2 semestry /prawo-zamowien-publicznychPłatne w 8 ratach
Dostępne miasta

Studia organizowane z NOTITIA Oficyna Wydawniczo – Edukacyjna Emilia Szczęsna

 

Cel Studiów

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do przygotowania, udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.

Adresaci
 1. Pracownicy administracji publicznej
 2. Przedsiębiorcy

Oraz osoby, które nigdy nie podejmowały działań związanych z procedurą udzielania zamówienia publicznego i chcą poszerzyć swoje horyzonty.

W programie
 1. Organizacja obsługi zamówień publicznych
 2. Elementy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
 3. Elementy prawa cywilnego
 4. i prawa gospodarczego
 5. w zamówieniach publicznych
 6. Finanse publiczne
 7. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 9. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 10. Elektronizacja zamówień publicznych
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne
 12. Zamówienia publiczne – studium przypadku
 13. System kontroli zamówień publicznych
 14. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 15. Etyka administracji
 16. Zamówienia sektorowe
 17. System zamówień publicznych w prawie UE
Korzyści

Absolwent uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętności praktyczne pomocne w procesie udzielania zamówienia publicznego od strony wykonawcy oraz zamawiającego. Absolwent może aplikować na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w jednostkach budżetowych oraz jednostkach  sektora prywatnego.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych (pracownicy jednostek budżetowych odpowiedzialni za procedurę udzielania zamówień publicznych), a także nauczyciele akademiccy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Studia organizowane sa przez Filie w Sieradzu wraz z Oficyną Wydawniczo-Edukacyjną "Notitia" z Bydgoszczy

NOTITIA Oficyna Wydawniczo – Edukacyjna Emilia Szczęsna
ul. Szarych Szeregów 13/40
85-829 Bydgoszcz

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: