2 semestry /3 500 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia z zakresu prawa administracyjnego to kompendium wiedzy dla urzędnika i osób, które myślą o pracy w administracji. Studia pozwolą zrozumieć jak działa administracja, w oparciu o jakie przepisy, uczestnicy poznają podstawy prawa zamówień publicznych, KPA, elementy prawa rodzinnego czy prawa cywilnego.
To także studia dla tych, którzy na co dzień współpracują z urzędami i administracją. Studia te pozwolą zrozumieć przepisy, procedury i „oswoić ścieżki urzędowe”. Osoba z takim wykształceniem potrzebna jest w każdej firmie.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Prawa administracyjnego kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ustrój RP
 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed WSA
 • Prawo samorządowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elementy prawa urzędniczego
 • Zamówienia publiczne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Elementy statystyki w administracji publicznej
 • Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
 • Informatyka w administracji
 • Praktyka kierowania urzędem
 • Opłata skarbowa
 • Podstawy postępowania cywilnego
 • Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Elementy prawa rodzinnego
 • Informatyka w administracji
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Filii w Wodzisławiu Śląskim lub w Wieluniu (w zależności od wyboru filii przez kandydata).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia