Liczba wyników: 19
Wybierz filtr
 • Online
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności do pracy z wykorzystaniem baśni, opowieści w procesie terapeutycznym, rozwojowym i transformacyjnym.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BH
Sprawdź więcej
 • Online
Głównym celem studiów jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni.
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
 • Online
Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicz
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.
Sprawdź więcej
 • Online
Studia kryminologii i resocjalizacji umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej, praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczy
Sprawdź więcej
 • Weekendowe
Studia podyplomowe na kierunku Mediacje kładą nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji w konflikcie i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego, który można wykorzystywać w różnych dziedzinach i ob
Sprawdź więcej
 • Online
Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje nawiązujące do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do przygotowania, udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.
Sprawdź więcej
 • Online
Kierunek został nagrodzony Certyfikatem "Studia z Przyszłością" 2024r.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu.
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębią i ugruntują swoja wiedzę, zostaną też wyposażeni w niezbędne umiejętności do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi.
Sprawdź więcej
 • Online
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych online w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:
Sprawdź więcej
 • Online
Marzysz o tym, aby zostać Dyrektorem? – Zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie oświatą
Sprawdź więcej
 • Online
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.
Sprawdź więcej