2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 000 PLN

Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z doradztwa podatkowego.

Adresaci

Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). Studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego kierujemy do osób z wyższym wykształceniem (ukończone studia I lub II stopnia).

W programie

Program studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • teoria prawa podatkowego
 • podatki państwowe
 • podatki samorządowe
 • przepisy o doradztwie podatkowym
 • postępowanie podatkowe
 • kontrola podatkowa i skarbowa
 • ewidencja i dokumentacja podatkowa
 • rachunkowość
 • wykładnia prawa podatkowego
 • konwersatorium z doradztwa podatkowego
Korzyści

Doradca podatkowy to zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji jak i w sektorze prywatnym. Są to kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych (ministerstwo finansów, urzędy skarbowe, urzędy celne, organy kontroli skarbowej, organy finansowe samorządu terytorialnego, urzędy celne). W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w służbach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.

Czas trwania

2 semestry

75% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 25% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizaowanych w soboty i niedziele.

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie Doradztwa podatkowego m.in.:

 • prof. dr hab. Lesław Góral (prawnik, pracownik naukowy, wykładowca),
 • prof. dr hab. Justyna Jurewicz (adwokat, pracownik naukowy, wykładowca), 
 • dr Ewa Cisowska-Sakrajda (sędzia WSA, pracownik naukowy, wykładowca),   
 • mgr Dariusz Barski (prokurator, wykładowca),
 • mgr Mateusz Jagieła (prawnik, wykładowca).
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek