2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 300 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną, niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub innych instytucjach zajmujących się współpracą gospodarczą oraz kulturalną z Rosja.

Adresaci

Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęci absolwenci (z tytułem  licencjata lub magistra) filologii rosyjskiej oraz absolwenci innych kierunków z potwierdzoną znajomością języka rosyjskiego (np. ocena na świadectwie maturalnym, zaliczony lektorat podczas studiów, certyfikat znajomości języka/egzamin państwowy).

W programie

W programie m.in.

 • Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego w zakresie języka biznesu w tym:   - ćwiczenia leksykalne   - ćwiczenia biznesowe
 • Komunikacja interkulturowa w biznesie
 • Przekład tekstów
 • Przekład konsekutywny
 • Podstawy ekonomii
 • Rosyjska korespondencja handlowa
 • Komunikacja interkulturowa w biznesie
 • Geografia gospodarcza Rosji
Korzyści

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie języka rosyjskiego w biznesie, posiadają informacje z zakresu rosyjskiego business communication, zdobędą językowe umiejętności praktyczne związane z tłumaczeniem ustnym i pisemnym

Czas trwania

2 semestry obejmujące 220 godzin dydaktycznych;

Zajęcia w trybie weekendowym (średnio 6 zjazdów w semestrze).

Opiekun merytoryczny

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal

Kadra

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal -językoznawca, slawista, tłumacz i metodyk; absolwent i były wykładowca Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego; autor podręczników, słowników i monografii naukowych; kierownik Zakładu Komunikacji Językowej AHE; szef międzynarodowych projektów badawczych, specjalista w zakresie języka biznesu i reklamy oraz problematyki współczesnej komunikacji językowej, członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Dr Elena Nevzorova-Kmech- językoznawca, specjalista w zakresie filologii rosyjskiej, absolwentka i były wykładowca Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, obecnie adiunkt UŁ.

Dr Irina Kabyszewa- językoznawca, specjalista m.in. w zakresie języka rosyjskiego w biznesie , native speaker, absolwentka Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego; obecnie  st. wykładowca w Zakładzie Dydaktyki  UWr, członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Wymagane dokumenty
 • dokument potwierdzający znajomość języka rosyjskiego (dyplom filologii rosyjskiej, certyfikat językowy, zrealizowany lektorat z języka rosyjskiego)
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Język rosyjski w biznesie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek