2 semestry /3 500 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia z zakresu prawa administracyjnego to kompendium wiedzy dla urzędnika i osób, które myślą o pracy w administracji. Studia pozwolą zrozumieć jak działa administracja, w oparciu o jakie przepisy, uczestnicy poznają podstawy prawa zamówień publicznych, KPA, elementy prawa rodzinnego czy prawa cywilnego.
To także studia dla tych, którzy na co dzień współpracują z urzędami i administracją. Studia te pozwolą zrozumieć przepisy, procedury i „oswoić ścieżki urzędowe”. Osoba z takim wykształceniem potrzebna jest w każdej firmie.

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie Prawa administracyjnego kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie
 1. Wstęp do prawoznawstwa
 2. Ustrój RP
 3. Elementy prawa cywilnego
 4. Prawo administracyjne
 5. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed WSA
 6. Prawo samorządowe
 7. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elementy prawa urzędniczego
 8. Zamówienia publiczne
 9. Organizacja i zarządzanie w administracji
 10. Elementy statystyki w administracji publicznej
 11. Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
 12. Informatyka w administracji
 13. Praktyka kierowania urzędem
 14. Opłata skarbowa
 15. Podstawy postępowania cywilnego
 16. Prawo o aktach stanu cywilnego
 17. Elementy prawa rodzinnego
 18. Informatyka w administracji
 19. Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni