Akademia Trenerów Biznesu

2 semestry /6 800 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu to kompleksowy projekt rozwojowy, opracowany we współpracy z Grupą SET. Akademia Trenerów Biznesu to program studiów podyplomowych, który przygotowuje do pracy w charakterze Trenera Biznesu.

Program studiów podyplomowych ma na celu wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punktu widzenia pracy Trenera Biznesu kompetencje, związane z

 • Zarządzeniem procesem szkoleniowym,
 • Analizą potrzeb szkoleniowych,
 • Projektowaniem oraz realizacją programów szkoleniowych,
 • Prowadzeniem szkoleń,
 • Badaniem efektywności szkoleń,
 • Rozwojem osobistym.

Naszym celem jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem pracy trenera, dostarczenia narzędzi, nauczenie technik i sposobu pracy z grupą szkoleniową.

Adresaci

Na studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, które są zainteresowanie uzyskaniem wiedzy i kompetencji do prowadzenia szkoleń i rozpoczęcia pracy zawodowej jako trener.

Kierunek szczególnie polecamy osobom, które:

 • Chcą zostać trenerem freelancerem lub trenerem wewnętrznym i szukają rzetelnego przygotowania przez praktyków do pracy w charakterze trenera
 • Doświadczeni Trenerzy, którzy szukają inspiracji i pomysłu na dalszy rozwój.
W programie
 1. Wprowadzenie do modelu efektywnego treningu umiejętności
 2. Andragogika – podstawy pracy z dorosłymi
 3. Projektowanie szkoleń i mierzenie efektywności
 4. Teoretyczne podstawy psychoedukacji
 5. Trening umiejętności trenerskich
 6. Warsztat asertywności
 7. Trening interpersonalny
 8. Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
 9. Sytuacje trudne w pracy trenera
 10. Etyka zawodowa i rozwój trenera
 11. Kreatywność i myślenie twórcze
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Warsztaty autorskie – przeprowadzenie samplingu szkolenia

 

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją autorskiego programu szkolenia.

 

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu, kończy się zaprojektowaniem i zaprezentowaniem przed komisją własnego szkolenia. Absolwenci uzyskają dwa dokumenty:

 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi  
 • Dyplom Trenera Biznesu Grupy SET, poświadczający posiadane kompetencje do projektowania i prowadzenia szkoleń biznesowych

W ramach programu studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu prowadzone są zajęcia dzięki którym słuchacze zdobywają wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych, które kierują grupami szkoleniowymi, zapoznają się z zasadami pracy na procesie grupowym oraz nauczą rozpoznawać fazy procesu i dostosowywać elastycznie właściwe strategie pracy.

A ponadto:

 • Zajęcia są prowadzone przez trenerów – praktyków,
 • Program Akademii zapewnia równowagę między perspektywami psychologiczną i biznesową, co pozwoli słuchaczom zrozumieć zarówno mechanizmy związane z uczeniem się, jak i mechanizmy funkcjonowania organizacji biznesowych,
 • Duża ilość zajęć praktycznych pozwala na przećwiczenie poznawanych umiejętności,
 • Słuchacze będą mieli okazję, minimum trzy razy, stanąć przed grupą i poprowadzić fragmenty zaprojektowanych przez siebie szkoleń.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu słuchacze mają możliwość natychmiastowej weryfikacji swoich postępów i dostęp do informacji zwrotnej na temat jakości prowadzonych modułów szkoleniowych.

Czas trwania

2 semestry – 220 h

Opiekun merytoryczny

Adam Walerjańczyk – Doświadczony Menadżer, Trener i Coach. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Programowy Grupy SET®. Współtwórca Modelu Efektywnego Treningu – Modelu SET®, Modelu DNA Sprzedaży Grupy SET® i Modelu Rozwoju Kompetencji Coachingowych Grupy SET®, certyfikowany coach ACC International Coach Federation. Przez osiem lat zarządzał zespołami pracowniczymi w wiodącej organizacji finansowej w Polsce. Prowadzi szkolenia i Executive Coaching dla wyższej kadry Managerskiej, szkoli z zakresu umiejętności zarządczych, komunikacyjnych, oceny pracowniczej i diagnozy etapów rozwoju pracowników. Prowadzi również zajęcia w Szkole Trenerów Biznesu, Szkole Coachów Biznesu Akademii SET®. Ponad 6000 godzin pracy szkoleniowej i superwizyjnej.

Kadra

Wykładowca CKPGabriela Borowczyk – Doświadczony trener biznesu prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu marketingu, brandingu i budowania marki osobistej. Coach specjalizujący się w coachingu biznesowym, coachingu marki osobistej i life coaching. Niezależny konsultant z zakresu marketingu, brandingu i budowania strategii marki. Marketer z kilkunastoletnim doświadczeniem managerskim w międzynarodowych korporacjach. Członek Jury Konkursu Marketingu Bezpośredniego „Golden Arrow” 2010, gość dyskusji panelowych podczas konferencji branżowych. Ponad 2000 godzin pracy szkoleniowej i superwizyjnej.
 

 

Wykładowca CKPDaniel Kowalski – Trener i Konsultant Biznesu specjalizujący się w szkoleniach oraz budowaniu procesów doradczo-rozwojowych z zakresu sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej oraz standardów obsługi klienta. Doświadczenie menadżerskie oraz trenerskie zdobywał w uznanej firmie z branży finansowej o zasięgu światowym. Inicjuje i prowadzi projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie wyników sprzedaży i podniesienie jakości obsługi klienta. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Posiada ponad 1800 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów. Autor artykułów o tematyce szkoleniowej i biznesowej na łamach cenionych w Polsce czasopism z branży HR.
 

Wykładowca CKPMaciej Pawlik – Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Coach, Menadżer, Przedsiębiorca, Konsultant Biznesu. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny Grupy SET®. Współtwórca Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej, w zarządzaniu projektami oraz zarządzaniu sprzedażą w międzynarodowych korporacjach. Projektuje efektywne procesy rozwojowe, systemy wdrożeniowe, standardy zachowań dla kadry zarządzającej i pracowników. Absolwent Szkoły Trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkoły Coachów zgodnej ze standardami International Coach Federation. Ponad 5000 godzin pracy szkoleniowej, coachingowej i superwizyjnej z trenerami i kadrą zarządzającą.
 

Sławomir Sabała – Trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach i budowaniu procesów doradczo-rozwojowych z zakresu sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej, obsługi klienta, kompetencji społecznych, windykacji  oraz rozwoju osobistego. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®  oraz Certyfikowany Trener Gier Szkoleniowych. Doświadczenie korporacyjne zdobywał jako trener wewnętrzny wiodących firm na rynku telekomunikacyjnym. Swoją działalność trenerską koncentruje w obszarze doskonalenia kompetencji społecznych pracowników, co przekłada się na podwyższenie kultury pracy w przedsiębiorstwach. Prowadzi zajęcia dla trenerów i konsultantów biznesu w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET®. Ponad 5000 godzin doświadczenia na Sali szkoleniowej oraz w pracy w relacji indywidualnej. Pracuje również mentoringowo z konsultantami, telemarketerami, specjalistami oraz kadra menadżerską.
 

wykładowca ckpJarosław Sobkowiak – Ekonomista, Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Konsultant Biznesu. Współtwórca Modeli Rozwojowych Grupy SET®, w tym Modelu Efektywnego Treningu – Modelu SET®. Prezes Zarządu Grupy SET®. Współtwórca Szkoły Zarządzania, Szkoły Sprzedaży, Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachów Akademii SET®. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Projektuje efektywne procesy rozwojowe, systemy wdrożeniowe, standardy zachowań dla kadry zarządzającej i pracowników. Ponad 6000 godzin pracy szkoleniowej, coachingowej i superwizyjnej z trenerami i kadrą zarządzającą.

 

wykładowca ckpMarcin Szpak – Senior Trener, Konsultant, certyfikowany coach ACC International Coach Federation. Manager z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi i windykacyjnymi. Posiada doświadczenie poparte wieloma referencjami w zakresie rozwoju kompetencji sprzedażowych, trenerskich i managerskich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich oraz podnoszenia efektywności handlowców oraz sprzedaży doradczej opartej na budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Duża wiedza i doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi umożliwia mu skuteczne rozwijanie umiejętności biznesowych zarówno wśród sprzedawców jak i managerów. Członek ICF Polska oraz ICF International, akredytowany na poziomie ACC. Ponad 6000 godzin pracy na Sali szkoleniowej.
 

wykładowca ckpAdam Walerjańczyk – Doświadczony Menadżer, Trener i Coach. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Programowy Grupy SET®. Współtwórca Modelu Efektywnego Treningu – Modelu SET®, Modelu DNA Sprzedaży Grupy SET® i Modelu Rozwoju Kompetencji Coachingowych Grupy SET®. Przez osiem lat zarządzał zespołami pracowniczymi w wiodącej organizacji finansowej w Polsce. Prowadzi szkolenia i Executive Coaching dla wyższej kadry Managerskiej, szkoli z zakresu umiejętności zarządczych, komunikacyjnych, oceny pracowniczej i diagnozy etapów rozwoju pracowników. Prowadzi również zajęcia w Szkole Trenerów Biznesu, Szkole Coachów Biznesu Akademii SET®. Ponad 6000 godzin pracy szkoleniowej i superwizyjnej.

 

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

 

dr Elżbieta Woźnicka – andragog, pedagog społeczny, adiunkt w Katedrze Andragogiki i Pracy Socjalnej i prodziekan kierunku Pedagogika AHE w Łodzi, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, czynny pedagog – praktyk, inicjatorka kampanii społecznych o profilu profilaktycznym (m.in. „Uczeń też człowiek” – cykliczna kampania pod patronatem MEN), konferencji naukowych (m.in. międzynarodowa konferencja Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, WSHE, 2007) oraz konferencji edukacyjnych dla środowiska oświatowego.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Akademia Trenerów Biznesu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Grupą SET.

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni

dyplom ukończenie Akademii Trenerów Biznesu