We współpracy z naszym partnerem NT Group przygotowaliśmy ofertę kursów informatycznych. Dedykujemy ją zarówno użytkownikom komputera, jak i informatykom.

Gwarantujemy terminową realizację szkoleń, nawet przy niewielkiej liczbie uczestników. Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego nie odwołujemy zaplanowanych terminów szkoleń. Zostaną poprowadzone nawet dla bardzo małych grup, bo doceniamy Twoje zaangażowanie i czas.

Jesteśmy elastyczni pod względem formy kursów . Oferujemy spotkania stacjonarne oraz hybrydowe, gdzie możesz uczestniczyć w szkoleniu online w tym samym czasie co grupa stacjonarna, a także kursy w pełni online. Szkolenia stacjonarne odbywają się w dogodnej lokalizacji - w samym centrum Polski, w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej 65, do której łatwo dotrzeć zarówno własnym transportem, jak i środkami komunikacji miejskiej.

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i audytów. Są pasjonatami, dla których przekazywanie wiedzy i uczenie dorosłych to nie tylko praca, ale także prawdziwa przyjemność. Od prawie 17 lat prowadzą szkolenia dla największych korporacji, małych firm i klientów indywidualnych.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat ukończenia kursu, a także zaświadczenie naszej uczelni. Program kursów przygotuje Cię do egzaminu państwowego.

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości naszych usług, dlatego w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia, takiego jak nieodpowiednia tematyka czy prowadzenie przez trenera,
zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym terminie i ze zmianą trenera, bez dodatkowych kosztów. Opieramy się na analizie ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników, aby stale doskonalić nasze usługi.

Potwierdzeniem jakości naszych szkoleń jest wdrożony standard usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0, którego skuteczność została potwierdzona audytem profesjonalnej i renomowanej organizacji certyfikującej, DEKRA Certification. Dodatkowym atutem naszych kursów są wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz specjalnie przygotowane laboratoria przez inżynierów.

Wybierając nas jako partnera, masz pewność, że nasze szkolenia są prowadzone zgodnie z metodologią Microsoft/HPE , ponieważ nasz partner jest jednym z około 20 autoryzowanych Ośrodków Szkoleniowych MICROSOFT i HPE w Polsce.

Sprawdź naszą ofertę w Bazie Usług Rozwojowych .

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

 

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne i mające zastosowanie do systemu Windows Server.

Materiały dla uczestników

21-25.10.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten kurs uczy informatyków, jak zarządzać subskrypcjami platformy Azure, zabezpieczać tożsamości, administrować infrastrukturą, konfigurować sieci wirtualne, łączyć platformę Azure i witryny lokalne, zarządzać ruchem sieciowym, wdrażać rozwiązania pamięci masowej, tworzyć i skalować maszyny wirtualne, wdrażać aplikacje internetowe i kontenery , tworzyć kopie zapasowe i udostępniać dane oraz monitorować rozwiązanie.

Materiały dla uczestników

25-28.06.2024

4 dni / 32 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten 5-dniowy kurs dla instruktorów uczy specjalistów IT, jak administrować i obsługiwać Exchange Server 2016. Studenci dowiedzą się, jak zainstalować Exchange Server 2016 oraz jak skonfigurować i zarządzać środowiskiem Exchange Server

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

To pięciodniowe szkolenie prowadzone przez instruktora uczy specjalistów IT, jak wdrożyć i skonfigurować Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, jak zastosować Group Policy, jak wykonywać backup i przywracanie, oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy związane z Active Directory w systemie Windows Server. Dodatkowo, w ramach tego kursu studenci nauczą się wdrażać inne role serwera Active Directory, takie jak Active Directory Federation Services (AD FS) i Active Directory Certificate Services (AD CS).

Materiały dla uczestników

17-21.06.2024 ; 16-20.09.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania oraz opcje pamięci masowej i mocy obliczeniowej, które są dostępne i mają zastosowanie do systemu Windows Server.

Materiały dla uczestników

9-13.09.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Szkolenie dla osób pragnących zapoznać się z zasadami projektowania i oceny strategii cyberbezpieczeństwa w następujących obszarach: Zero Trust, Governance Risk Compliance (GRC), operacje bezpieczeństwa (SecOps) oraz dane i aplikacje. Uczestnicy również zapoznają się, jak zaprojektować rozwiązania z wykorzystaniem zasad zerowego zaufania oraz określać wymagania bezpieczeństwa dla infrastruktury chmurowej w różnych modelach usług (SaaS, PaaS, IaaS).

Materiały dla uczestników

03-06.06.2024

4 dni / 32 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Szkolenie przeznaczone dla programistów. microsoft dynamics 365 finance and operations apps developers wdraża i rozszerza aplikacje, aby spełnić wymagania biznesowe. uczestnicy szkolenia stworzą kompletne rozwiązania poprzez wykorzystanie standardowych wzorców kodowania aplikacji, rozszerzalnych funkcjonalności oraz zewnętrznych integracji.

Materiały dla uczestników

22-26.07.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Nasz cel jest taki, aby po zakończeniu szkolenia, uczestnik czuł się pewnie w Excelu, aby rozumiał podstawowe zasady działania tego programu.

Materiały dla uczestników

23-24.05.2024 ; 12-13.09.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Nasze szkolenie pozwoli opanować Ci program Excel w stopniu umożliwiającym sprawną i szybką pracę z MS Excel. Na szkoleniu są omawianie zagadnienia ze wszystkich kategorii pracy z arkuszem kalkulacyjnym, m. in. formułami, analizą danych, tabelami przestawnymi, wyszukiwaniem czy formatowaniem. Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie świadomie budować formuły z wykorzystaniem różnorodnych funkcji, a co najważniejsze – dobierać odpowiednie narzędzie do napotkanego problemu.

Materiały dla uczestników

06-07.06.2024 ; 01-02.07.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Podczas szkolenia zapoznamy Cię z wieloma zaawansowanymi narzędziami, które pozwolą przenieść Twoje arkusze na nowy poziom analiz, automatyzacji i estetyki (pokażemy np., że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem i nauczymy Cię radzić sobie z jej niedogodnościami). Dużą rolę w tym szkolenia odgrywają zaawansowane formuły oraz wykorzystywanie ich podczas używania innych narzędzi. Niektóre z narzędzi uczestnik może już znać, ale my zaprezentujemy ich bardziej zaawansowane (a tym samym bardziej przydatne) użycie.

Materiały dla uczestników

23-24.05.2024 ; 20-21.06.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten pięciodniowy kurs oparty na zajęciach w sali zapewnia podstawowe umiejętności sieciowe niezbędne do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Obejmuje podstawy IP, technologie zdalnego dostępu oraz bardziej zaawansowane treści, w tym komunikację sieciową zdefiniowaną programowo.

Choć ten kurs i związane z nim laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, nauczane umiejętności będą również zgodne wstecznie z serwerami 2016 i 2019.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Kurs zapewni podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z platformą Azure; podstawowe usługi platformy Azure; podstawowe rozwiązania i narzędzia do zarządzania; bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo sieci; funkcje zarządzania, prywatności i zgodności.

Materiały dla uczestników

29-30.05.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do korzystania z programu PowerShell do administrowania programem System Center Configuration Manager (SCCM). Na tym kursie uczestnicy uczą się, jak uzyskać dostęp do poleceń cmdlet programu PowerShell zawartych w SCCM 1802 i używać ich do wykonywania zadań konfiguracyjnych dla lokacji głównej.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

3 dni / 24 H

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Szkolenie prowadzone jest techniką warsztatową. Uczestnicy szkolenia wraz z wykładowcą projektują i przygotowują narzędzia, umożliwiające zwiększenie efektywności w codziennej pracy z aplikacją. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabierają umiejętności pracy z mechanizmami programowania VBA, a także otrzymują gotowy zestaw narzędzi do pracy w aplikacji.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

2 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem jest nauczyć się tworzyć rozbudowane rozwiązanie programistyczne w środowisku Visual Basic. Korzystać z wbudowanych oraz tworzyć własne obiekty programistyczne. Pobierać i prezentować w środowisku MS Excel dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

2 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej