób zainteresowanych problematyką wspierania rozwoju seniorów.

W programie

Program obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

 • Psychologia biegu życia
 • Psychologia starości
 • Medyczne aspekty starzenia się
 • Gerontologia społeczna
 • Warsztaty biograficzne
 • Geragogika montessoriańska
 • Prawne podstawy opieki nad osobami starszymi
 • Pedagogika zabawy w gerontologii
 • Terapia zajęciowa z osobami starszymi
 • Instytucje edukacji osób starszych
 • Pielęgnacja osoby starszej
 • Elementy fizjoterapii
 • Rodzina i opiekunowie osób starszych – formy wsparcia
 • Przygotowanie do emerytury – projekt edukacyjny
 • Arteterapia: elementy muzykoterapii
 • Arteterapia: techniki plastyczne
Korzyści

Absolwenci otrzymują przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji edukacyjnej, społeczno-kulturalnej osób starszych takich jak organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne. Przygotowani są do  współpracy z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia seniorów.

Absolwent nabędzie i pogłębi swoje umiejętności w zakresie:

 • projektowania programu rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wsparcia aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej czy rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałania różnego rodzaju stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku,
 • wykorzystania doświadczeń zawodowych w rozwijaniu działań na rzecz osób starszych
 • zastosowania techniki terapii przez sztukę (arteterapii) w pracy z seniorami
Czas trwania

2 semestry – 185 godzin plus 60 godzin praktyk

Opiekun merytoryczny

Dr Elżbieta Woźnicka

Kadra


Wśród kadry prowadzącej zajęcia są m.in.:

dr Elzbieta Woźnicka – andragog, gerontolog, autorka publikacji z zakresu gerontologii,

dr Joanna Wawrzyniak - gerontolog, autorka publikacji z zakresu gerontologii,

dr Anna Gutowska-Ciołek - andragog, gerontolog autorka publikacji z zakresu gerontologii,

dr Małgorzata Miksza – pedagog, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori , propagatorka i animatorka pedagogiki Montessori na rzecz seniorów (geragogika montessoriańska)

mgr Halina Oster– animatorka pedagogiki zabawy, realizuje wiele projektów związanych z aktywizacją seniorów, działa na rzecz seniorów ich dyskryminacji, wykluczenia, realizatorka wielu autorskich projektów skierowanych do seniorów

mgr Zofia Kubicka - fizjoterpeuta

mgr Ewa Czernik – psycholog, specjalista w zakresu psychologii starości,  chorób wieku starszego
 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Gerontologia społeczna z elementami arteterapii jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek